Tocynnau Inspire

Myfyrwyr dyma gyfle i chi gael eich YSBRYDOLI!

Mae ein tocynnau Inspire yn caniatáu i fyfyrwyr mewn addysg amser llawn brofi rhai o’n cyngherddau rhyngwladol arbennig am ddim ond £5*. Dyma gyfle i brofi rhywbeth newydd ac unigryw, gan gynnwys corau rhyngwladol, canu acapella, cerddoriaeth gêm fideo gyda naws clasurol!

Gyda mynediad i’r maes o 4.30yp ymlaen mae digon o adloniant i chi ei fwynhau cyn cychwyn y cyngerdd. Gallwch ymgolli mewn opera, cerddoriaeth byd a churiadau affro-ladin, yn ogystal â cherddoriaeth ‘fusion’ Nigeria a Phrydain a gitâr fflamenco, neu gallwch gymryd rhan mewn gweithdai cerddoriaeth ac ymuno â’r Twmpath, dawnsio gwerin traddodiadol Cymreig. Peidiwch â cholli’r Sesiynau Amffitheatr a’r Awr Jazz poblogaidd, y cyfan cyn y cyngerdd am 7.30yh a’r cwbl am £5 yn unig.

Cofiwch ddod â’ch cerdyn adnabod myfyriwr gyda chi.

Dydd Mercher 5ed o Orffennaf

Mae’r cyfansoddwr a’r enillydd gwobr Grammy, Christopher Tin yn ymuno â Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru a’r soprano, Elin Manahan Thomas am noson ryngwladol anhygoel o gerddoriaeth gorawl a cherddorfaol wedi ei chyflwyno gan Andrew Collins o Classic FM. Bydd y noson yn cwmpasu sbectrwm o gerddoriaeth glasurol yn amrywio o agorawd symffonig i ffantasïau gemau fideo a pherfformiad arbennig o ‘Calling All Dawns’. Archebwch yma

Dydd Iau 6ed o Orffennaf

Mae’r Principality Only Boys Aloud Academi yn ymuno â ni fel gwesteion arbennig i berfformio cerddoriaeth sy’n amrywio o’r 17eg ganrif i theatr gerdd gyfoes, o dan arweiniad eu harweinydd enwog Tim Rhys Evans. Bydd y noson hefyd yn cynnwys Neges Heddwch eleni, uchafbwynt blynyddol yr ŵyl, a gyflwynir gan Only Boys Aloud: Côr y Gogledd ac Ysgol Y Gwernant, yn ogystal â Gorymdaith Rhyngwladol y Cenhedloedd. Archebwch yma

Dydd Sadwrn 8fed o Orffennaf

Bydd y cystadlaethau yn cyrraedd eu huchafbwynt cyffrous ar ddydd Sadwrn gyda’r gystadleuaeth gorawl fawreddog, sef ‘Côr y Byd’. Bydd y gwesteion arbennig The Overtones, prif grŵp harmoni lleisiol Prydain, yn rhoi perfformiad byw hudolus a fydd yn cael pob cenhedlaeth o’r gynulleidfa yn gwneud y “bwgi” gyda nhw yn eu seddi. Archebwch yma

Lawrlwythwch y poster Inspire yma.

Gostyngiad o 10% i Grwpiau (addas i grwpiau o 10 neu fwy)

*Sylwer, mae yno dâl archebu o £4.50 ar gyfer pob archeb (nid pob tocyn)