Archifau Categori: Arbennig

MAE DAVE, GWEITHIWR PROFFESIYNOL YN Y DIWYDIANT CERDDORIAETH, YN YMHYFRYDU YN YR HER O FOD YN GYFARWYDDWR ARTISTIG NEWYDD EISTEDDFOD GERDDOROL RYNGWLADOL LLANGOLLEN

Dave Danford

Mae gweithiwr proffesiynol blaenllaw yn y diwydiant cerddoriaeth sydd wedi gweithio gyda rhai o enwau mwyaf y busnes wedi’i benodi’n Gyfarwyddwr Artistig newydd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.

Yn 39 oed, mae Dave Danford eisoes wedi bod â chysylltiad degawd o hyd â’r ŵyl eiconig ac wedi camu i’r rôl allweddol ar ôl nifer o flynyddoedd fel ei Rheolwr Cynhyrchu.

Mae’n “hynod gyffrous” am ei benodiad, sydd newydd gael ei gyhoeddi gan fwrdd ymddiriedolaeth yr Eisteddfod. Ariennir y penodiad drwy Gyngor Celfyddydau Cymru.

Ac mae’n dweud ei fod yn ymhyfrydu yn yr her o oruchwylio pob agwedd gerddorol o’r ŵyl, o gyngherddau mawr yn cynnwys sêr mor amrywiol â Syr Tom Jones a’r Manic Street Preachers cyn ac yn ystod wythnos graidd yr ŵyl o 2-7 Gorffennaf, i’w rhaglen unigryw o gystadlaethau o safon ryngwladol. (rhagor…)

MENYW DDAETH YN ADNABYDDUS FEL WYNEB GOGLEDD CYMRU PAN ENILLODD YN EISTEDDFOD LLANGOLLEN YN EI HARDDEGAU’N DAL I DDYCHWELYD BOB BLWYDDYN

Myron Lloyd

Mae menyw a ddaeth yn adnabyddus fel “wyneb gogledd Cymru” ar ôl iddi ennill cystadleuaeth ganu bron i 70 mlynedd yn ôl yn Eisteddfod Gerddorol Genedlaethol Llangollen yn dal i ddychwelyd yno bob blwyddyn fel gwirfoddolwr. Pan oedd yn ei harddegau, teithiodd Myron Lloyd o’i chartref yn Sir Benfro i gystadlu yn y categori Unawd Cân Werin yn Eisteddfod 1956. Daeth yn fuddugol.

Oherwydd ei llwyddiant, tynnwyd llun o Myron – oedd â’r cyfenw Williams bryd hynny am ei bod yn ddibriod – gan nifer o ddynion camera wrth iddi ddathlu allan ar y cae. Yn ddiweddarach, pan oedd hi yn ôl yn ne Cymru, cafodd y ferch i ffermwr, sydd yn awr yn ei 80au, syndod o weld y llun hwnnw ohoni a dynnwyd ar y diwrnod yn dechrau ymddangos ar amrywiaeth o nwyddau gwerthu oedd yn hysbysebu Gogledd Cymru. Roedd hi’n gwisgo gwisg Gymreig draddodiadol, yr het ddu a’r siôl, ac aeth y llun yn firol, neu mor agos ag y gellid i hynny yn yr 1950au.’’ (rhagor…)

CYHOEDDI TOM JONES, GREGORY PORTER a KATHERINE JENKINS OBE AR GYFER WYTHNOS GRAIDD EISTEDDFOD GERDDOROL RYNGWLADOL LLANGOLLEN

Dydd Mawrth 2il – Dydd Sul 7fed Gorffennaf 2024

 

TOCYNNAU AR WERTH O 9AM DYDD GWENER RHAGFYR 8fed YMA

Bydd yr eiconau o Gymru Tom Jones a Katherine Jenkins a’r artist rhyngwladol hynod boblogaidd Gregory Porter oll yn perfformio mewn prif gyngherddau yn ystod wythnos graidd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen 2024.

 

Wrth i restr lawn y digwyddiadau gael ei chyhoeddi heddiw, datgelir y bydd yr eicon cerddorol Tom Jones yn cyflwyno cyngerdd agoriadol wythnos graidd yr Eisteddfod ym Mhafiliwn Llangollen ar ddydd Mawrth Gorffennaf 2il, gan gychwyn chwe diwrnod o gyngherddau gyda’r nos, gyda’r mezzo-soprano Katherine Jenkins yn cau’r wythnos ar Ddydd Sul 7fed.

 

Rhwng y dyddiadau hyn gall y cynulleidfaoedd fwynhau amrywiaeth enfawr o ddigwyddiadau gyda’r nos, yn cynnwys y band gwerin arobryn Calan, y delynores frenhinol Alis Huws, ffefrynnau Britain’s Got Talent John’s Boys Male Chorus, sêr y West End a Broadway Kerry Ellis a John-Owen Jones, a’r seren jazz sydd wedi ennill gwobr GRAMMY ddwy waith, Gregory Porter.

 

Mae’r tocynnau’n mynd ar werth am 9am Ddydd Gwener Rhagfyr 8 o llangollen.net

(rhagor…)

EISTEDDFOD I DDOD A CHYMUNED LLANGOLLEN GYDA’I GILYDD ETO

Bydd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn cynnal cyfarfod cymunedol arall ddydd Llun 4 Rhagfyr 2023 yn Neuadd Gymunedol Sant Collen am 7yp. Mi fydd y sesiwn hybrid yn gyfle i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf am raglen cyngherddau 2024, ateb cwestiynau am eu cynlluniau ar gyfer yr haf nesaf, ac i wahodd trigolion i ymuno â’r tîm cynyddol o wirfoddolwyr.

Cynhelir y cyfarfod cymunedol ar yr un diwrnod ag y bydd yr Eisteddfod yn cyhoeddi ei chyngherddau nos ar gyfer wythnos sylfaenol yr Eisteddfod, a gynhelir o ddydd Mawrth 2 tan ddydd Sul 7 Gorffennaf 2024. Mae’r Eisteddfod wedi bod yn un o uchafbwyntiau calendr diwylliannol prysur Gymru ers iddi gael ei lansio yn 1947 i hyrwyddo heddwch trwy gân a dawns. (rhagor…)

YR ARWYR INDIE KAISER CHIEFS YN TREFNU GIG GYDAG EISTEDDFOD GERDDOROL RYNGWLADOL LLANGOLLEN

Mae’r arwyr indie Kaiser Chiefs yn teithio i ogledd Cymru yr haf nesaf ar gyfer sioe sy’n addo bod yn un syfrdanol.

Bydd y band sydd wedi ennill sawl gwobr yn dychwelyd i Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ar nos Sadwrn 29 Mehefin.

Bydd tocynnau’n mynd ar werth i’r cyhoedd am 9am ddydd Gwener 17 Tachwedd o llangollen.net a www.ticketmaster.co.uk

 Mae’r cyhoeddiad yn dilyn y newyddion y bydd Kaiser Chiefs yn rhyddhau eu halbwm stiwdio newydd sbon, sydd wedi’i enwi – yn addas ddigon – Kaiser Chiefs’ Easy Eighth Album, ar y 1af o Fawrth 2024. Wedi’i gynhyrchu gan Amir Amor (Rudimental),  mae Easy Eighth Album yn  gweld y band yn dychwelyd gyda sain newydd ffres a beiddgar. O’r sengl newydd ‘Feeling Alright‘, a ysgrifennwyd ar cyd gyda Nile Rogers, i gyffro gwyllt ‘Beautiful Girl‘, adlais o’r hen Kaiser Chiefs yn  ‘Job Centre Shuffle’ ac ergydion teimladwy ‘Jealousy’, mae’r 10 trac hyn yn ddatganiad o fwriad go iawn gan fand sy’n parhau i daro deuddeg dro ar ôl tro.

Mae’r albwm yn cyrraedd ar gefn llwyddiant ysgubol diweddar traciau fel ‘Jealousy‘  a ‘How 2 Dance’, yn ogystal â thaith fawr yn yr arena yn y DU ddiwedd y llynedd.

Os oedd Duck 2019 yn pontio ewfforia Northern-Soul a’i wrthbwynt ar ddechrau’r 190au, bydd 2024 yn gweld y Kaiser Chiefs yn camu i fyd newydd; byd llawn riffiau bachog lle mae Ricky Wilson, Andrew “Whitey” White (gitâr), Simon Rix (bas), Peanut ar yr allweddellau a’r drymiwr Vijay Mistry, yn dod at ei gilydd i greu’r hyn maen nhw’n ei wneud orau; creu caneuon arloesol ar gyfer llawr dawns y byd.

A chyda band sydd wedi bod yn perfformio ers bron i ddau ddegawd, wedi’u harfogi ag ôl-gatalog helaeth o anthemau stadiwm, a llwyddiant ysgubol, gall dilynwyr y band ym Mhafiliwn Llangollen baratoi ar gyfer noson sy’n llawn caneuon anthemig fel  ‘Oh My God’, ‘I Predict A Riot’, ‘Everyday I Love You Less and Less‘ a Ruby’.

Y prif sioe yw’r ddiweddaraf i’w chyhoeddi fel rhan o bartneriaeth newydd rhwng hyrwyddwyr Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen a hyrwyddwyr Live Nation, Cuffe & Taylor.

Mae’r Kaiser Chiefs yn ymuno â’r sêr indie Manic Street Preachers a Suede, yr artist arobryn BRIT, Paloma Faith  a’r sêr disgo Nile Rodgers & CHIC sydd ymhlith yr artistiaid sydd wedi’u cyhoeddi hyd yma ar gyfer yr ŵyl heddwch eiconig yn 2024.

 Dywedodd Dave Danford, Rheolwr Arweiniol a Chynhyrchu Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen: “Rydym wrth ein boddau y bydd Kaiser Chiefs yn dychwelyd i Langollen. Mi gawson nhw dderbyniad anhygoel yn 2018, ac rydym mor falch y byddant yn dod â’u hanthemau yn ôl i ogledd Cymru yn 2024. 

 “Dyma’r cyhoeddiad diweddaraf yn unig fel rhan o’n partneriaeth gyffrous newydd gyda hyrwyddwyr Live Nation, Cuffe & Taylor, gyda mwy i ddod yn ystod yr wythnosau nesaf.”

 Ychwanegodd cyd-sylfaenydd Cuffe & Taylor, Peter Taylor: “Mae Kaiser Chiefs yn fand byw gwych. Rydym wedi cyflwyno nifer o sioeau gyda nhw dros y blynyddoedd felly rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar i ddod â nhw yn ôl i Langollen ar gyfer sioe a fydd yn gyffrous iawn i bawb sy’n cymryd rhan.”

Am fwy o wybodaeth ac i brynu tocynnau ewch i llangollen.net a www.ticketmaster.co.uk

YCHWANEGU CHWEDLAU CERDDORIAETH A SER BRIG Y SIARTIAU I ARTISTIAID EISTEDDFOD GERDDOROL RYNGWLADOL LLANGOLLEN

Bydd Brenin Disgo Nile Rodgers & CHIC a’r seren bop Jess Glynne yn perfformio fel prif berfformwyr yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yr haf nesaf.

Cyhoeddir heddiw y bydd yr arloeswr cerddoriaeth chwedlonol Nile Rodgers yn dod ag awyrgylch parti anhygoel i Bafiliwn Llangollen ddydd Iau 11 Gorffennaf,  tra bydd seren brig y siartiau Jess Glynne yn serennu ar ddydd Gwener 12 Gorffennaf.

Yn cefnogi Nile Rodgers & CHIC bydd y gantores a’r cyfansoddwr Sophie Ellis Bextor a’r band pop cyfoes o’r 80au, Deco.

Bydd tocynnau i’r ddwy sioe ar werth i’r cyhoedd yn gyffredinol am 9am ddydd Gwener, 27 Hydref, o llangollen.net a www.ticketmaster.co.uk

Wrth siarad am ddyddiad Llangollen, dywedodd Nile Rodgers: “Y DU yw fy ail gartref felly er gwaetha’r ffaith nad yw hi hyd yn oed yn aeaf eto rwy’n gyffrous i gyhoeddi y byddwn yn dod ag ‘amseroedd da’ i chi yr haf hwn!”

Dywedodd Jess Glynne, sydd wedi cyhoeddi’r sioe fel rhan o’i thaith haf yn y DU: “Fedra i ddim aros i fynd yn ôl ar y llwyfan a mynd yn fyw i’m holl ddilynwyr! Bydd hi’n flwyddyn dda… I ffwrdd â ni!”

Mae Nile Rodgers wedi’I gynnwys yn y Rock & Roll Hall of Fame, wedi’i gyflwyno hefyd i Restr Enwogion y Cyfansoddwyr, mae’n gynhyrchydd, yn drefnydd a gitarydd sydd wedi ennill gwobrau Grammy lu gyda thros 200 o gynyrchiadau i’w enw.

Fel cyd-sylfaenydd CHIC, arloesodd iaith gerddorol a gynhyrchodd caneuon a gyrhaeddodd frig y siartiau dro ar ôl tro, caneuon fel Le Freak, Everybody Dance a Good Times a sbardunodd ddyfodiad hip-hop.

Mae ei waith gyda CHIC a’i gynyrchiadau ar gyfer artistiaid fel David Bowie, Diana Ross a Madonna wedi gwerthu mwy na 500 miliwn albwm a 75 miliwn o senglau ledled y byd. Mae ei gydweithio arloesol, gyda Daft Punk, Avicii, Sigala, Disclosure a Sam Smith yn adlewyrchu’r gorau o gerddoriaeth gyfoes.

Mae ei waith yn sefydliad CHIC gan gynnwys We Are Family gyda  Sister Sledge ac I’m Coming Out gyda Diana Ross a’i gynyrchiadau ar gyfer artistiaid fel David Bowie (Let’s Dance), Madonna (Like A Virgin) a Duran (The Reflex) wedi gwerthu mwy na 500 miliwn albwm a 100 miliwn o senglau ledled y byd, tra bod ei gydweithio arloesol gyda Daft Punk (Get Lucky Punk), Daddy Yankee (Agua), a Beyoncé (Cuff It) yn adlewyrchu’r gorau o ganeuon cyfoes.

Jess Glynne yw’r unig artist unigol benywaidd o Brydain i gael saith sengl rhif un yn y DU. Mae’r newyddion ei bod hi’n mynd i Langollen yn dilyn rhyddhau ei sengl ddiweddaraf Friend of Mine ar ôl can yr haf What Do You Do?.

Mae’r ddau sengl yn nodi pennod newydd a mwy personol i’r canwr-gyfansoddwr sydd wedi ennill Grammy, sydd wedi cyflwyno rhai o ganeuon mwyaf cofiadwy pop dawnsio’r degawd diwethaf.

Gan ddod i amlygrwydd cenedlaethol fel y lleisydd ar Rather Be gan Clean Bandit a enillodd wobr Grammy yn 2014, a My Love gan Route 94, mae  Jess bellach yn un o berfformwyr mwyaf y DU gyda chaneuon sy’n cynnwys I’ll Be There, Hold My Hand a Don’t Be So Hard On Yourself.

Mae ei dau albwm blaenorol wedi gwerthu platinwm a chyrraedd Rhif Un yn y siartiau, mae hi wedi casglu tri enwebiad gwobr Ivor Novello, gan ennill Grammy, ac naw enwebiad ar gyfer Gwobr Brit a 1.2 biliwn o ffrydiau.

Y prif sioeau yw’r diweddaraf i gael eu cyhoeddi fel rhan o bartneriaeth newydd rhwng hyrwyddwyr Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen a hyrwyddwyr Live Nation, Cuffe and Taylor.

Gwerthwyd pob tocyn o sioe y sêr indie y Manic Street Preachers a Suede yn yr ŵyl heddwch eiconig  ar ddydd Gwener 28 Mehefin o fewn awr i fynd ar werth ac mae tocynnau ar gael yn awr ar gyfer sioe yr artist platinwm dwbl Paloma Faith sydd wedi ennill gwobrau BRIT,  a fydd yn dod i Ogledd Cymru ar ddydd Gwener 21 Mehefin.

Dywedodd cyd-sylfaenydd Cuffe and Taylor, Peter Taylor:Rydym wedi cyflwyno nifer o sioeau gyda Nile Rodgers & CHIC a Jess Glynne. Mae’r ddau yn berfformwyr anhygoel a fydd yn dod â’u harddull unigryw eu hunain i Langollen gan sicrhau bod cynulleidfaoedd yn mwynhau cerddoriaeth fyw anhygoel.

“Bydd Nile Rodgers & CHIC yn perfformio eu caneuon enwog yn gwneud noson allan hollol wych, tra bod Jess Glynne yn artist benywaidd gwirioneddol eithriadol o Brydain.”

Ychwanegodd Cadeirydd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, Sarah Ecob: “Pan ddatgelwyd ein partneriaeth â Cuffe and Taylor, mi wnaethon ni ddweud y byddem yn gwneud cyhoeddiadau enfawr, ac mae’r rhain yn enfawr.  Mae Jess Glynne a Nile Rodgers a CHIC yn sêr rhyngwladol o’r radd flaenaf.  Fedrwn ni ddim aros iddyn nhw ddod i Langollen ar gyfer ein gŵyl heddwch wych.”

Am fwy o wybodaeth ac i brynu tocynnau ewch i llangollen.net a www.ticketmaster.co.uk

Datganiad ar y sefyllfa yn y Dwyrain Canol

Ers 1947, ethos Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen fu hyrwyddo heddwch a dealltwriaeth trwy gerddoriaeth a dawns, yn ei hwythnos flynyddol ym mis Gorffennaf a thrwy gyflwyno prosiectau allgymorth cynhwysol trwy gydol y flwyddyn i gymunedau lleol yng Nghymru a ledled y byd.

Nid yw amcanion Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, sef hybu heddwch yn ein byd, byth yn bwysicach nag ar adegau o wrthdaro.

Mae’r gwrthdaro cynyddol ofnadwy rhwng Israel a Thiriogaethau Palestina yn peri gofid mawr ac rydym yn condemnio’r diystyrwch sy’n cael ei ddangos i hawliau dynol sylfaenol sifiliaid.

Rydym wedi croesawu cystadleuwyr o’r rhanbarth i Langollen mewn blynyddoedd blaenorol, mae ein meddyliau gyda’r bobl ddiniwed yn Gaza ac Israel ac ymunwn â’r gymuned ryngwladol i alw am ddad-ddwysáu’r trais ar unwaith.

Perfformio yn Llangollen 2024 – Ceisiadau i Gystadlu yn awr ar agor!

Llangollen 2024: 2-7 Gorffennaf

Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen wedi cyhoeddi manylion am sut i gystadlu neu gymryd rhan yn Llangollen 2024. Ar draws 29 o gategorïau, gan gynnwys naw cystadleuaeth newydd, bydd rhai o dalentau cerddoriaeth a dawns gorau’r byd yn teithio i’r ŵyl heddwch eiconig yng ngogledd Cymru; lle mae Cymru’n croesawu’r byd.

Mae gwefan benodol ar gyfer Cyfranogwyr, a rhestr cystadlaethau, sy’n cynnwys yr holl wybodaeth ar sut i wneud cais, categorïau cystadlu, trefnu llety a mwy…
https://eisteddfodcompetitions.co.uk/

Mae’r cystadlaethau yn parhau i fod yn rhan ganolog o Eisteddfod Llangollen. Byddant yn cael eu cynnal yn ystod wythnos yr Eisteddfod o Ddydd Mawrth 2 Gorffennaf tan Ddydd Sul 7 Gorffennaf 2024. Mae cyfleoedd a gwobrau gwych ar gael i gystadleuwyr yn y dathliad gwirioneddol ryngwladol hwn o bopeth o fyd dawns a cherddoriaeth. Y cyntaf i agor ar gyfer ceisiadau cystadlu yw’r categorïau grŵp, gyda’r categorïau unigol i ddilyn yn ddiweddarach eleni.

Dywedodd Cadeirydd Eisteddfod Llangollen Sarah Ecob,
“Rydym yn falch iawn o agor ceisiadau ar gyfer rhai o’r cystadlaethau diwylliannol mwyaf uchel eu parch ac enwocaf y byd. Mae enillwyr blaenorol yn cynnwys neb llai na Pavarotti.  Yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen rydym yn dathlu rhagoriaeth gerddorol a bydd digwyddiad y flwyddyn nesaf yn parhau â’r traddodiad hwnnw. Eleni, rydym wedi bod yn benderfynol o sicrhau bod yr Eisteddfod nid yn unig yn goroesi ond yn ffynnu. Fodd bynnag, mae’n hanfodol gwneud yn siŵr bod ein gŵyl arferol yn parhau gan sicrhau bod cefnogwyr yn dal i allu mwynhau rhan draddodiadol, gystadleuol Eisteddfod Llangollen.”

Fel ffordd o ddathlu cyflawniadau plant a phobl ifanc,  bwriedir cyflwyno cystadleuaeth newydd Côr Ifanc y Byd. Ar gyfer 2024 bydd y côr buddugol yn ymddangos ar y prif lwyfan yn y Pafiliwn Rhyngwladol Brenhinol yn ystod cyngerdd nos Fercher 3 Gorffennaf.

Bydd cantorion unigol hefyd yn cael cyfle gwych i berfformio mewn cyngerdd gyda’r nos.  Bydd Llais Rhyngwladol y Dyfodol yn rhan o’r cyngerdd ar nos Sadwrn 6 Gorffennaf ac, am y tro cyntaf erioed, bydd rownd derfynol Llais Rhyngwladol Theatr Gerdd yn perfformio gyda band byw yn y cyngerdd ar nos Iau 4 Gorffennaf (digwyddiad na ddylid ei golli!).

Mae ychwanegiadau newydd eraill yn cynnwys  categori Dawns Agored (Unawd, Deuawd a Thrio) ar gyfer plant dan 11 oed, 12-17 oed, a 18 oed a throsodd, categori Corau Plant Agored, a Corau Cân Werin Oedolion a Chorau Siambr, Ensemble Offerynnol, Unawd Gwerin Lleisiol ac Offerynnol.

Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen wedi’i lleoli yn nhref hardd Llangollen yng ngogledd-ddwyrain Cymru. Cynhelir y prif gystadlaethau ym Mhafiliwn Rhyngwladol Brenhinol sydd â lle gynulleidfa o 4000. Yn 2024, y naill ochr i wythnos yr Eisteddfod (2-7 Gorffennaf), llwyfennir sioeau ychwanegol – gan gynnwys cyngerdd gyda’r Manic Street Preachers a Suede (Dydd Gwener 28 Mehefin), a Paloma Faith (Dydd Gwener 21 Mehefin).

Llyfryn cystadlaethau y gellir ei lawrlwytho, ffurflenni cais a gwybodaeth arall i gystadleuwyr ar gael ar wefan bwrpasol: https://eisteddfodcompetitions.co.uk/

Paloma Faith yn Llangollen 2024

Mae’r artist platinwm dwbl ac enillydd gwobr BRIT, Paloma Faith, yn teithio i ogledd Cymru yr haf nesaf fel rhan o’i thaith The Glorification Of Sadness 2024.

Bydd y daith 26 dyddiad yn gweld un o brif artistiaid Prydain yn perfformio yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ar ddydd Gwener Mehefin 21.

Bydd tocynnau cyffredinol ar werth am 10yb dydd Gwener Hydref 20 o llangollen.net a www.ticketmaster.co.uk

Daw’r cyhoeddiad wrth i Paloma ryddhau ei sengl gyntaf mewn tair blynedd, How You Leave A Man, ac wrth iddi ddatgelu y bydd ei chweched albwm The Glorification of Sadness yn cael ei ryddhau ar Chwefror 16 – ei cherddoriaeth newydd gyntaf ers rhyddhau ei phumed albwm Infinite Things ym mis Tachwedd 2020.

Bydd y cyngerdd yn Llangollen yn gweld Paloma yn perfformio amrywiaeth o ganeuon o’i repertoire helaeth gyda chyfle i’w dilynwyr gyd-ganu i glasuron fel Only Love Can Hurt Like This a Lullaby yn ogystal â chaneuon newydd o The Glorification of Sadness.

Cyflwynir y brif sioe mewn partneriaeth newydd rhwng Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen a hyrwyddwyr Live Nation Cuffe & Taylor ac mae’n nodi’r ail gyhoeddiad ar gyfer 2024.

Yr wythnos diwethaf datgelwyd y bydd y sêr indie Manic Street Preachers a Suede yn chwarae prif sioe yn yr ŵyl heddwch eiconig ar ddydd Gwener Mehefin 28. Bydd tocynnau ar gyfer y sioe honno ar werth ddydd Gwener yma (Hydref 13) am 9am.

Dywedodd Peter Taylor, cyd-sylfaenydd Cuffe & Taylor: Am ail gyhoeddiad anhygoel i’w wneud ar gyfer Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen. Heb os, mae Paloma Faith yn seren sy’n cynnal cyngherddau syfrdanol ac ni allwn aros i ddod â hi i Langollen. Rydym yn gyffrous iawn i fod yn gweithio ochr yn ochr â’r tîm yn yr ŵyl heddwch anhygoel hon ac edrychwn ymlaen at wneud mwy o gyhoeddiadau yn fuan.”

Ychwanegodd Cadeirydd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen Sarah Ecob: “Fe wnaethon ni addo estyn am y sêr gyda’n partneriaeth newydd wych gyda Cuffe & Taylor ac rydyn ni wrth ein boddau y bydd seren enfawr arall, Paloma Faith yn ymuno â ni yn 2024. Gyda’i cherddoriaeth bop llawn enaid, dan ddylanwad jazz a’i harddull anhygoel, rydyn ni’n gwybod y bydd hi’n boblogaidd iawn gyda’n cynulleidfaoedd.”

Am fwy o wybodaeth ac i brynu tocynnau ewch i llangollen.net a www.ticketmaster.co.uk

CYSYLLTU Â PALOMA FAITH:

INSTAGRAM | TWITTER | FACEBOOK | YOUTUBE

Manic Street Preachers a Suede i Serennu yn Eisteddfod  Llangollen 2024

DYDD GWENER MEHEFIN 28  

Bydd Manic Street Preachers a Suede yn serennu mewn cyngerdd arbennig iawn yng ngogledd Cymru yr haf nesaf.

Bydd taith y ddau fand indie chwedlonol yn cyrraedd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ar ddydd Gwener Mehefin 28.

Mae’r dyddiad ym mis Mehefin yn nodi dychweliad ysgubol y Manic Street Preachers i Langollen ar ôl iddynt serennu ddiwethaf yn yr ŵyl yn 2017.

Tocynnau yn mynd ar werth cyffredinol am 9am ddydd Gwener Hydref 13 o llangollen.net a www.ticketmaster.co.uk

Mae’r Manic Street Preachers yn un o’r bandiau roc mwyaf dylanwadol ac eiconig i ddod allan o Gymru erioed. Maent wedi rhyddhau 14 albwm ac wedi arwain gwyliau di-ri gan gynnwys Glastonbury, T in the Park, V Festival, Reading a Leeds. Maent wedi ennill un ar ddeg o Wobrau’r NME, wyth Gwobr Q a phedair Gwobr BRIT ac mae’r band hefyd wedi cael eu henwebu ar gyfer Gwobr Mercury a Gwobrau Cerddoriaeth MTV Europe.

Ar hyn o bryd mae Manics yn y stiwdio yn gweithio ar eu 15fed albwm, sy’n ddilyniant i ‘The Ultra Vivid Lament’ a aeth syn syth i Rif 1 yn siartiau’r DU pan gafodd ei ryddhau ym mis Medi 2021. Y tro diwethaf i’r band berfformio yn y DU oedd yr haf hwn pan gawson nhw ganmoliaeth uchel am eu  perfformiadau yng ngwyliau Ynys Wyth a Glastonbury.

Mae newyddion am y daith yn ateb y galw mawr yn dilyn llwyddiant nawfed albwm Suede, Autofiction, a gwerthwyd pob tocyn i’w prif daith yn y DU yn gynharach eleni. Gan fynd yn syth i Rif 2 yn Siart Albymau’r DU ar ôl cael ei ryddhau, safle siartiau albwm gorau Suede ers Head Music yn 1999. Barn dilynwyr a beirniaid fel ei gilydd oedd bod yr albwm newydd yn cynrychioli uchafbwynt gyrfa i’r band.

Mae 2023 wedi gweld rhyddhau Suede30 – atgof amserol o sut y cafodd albwm cyntaf y band effaith mor bwerus a thrawsnewidiol ar gerddoriaeth Brydeinig. Saethodd albwm cyntaf Suede i rif 1 yn Siartiau Albymau’r DU pan gafodd ei rhyddhau, gan werthu dros 100,000 o gopïau yn ei wythnos gyntaf, a mynd ymlaen i ennill Gwobr Gerddoriaeth Mercury a dod yr albwm gyntaf a werthodd gyflymaf erioed yn y DU ar y pryd.

Mae cyngerdd Suede a’r Manic Street Preachers yn Llangollen yn rhan o daith o’r DU ac Iwerddon sy’n dilyn taith lwyddiannus y ddau fand yn yr Unol Daleithiau yn 2022 a gafodd dderbyniad gwych.

Cyflwynir y brif sioe mewn partneriaeth newydd rhwng Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen a hyrwyddwyr Live Nation, Cuffe a Taylor.

Mae Cuffe and Taylor, un o brif hyrwyddwyr cerddoriaeth fyw, theatr a digwyddiadau’r DU, yn partneru â’r Eisteddfod Ryngwladol i hyrwyddo cyfres o gyngherddau byw ar y cyd â’r ŵyl heddwch fyd-enwog.

Dywedodd Peter Taylor, cyd-sylfaenydd Cuffe and Taylor: “Rydym wedi cyflwyno sioeau di-ri yng Nghymru dros y blynyddoedd felly mae’n wych cael ffurfio perthynas newydd a chyffrous iawn gyda thîm Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.

“Byddwn yn gweithio gyda’n gilydd i ddod â sêr rhyngwladol yma ac yn edrych ymlaen at weithio ochr yn ochr â phawb yn Llangollen er mwyn helpu i sicrhau dyfodol y digwyddiad hanesyddol hwn.

“Rwy’n falch iawn mai ein cyhoeddiad cyntaf yw ein bod yn dod â’r Manic Street Preachers a Suede i Langollen a byddwn yn datgelu hyd yn oed mwy o artistiaid ac enwau mawr yn fuan iawn.”

Mae Cuffe and Taylor yn cyflwyno teithiau syfrdanol, gwyliau a sioeau ledled y DU gan lenwi stadiymau pêl-droed, arenâu, theatrau a safleoedd hanesyddol mawr gan weithio gyda rhestr o artistiaid yn amrywio o Diana Ross, Lionel Richie, Britney Spears a Stereophonics i Syr Tom Jones, Rod Stewart, Sam Fender, The Strokes a Kylie.

Dywedodd Sarah Ecob, Cadeirydd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen: “Rydym mor falch o fod yn gweithio gyda Cuffe and Taylor, sydd ag enw rhagorol yn y diwydiant. Drwy weithio mewn partneriaeth â nhw, rydym wedi sicrhau bod ein gŵyl heddwch a sefydlwyd yn 1947 nid yn unig yn goroesi, ond yn ffynnu. Rydym mor gyffrous i groesawu’r Manic Street Preachers yn ôl ac yn edrych ymlaen at wneud mwy o gyhoeddiadau dros y dyddiau a’r wythnosau nesaf.”

Am fwy o wybodaeth ac i brynu tocynnau ewch i llangollen.net a www.ticketmaster.co.uk

Manic Street Preachers Gwefan | Facebook | Twitter | Instagram

Suede Gwefan | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube