Ymweliad Ysgol

Llangollen International Musical Eisteddfod 2016.

DIWRNOD Y PLANT 2017: Y PARTI PEN-BLWYDD MAWR

Dewch i ddathlu’r 70 yn ein Parti Pen-blwydd.

Gyda’r cyflwynydd Storm Huntley (CBBC)

Yn cynnwys:

Tubalate

Only Boys Aloud (Gogledd)

Ysgol Y Gwernant

Grwpiau Dawns Rhyngwladol

Storm Huntley, CBBC

Storm Huntley, CBBC

Ymunwch â ni yn y Pafiliwn Rhyngwladol lle byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 70 mewn steil! Bydd digon o gerddoriaeth, dawns, balwnau a gemau i bawb.

Uchafbwynt arall y cyngerdd fydd cyflwyno’r Neges Heddwch draddodiadol; ers 1950 mae pobl ifanc wedi anfon Neges Heddwch ac Ewyllys Da deimladwy o lwyfan yr Eisteddfod yn ystod cyngerdd Diwrnod y Plant. Bydd neges eleni yn cael ei chyflwyno gan Ysgol y Gwernant gydag Anthem Heddwch arbennig yn cael ei pherfformio gan neb llai nag Only Boys Aloud (Gogledd).

Cyflwynir y parti gan Storm Huntley o CBBC, a bydd y sioe anhygoel 50 munud o gerddoriaeth a dawns yn cael ei llwyfannu ddwywaith, am 10.30yb ac eto am 11.45yb dydd, ar ddydd Mawrth y 4ydd o Orffennaf.

Trwy gydol y dydd o 8.30yb ymlaen gall ymwelwyr ifanc â’r Eisteddfod fwynhau ein cystadleuwyr rhyngwladol, detholiad lliwgar o weithgareddau i blant gan gynnwys gweithdai dawns a theatr stryd gyda chlowniau, cerddorion a cherddwyr stiltiau. Bydd yno hefyd gerddoriaeth a pherfformiadau dawns ar ein tri llwyfan allanol bywiog, a digon o stondinau bwyd a chrefftau blasus i’w mwynhau.

Plant £5 yr un. Athro AM DDIM gyda phob 6 phlentyn. Giatiau yn agor am 8.30yb

Cliciwch yma ar gyfer y ffurflen archebu

Os hoffech gael unrhyw wybodaeth bellach, cysylltwch â’r swyddfa ar 01978 862 001. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook (Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen), Twitter (@llangollen_Eist) neu ewch i’n gweld ar YouTube (Llangollen1947).

Rydym yn gobeithio y byddwch efallai’n ystyried mynychu’r ŵyl fel rhan o’ch gwibdaith diwedd tymor blynyddol ble mae croeso cynnes rhyngwladol yn eich disgwyl!

Cyfarwyddiadau ar gyfer Partïon Ysgolion:

Dogfennau iechyd a diogelwch pwysig i partïon ysgolion