Tocynnau Inspire

Myfyrwyr dyma gyfle i chi gael eich YSBRYDOLI!

Mae ein tocynnau Inspire yn caniatáu i fyfyrwyr mewn addysg amser llawn brofi rhai o’n cyngherddau rhyngwladol arbennig am ddim ond £5*. Dyma gyfle i brofi rhywbeth newydd ac unigryw, gan gynnwys corau rhyngwladol, canu acapella, a cherddoriaeth clasurol gyda twist!

Gyda mynediad i’r maes o 4.30yp ymlaen mae digon o adloniant i chi ei fwynhau cyn cychwyn y cyngerdd.

Cofiwch ddod â’ch cerdyn adnabod myfyriwr gyda chi.

Gostyngiad o 10% i Grwpiau (addas i grwpiau o 10 neu fwy)

Nos Fercher, Gorffennaf 4

Y Casgliad Clasurol – Archebwch yma 

Bydd y noson hon yn cynnwys cerddoriaeth hudol dau o’n hoff offerynnau – y piano a’r llais dynol.

Noson danbaid ar ddau biano gyda’n Cyfarwyddwr Cerdd, Vicky Yannoula, a’r  pianydd nodedig, Peter Jablonski.

Bydd tri chystadleudd rownd derfynol Cystadleuaeth Llais Rhyngwladol y Dyfodol yn cystadlu am wobr Tlws Pendine.

Nos Iau, Gorffennaf 5

Dathliad Rhyngwladol gyda CALAN – Archebwch yma

Cyfle i archwilio’r gwerthoedd sylfaenol unigryw sy’n llifo trwy galon ein digwyddiad – rhannu cerddoriaeth, dawns, heddwch a chyfeillgarwch, wrth i’n perfformwyr ddod ynghyd i arddangos y gorau o’u diwylliannau o bob cwr o’r byd.

Bydd y band gwerin cyffrous, Calan yn sicr o wneud i chi symud eich traed i guriad eu dehongliad gwreiddiol o gerddoriaeth werin Gymreig.

Nos Sadwrn, Gorffennaf 7

r y Byd gyda Red Priest – Archebwch yma

Bydd enillwyr y categorïau corawl i oedolion yn cystadlu am deitl nodedig Cor y Byd a Thlws Pavarotti. Bydd ein gwesteion arbennig, Red Priest, grŵp offerynnol Baróc, yn rhoi chwistrelliad o egni a theimlad sipsi i amrywiaeth o gerddoriaeth gynnar ar recorder, feiolin, celo a harpsicord.

*Sylwer, mae yno dâl archebu o £4.50 ar gyfer pob archeb (nid pob tocyn)