Ymweliad Ysgol

Llangollen International Musical Eisteddfod 2016.

DIWRNOD Y PLANT 2017: Y PARTI PEN-BLWYDD MAWR

Dewch i ddathlu’r 70 yn ein Parti Pen-blwydd.

Gyda’r cyflwynydd Storm Huntley (CBBC)

Yn cynnwys:

Tubalate

Only Boys Aloud (Gogledd)

Ysgol Y Gwernant

Grwpiau Dawns Rhyngwladol

Storm Huntley, CBBC

Storm Huntley, CBBC

Ymunwch â ni yn y Pafiliwn Rhyngwladol lle byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 70 mewn steil! Bydd digon o gerddoriaeth, dawns, balwnau a gemau i bawb.

Uchafbwynt arall y cyngerdd fydd cyflwyno’r Neges Heddwch draddodiadol; ers 1950 mae pobl ifanc wedi anfon Neges Heddwch ac Ewyllys Da deimladwy o lwyfan yr Eisteddfod yn ystod cyngerdd Diwrnod y Plant. Bydd neges eleni yn cael ei chyflwyno gan Ysgol y Gwernant gydag Anthem Heddwch arbennig yn cael ei pherfformio gan neb llai nag Only Boys Aloud (Gogledd).

Cyflwynir y parti gan Storm Huntley o CBBC, a bydd y sioe anhygoel 50 munud o gerddoriaeth a dawns yn cael ei llwyfannu ddwywaith, am 10.30yb ac eto am 11.45yb dydd, ar ddydd Mawrth y 4ydd o Orffennaf.

Trwy gydol y dydd o 8.30yb ymlaen gall ymwelwyr ifanc â’r Eisteddfod fwynhau ein cystadleuwyr rhyngwladol, detholiad lliwgar o weithgareddau i blant gan gynnwys gweithdai dawns a theatr stryd gyda chlowniau, cerddorion a cherddwyr stiltiau. Bydd yno hefyd gerddoriaeth a pherfformiadau dawns ar ein tri llwyfan allanol bywiog, a digon o stondinau bwyd a chrefftau blasus i’w mwynhau.

Plant £5 yr un. Athro AM DDIM gyda phob 6 phlentyn. Giatiau yn agor am 8.30yb

Cliciwch yma ar gyfer y ffurflen archebu

Os hoffech gael unrhyw wybodaeth bellach, cysylltwch â’r swyddfa ar 01978 862 001. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook (Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen), Twitter (@llangollen_Eist) neu ewch i’n gweld ar YouTube (Llangollen1947).

Rydym yn gobeithio y byddwch efallai’n ystyried mynychu’r ŵyl fel rhan o’ch gwibdaith diwedd tymor blynyddol ble mae croeso cynnes rhyngwladol yn eich disgwyl!

Methu dod ar ddydd Mawrth 4ydd Gorffennaf?

Os hoffech ymweld â’r Eisteddfod ar ddiwrnod arall, mae’r pris arbennig o £5 y plentyn (uwchradd neu cynradd) yn ddilys ar unai ddydd Mercher, Iau neu Gwener. Cwbwlhewch y ffurflen archeb yma.

Cyfarwyddiadau ar gyfer Partïon Ysgolion:

Dogfennau iechyd a diogelwch pwysig i partïon ysgolion