EISTEDDFOD YN ANFON NEGES O GYMORTH I FRENIN SIARL III

king-charles
Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn anfon ei dymuniadau gorau at Frenin Siarl III ar ôl iddo gael diagnosis o fath o cancr.
Mae Cadeirydd yr Eisteddfod, yr Athro Chris Adams, wedi ysgrifennu at Balas Buckingham gyda neges o gefnogaeth i’r Brenin ar ran yr ŵyl.
Meddai Chris, “Mae’r Brenin Siarl III wedi bod yn gefnogwr enfawr o’n gŵyl heddwch yn Llangollen. Fel Tywysog Cymru bu’n noddwr i ni am 26 mlynedd o 1996. Mae wedi ymweld â Llangollen sawl gwaith, ac wedi hyrwyddo cais Gwobr Heddwch Nobel 2004. Edrychwn ymlaen at ei groesawu eto ar ei adferiad. Dymunwn yn dda iddo, y Frenhines Camilla a’r Teulu Brenhinol wrth iddo wella”.