Talebau Rhodd

Gallwch dderbyn eich taleb drwy ebost. Cewch ddefnyddio’r talebau i dalu am docynnau a chael cyfle i archebu’ch sedd yn gynnar.

Mae talebau’n ddilys am 24 mis o ddyddiad eu prynu.