Ymweliad Ysgol

Llangollen International Musical Eisteddfod 2016.

Diwrnod y Plant

Bydd Diwrnod y Plant yn cael ei gynnal ar DDYDD MAWRTH GORFFENNAF 3ydd 2018, felly gwnewch nodyn o’r dyddiad ar eich calendrau ysgol. Cynhelir cyngerdd arbennig ar gyfer ysgolion, yn ogystal ag amrywiaeth liwgar o adloniant ar y maes, perfformiadau stryd, gweithdai a stondinau bwyd a chrefftau i’w mwynhau. Bydd manylion mwy penodol am y cyngerdd ar gael ar ein gwefan yn nes at yr amser.

Dros y blynyddoedd, mae’r diwrnod wedi profi i fod yn un llawn mwynhad i’r plant, nid yn unig hyn, ond hefyd yn brofiad addysgol sy’n cwrdd â llawer o ofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol; cysylltu Ymwybyddiaeth o Ddinasyddiaeth Fyd-eang a Diwylliant gyda phrofiadau gwych a bythgofiadwy.

Mae’r cyfan o’r uchod yn cael ei gynnig ar y gyfradd ostyngol o £5 y disgybl (un athro am ddim i bob chwech o blant), fel nodir ar y ffurflen archebu amgaeedig.

Os hoffech gael unrhyw wybodaeth bellach, cysylltwch â’r swyddfa ar 01978 862 000. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook (Llangollen International Musical Eisteddfod), Twitter (@llangollen_Eist) neu ddod o hyd i ni ar YouTube (Llangollen1947).

Rydym yn gobeithio y byddwch yn ystyried mynychu fel rhan o’ch gwibdaith diwedd tymor blynyddol a lle bydd croeso mawr rhyngwladol yn eich disgwyl!

Methu dod ar ddydd Mawrth 3ydd Gorffennaf?

Os hoffech ymweld â’r Eisteddfod ar ddiwrnod arall, mae’r pris arbennig o £5 y plentyn (uwchradd neu cynradd) yn ddilys ar unai ddydd Mercher, Iau neu Gwener.

Cyfarwyddiadau ar gyfer Partïon Ysgolion: