Cymrwch Ran

Bob blwyddyn, daw miloedd o bobl o bob rhan o’r byd ynghyd i ddathlu diwylliant a’r celfyddydau yn yr ŵyl unigryw hon.

Dim ond drwy cefnogaeth pobl fel chithau sy’n gwneud y cyfan yn bosibl.

Gyda rhodd fechan neu gynnig i wirfoddoli, cefnogaeth nawdd neu drwy brynu tocynnau arbennig, rydych chi’n helpu i wireddu uchelgeisiau cantorion a pherfformwyr o bob rhan o’r byd. Diolch i chi, mae llawer o bobl yn gallu gwireddu eu breuddwydion oes a pherfformio yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.

Mae yna sawl ffordd o’n cefnogi a bydd pob un yn rhoi boddhad arbennig i chi. Cliciwch ar unrhyw un o’r dolenni ar y dde i ganfod rhagor o wybodaeth.

Sut mae’ch arian chi’n gallu gwneud gwahaniaeth:

  • Mae £15 yn prynu llety i gystadleuydd gyda theulu yn yr ardal am un noson
  • Mae £25 yn prynu tri phryd i gystadleuydd ar faes yr Eisteddfod
  • Mae £45 yn talu i gystadleuwyr ddod ar fws o’r maes awyr i Langollen
  • Mae £150 yn prynu visa i’r DU i un cystadleuydd
  • Mae £220 yn prynu tlws i enillydd cystadleuaeth

“Rwy’n wirioneddol genfigennus o’r corau a fydd yn cymryd rhan yng nghystadleuaeth 2014. Mae eich gŵyl mor hardd, mae’n un o’r cystadlaethau gorau yn y byd! Rydyn ni’n cofio’ch neuadd gyngerdd, eich pobl, eich gwirfoddolwyr, eich beirniaid… roedd yn brofiad gwych i ni. Diolch yn fawr iawn Eisteddfod Llangollen. Cofion cynnes,”

Marina Makarova – Côr Jazz o Gymdeithas Philarmonig y Wladwriaeth, Rwsia