Louise Marshall

Mae Louise, a aned yn Oldham, wedi bod yn berfformiwr cerddorol ers roedd hi’n 15 mis oed. Cafodd ei throchi mewn cerddoriaeth o’i hieuenctid, gan ddechrau gwersi piano yn bump a gwersi theori cerddoriaeth yn saith. Enillodd Louise ysgoloriaeth i Ysgol Gerdd a Drama Guildhall yn astudio Piano gyda Joan Havill wrth ddysgu ei chrefft gyda bandiau digwyddiadau arbennig a gwaith sesiwn. Mae hi wedi gweithio gyda Robbie Williams, Michael Ball, Van Morrison i enwi ond rhai.