Dydd Gwener 7 Gorffennaf
Noson gyda Gregory Porter

Book

Details

Canwr Gregory Porter

Bydd Gregory Porter y canwr jazz, soul, a gospel, y cyfansoddwr caneuon a’r actor o’r America, yn camu ar lwyfan yr Eisteddfod ar gyfer ei ymddangosiad cyntaf erioed yng Ngogledd Cymru, ac yn ymuno ag ef bydd ei fand gwych o gerddorion dawnus.

Mae gan Gregory Porter lais sydd mor gyfoethog a thrawiadol nes torri trwy unrhyw drefniant offerynnol, waeth pa mor amlwg neu rwydd ydyw. Ysbrydolwyd Porter gan recordiau Nat King Cole ei fam, a chafodd lwyddiant yn ei yrfa yn dilyn cael un o’r prif rannau mewn sioe gerdd newydd o’r enw It Ain’t Nothing But the Blues, a mwynhau cyfnod ar lwyfan yn Broadway. Roedd y cyfle yno i Porter ac mae ei albwm ddiweddaraf, Take me to the Alley yn dilyn ymlaen o lwyddiant Water yn 2010, a Be Good yn 2012 a Liquid Spirit – a enillodd wobr Grammy a llwyddo i gael gwerthiant  platinwm yn 2013. Erbyn hyn mae ymysg y gorau o ganwyr jazz y wlad, ac mae ei boblogrwydd gyda’i gynulleidfa yn y DU yn dal i gynyddu fel y gwelwyd yn ddiweddar wrth iddo lwyddo i greu naws cerddorol agos atoch hyd yn oed wrth berfformio o flaen torfeydd mor fawr â Glastonbury yn ystod ei ymddangosiad cyntaf yno yn 2015.

Mae’r noson yn addo perfformiad sy’n gyforiog o rinweddau Porter – cryfder a chalon, awdurdod a bregusrder. Gyda chaneuon teimladwy, geiriau dwys llawn trosiadau ac ystyron a threfniadau jazz clyfar mi all y gynulleidfa ddisgwyl noson hudol o gerddoriaeth ymlaciol ac angerddol.

Dydd Gwener 7 Gorffennaf 2017 – 7.30pm
Pris tocynnau: £38 / £30


Noddwyd gan

Linguassist