Mathau o docynnau

Daw’r wybodaeth isod o 2023. Gwyliwch y gofod hwn am ddiweddariadau 2024.


 

Mae tri phrif opsiwn ar gyfer tocynnau i fynychu Llangollen 2023:

1 – Tocynnau gŵyl aml-ddiwrnod

2 – Tocynnau Cyngerdd Nos Unigol

3 – Tocynnau dydd unigol

 

1 – Tocynnau gŵyl aml-ddiwrnod

Mynediad aml-ddiwrnod ar gyfer profiad cyfan Llangollen trwy gydol yr wythnos.

Tocyn Gŵyl Wythnos Gyfan – £230 – yn ystod y dydd a chyngherddau gyda’r nos, Dydd Mawrth 4 – Dydd Sadwrn 8 Gorffennaf.

Tocyn Gŵyl yr Wythnos yn ystod y dydd yn unig – £55 ( h.y. heb gynnwys cyngherddau gyda’r nos) Dydd Mercher 5 – Dydd Sadwrn 8 Gorffennaf.

Gwybodaeth bellach

Ni ellir cymryd archebion ar-lein, ffoniwch y swyddfa docynnau ar 01978 862001.

 

2 – Tocynnau Cyngerdd Nos Unigol

Gellir archebu pob noson ac mae’r pris yn unigol (o £10-£48, yn dibynnu ar gyngherddau a seddi), gwybodaeth a dolenni archebu yma: Cyngherddau Nos.

Mae’r tocynnau hyn yn caniatáu mynediad i Faes yr Eisteddfod o 4.30pm ymlaen, felly mae croeso i chi gyrraedd yn gynnar i gael tamaid yn y Cwrt Bwyd y Byd a mwynhau ychydig o adloniant ar y Llwyfan Allanol cyn y cyngerdd.

 

3 – Tocynnau dydd unigol

Mae dau fath o fynediad ar gael:

Cystadlaethau/tocynnau dydd ar gyfer y rhai sydd am sicrhau golygfa wych o’r holl gystadlaethau a gynhelir yn ystod y dydd yn y Pafiliwn. Maent yn cynnwys sedd gadw/wedi’i neilltuo yn y Pafiliwn, ynghyd â mynediad i Faes yr Eisteddfod.

Cost – £16 oedolyn / £6 plentyn

I archebu – ewch i’r diwrnod y byddwch yn ei fynychu yn yr adran Cystadlaethau i weld amserlen a dolen archebu.

Tocyn Maes ar gyfer y rhai sy’n bwriadu mwynhau’r awyrgylch ar Faes yr Eisteddfod a mwynhau’r Llwyfannau Allanol, er bod y tocyn hwn hefyd yn caniatáu mynediad i’r Pafiliwn (y seddi gorau sydd ar gael ar y diwrnod) er mwyn i chi gael blas o’r cystadlaethau hefyd. I’r rhai sy’n mynychu mewn grŵp teulu/plant ac oedolion, dyma’r opsiwn delfrydol, ac mae tocynnau grŵp teulu ar gael.

Cost – £12 oedolyn / £10 consesiynau / £5 plentyn (5 oed a hŷn, plant dan 5 am ddim)

Tocynnau teulu – £25 teulu (2 oedolyn a 3 phlentyn 5 oed a throsodd) / £15 teulu unigol (1 oedolyn a 3 phlentyn 5 oed a throsodd)

I archebu – ymwelwch â’r diwrnod y byddwch yn ei fynychu yn yr adran Llwyfannau Allanol i gael amserlen a dolen archebu.

Tocynnau hanner diwrnod ar gyfer y rhai sydd am ddod ar y safle yn gynnar gyda’r nos i gael tamaid i’w fwyta a mwynhau’r Llwyfan Allanol, o 4.30pm ymlaen.

Cost – £6 oedolyn / £1 plentyn

I archebu – ffoniwch y swyddfa docynnau neu prynwch wrth y glwyd.