Swyddfa Docynnau

Oherwydd mesurau pellhau cymdeithasol ac argymhellion gweithio o gartref, rydym ar hyn o bryd yn gweithredu gyda llai o staff swyddfa. Mae’n ddrwg gennym hefyd, oherwydd cyfyngiadau Covid, bod ein swyddfeydd ar gau ar hyn o bryd ac na allwn dderbyn archebion wyneb yn wyneb nac ymweliadau cyfeillgar!

Gallwch ein helpu ni trwy archebu tocynnau ar ein gwefan.Cyngherddau

Gallwch hefyd archebu drwy ffonio ein swyddfa docynnau: 01978 862 001

 

Oriau agor y Swyddfa Docynnau

Dydd Llun – 10:00yb – 2:00yp

Dydd Mawrth – 10:00yb – 2.00yp

Dydd Mercher – 10:00yb – 2.00yp

Dydd Iau – 10:00yb – 2:00yp

Sylwer: Oherwydd bod staff yn gweithio gartref ar hyn o bryd, ni fydd tocynnau papur yn cael eu hanfon allan yn y post yn syth. Caniatewch bythefnos i’r rhain gyrraedd. Os oes angen eich tocynnau arnoch ar unwaith, dewiswch Argraffu Gartref. Bydd E-docyn yn cael ei anfon i’ch cyfeiriad e-bost ar ôl i chi ei brynu.