Dydd Gwener 6 Gorffennaf
Noson gyda Van Morrison

Canwr Van Morrison

Mae’n fraint ac yn anrhydedd arbennig o gyffrous i ni groesawu Syr Van Morrison, un o’r artistiaid recordio a pherfformwyr byw mwyaf cynhyrchiol yn hanes cerddoriaeth, i Eisteddfod 2018!

Roedd yn gerddor teithio yn 16 oed a bu’n aelod o sawl band, cyn ffurfio Them yn 1964. Enillodd ei le fel seren gerddorol yn sgȋl ei lais cofiadwy a’i ddawn i gyfansoddi caneuon rhyfeddol. Dilynodd ei lwybr ei hun trwy’r 80au ac adeiladu ar ei statws fel artist arloesol trwy’r 90au i mewn i’r 21ain ganrif, gan greu cerddoriaeth eithriadol yn gyson gydag amrediad eang o gerddorion. Adlewyrchir ehangder ei ddylanwadau cerddorol yn ei ddisgiau lle mae barddoniaeth stryd, jazz byrfyfyr, canu gwerin Gwyddelig, blues Afro Celtaidd, pop, roc, R&B, canu gwlad a chanu gospel yn creu sain arbennig o un o gerddorion mwyaf gwreiddiol ein cyfnod.

Gydag un o’r catalogau cerddorol mwyaf uchel ei barch yn hanes cerddoriaeth a’i ddoniau dihafal fel cyfansoddwr, canwr a pherfformiwr, mae llwyddiannau Van Morrison yn y gorffennol yn ei wneud yn gawr cerddorol.

Ym mis Medi 2017, rhyddhaodd ei 37eg albwm stiwdio, Roll with the Punches. Bydd Rhagfyr 2017 yn gweld rhyddhau ei 38fed albwm – Versatile.

Felly, wrth i’r artist chwedlonol gamu ar lwyfan Llangollen, bydd hud perfformiad byw Van Morrison a’i gyfeiriadaeth gerddorol gyfoethog yn siŵr o’n cyfareddu, wrth iddo osod ei farc unigryw ar yr hyn a fu.

Dydd Gwener 6 Gorffennaf 2018 – 8.00yh
Pris tocynnau: £55 / £42


Noddwyd gan

Linguassist