Archifau Categori: Arbennig

After falling in love with Eisteddfod as a visitor Bill returns as a volunteer

ANYONE visiting from China or Hong Kong will find an especially warm welcome at this week’s Llangollen International Musical Eisteddfod.
Because on hand to greet them with a big smile and in their own language will be a man who fell in love with the annual festival after first attending as a visitor himself and now returning as a volunteer.
(rhagor…)

Britain’s Got Talent singing sensation Jonathan is heading for Llangollen

Britain’s Got Talent singing sensation Jonathan Antoine is looking forward to following in the footsteps of another larger than life tenor when he takes to the stage at this summer’s Llangollen International Musical Eisteddfod.

The down-to-earth 20-year-old, who split from singing partner Charlotte Jaconelli last year, can’t wait to step out onto the stage where the great Luciano Pavarotti performed. He said: “Performing at Llangollen is going to be so exciting. It’s a breeding ground for creativity and to be on the same stage that someone like Pavarotti performed on is just a wonderful thought. I’m really, really looking forward to it.” (rhagor…)

Miloedd o bobl ifanc yn heidio i fwynhau cyngerdd Diwrnod y Plant

Bydd tua 4,000 o blant ysgol yn ymuno mewn diwrnod o gerddoriaeth a hwyl i godi’r llen ar Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.

Byddant yn teithio i’r Pafiliwn Rhyngwladol i gymryd rhan mewn cyngerdd o’r enw Bongos, Brass a Digonedd o Ddawns sy’n ganolbwynt i Ddiwrnod y Plant, y rhagarweiniad traddodiadol i’r ŵyl ddiwylliannol flynyddol sy’n cael ei llwyfannu rhwng 6 a 12 Gorffennaf. Bydd y swae gerddorol 40 munud o hyd yn cael ei llwyfannu ddwywaith, unwaith am 10.30yb ac eto am hanner dydd ar y diwrnod agoriadol, dydd Mawrth 7 Gorffennaf.
Bydd y dorf o ymwelwyr ifanc wedyn yn mynd allan ar faes yr Eisteddfod i fwynhau rhaglen lawn o theatr stryd yn cynnwys clown, cerddwyr ar stiltiau a dawnsio Bollywood. (rhagor…)

Gŵyl Llangollen yn cyfrannu £1.5m i’r Economi Leol

Bydd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn cyfrannu £1.5 miliwn tuag at yr economi leol.

Dyna mae’r digwyddiad hanesyddol a blynyddol hwn yn ei olygu i ardal De Sir Ddinbych ac i dref Llangollen sydd wedi bod yn gartref i’r ŵyl ers 1947 ac a fydd yn estyn croeso i’r byd unwaith eto ym mis Gorffennaf.
Disgwylir bron 40,000 o ymwelwyr eleni eto i’r ŵyl enwog hon – lle y cychwynnodd gyrfa gerddorol rhai o sêr blaenllaw y byd opera fel Luciano Pavarotti. Mae denu cymaint o bobl o bedwar ban byd yn golygu chwistrelliad o arian fydd yn dderbyniol iawn gan fusnesau mewn cylch o 20 milltir i Langollen.

Y llynedd daeth 36,000 o bobl i’r Eisteddfod gan wario ar gyfartaledd £42 yr un bob dydd – roedd hyn yn golygu hwb rhyfeddol o £1.5 miliwn i’r economi leol. (rhagor…)

Ali Campbell o UB40 yn addo bod hyd yn oed yn well na Status Quo

Datgelwyd y bydd y cerddor o fri a ffurfiodd un o fandiau reggae gorau’r byd yn darparu penllanw bywiog iawn i ŵyl fawr.

UB40 with sunglasses

Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen wedi llwyddo i gael Ali Campbell, llais UB40 a werthodd 70 miliwn o recordiau, i ganu yn eu cyngerdd i gloi’r ŵyl ar nos Sul, 12 Gorffennaf.
Bydd dau aelod arall a sefydlodd UB40 yn ailymuno ag ef ar lwyfan yr eisteddfod – sef yr offerynnwr taro, chwaraewr trwmped a’r canwr, Astro a’r chwaraewr bysellfwrdd, Mickey.
Noddir y cyngerdd gan y cwmni arobryn Village Bakery, sef y cynhyrchwr sy’n tyfu gyflymaf yng Nghymru. (rhagor…)

Burt Bacharach i berfformio yng ngogledd Cymru am y tro cyntaf erioed

Burt Bacharach

Mae trefnwyr gŵyl flaenllaw yn dathlu ar ôl llwyddo i gael y cawr cerddorol Burt Bacharach i berfformio yn nigwyddiad eleni.

Bydd Burt Bacharach, a ddisgrifiwyd gan lawer fel cyfansoddwr caneuon mwyaf yr 20fed ganrif, yn agor Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, gyda chyngerdd ychwanegol ar ddydd Llun, 6 Gorffennaf.
Roedd yr ŵyl yn wreiddiol i fod i ddechrau ar y diwrnod canlynol, ond nos Lun oedd yr unig amser yr oedd Burt Bacharach ar gael yn ystod wythnos yr Eisteddfod.

Mewn gyrfa sydd wedi ymestyn dros 60 mlynedd mae 73 o ganeuon Bacharach wedi cyrraedd siart 40 uchaf yr Unol Daleithiau a llwyddodd 52 o’i ganeuon i gyrraedd 40 uchaf y DU. A does dim arwydd ei fod yn arafu chwaith wrth iddo ddweud ei fod yn edrych ymlaen at ei ymweliad cyntaf erioed â gogledd Cymru. (rhagor…)

Y tenor Alfie Boe yn addo noson o gerddoroiaeth hudol

Cerddoriaeth o’r llwyfan a’r sgrîn fawr yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen
Mae’r tenor nodedig Alfie Boe yn dychwelyd i ogledd Cymru.
Bydd y canwr clasurol, sydd â’r ddawn i doddi calonnau, ac sydd wedi gwerthu miliwn a hanner o ddisgiau, cyrraedd rhif un yn y siartiau clasurol nifer o weithiau a pherfformio ar Broadway, yn camu unwaith eto ar lwyfan Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen eleni.
Bydd Alfie, sydd wedi’i alw yn Hoff Tenor Prydain, yn perfformio caneuon o sioeau cerdd a ffilmiau cerddorol mewn cyngerdd disglair ar nos Iau, 9 Gorffennaf.
Yn ymuno ag ef bydd y gantores Gymreig, Sophie Evans, a aeth ymlaen i serennu fel Dorothy yng nghynhyrchiad y West End o The Wizard of Oz ar ôl dod yn ail yn sioe dalent Over the Rainbow ar y teledu. Yn rhannu’r llwyfan hefyd bydd y sacsoffonydd clasurol Amy Dickson, ynghyd â Jonathan Antoine, y tenor clasurol a ddaeth i enwogrwydd ar Britain’s Got Talent. (rhagor…)

Luciano Pavarotti

Mae perfformiad cyntaf y canwr opera enwog, Luciano Pavarotti, yn Llangollen yn fyw yng nghof un o hoelion wyth yr Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol.

Roedd y nyrs wedi ymddeol, Hafwen Ryder, yn dal i fod yn ei harddegau yn Ysgol Ramadeg Llangollen ac yn dywysydd gwirfoddol yn y babell fawr lle perfformiodd y Chorus Rossini o Modena yn yr Eidal i ennill cystadleuaeth y Corau Meibion ym 1955. Dywedodd Hafwen, 75 oed, sydd bellach yn byw yn y Waun: “Rwy’n cofio’r côr yn perfformio a’u bod nhw’n dda iawn ond wrth gwrs, doedd neb yn gwybod pwy oedd Pavarotti bryd hynny.

“Mae gen i argraffiad cyfyngedig o lun Pavarotti pan ddaeth yn ôl i’r Eisteddfod ym 1995 ac rwy’n hapus i roi benthyg hwnnw i arddangosfa Pavarotti fydd yn cael ei lwyfannu yn y digwyddiad ym mis Gorffennaf eleni.” (rhagor…)