Ysgolion Uwchradd

Diwrnod Ieuenctid

Dydd Iau 04 Gorffennaf 2024

Ymwelwch ag Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yr haf hwn gyda’ch ysgol ar gyfer eich gwibdaith diwedd tymor blynyddol.

Mae’n ddiwrnod pleserus i’ch myfyrwyr a gwibdaith addysgiadol sy’n cwrdd â llawer o ofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol; gan gysylltu ymwybyddiaeth o ddinasyddiaeth fyd-eang a diwylliant â phrofiad cadarnhaol a chofiadwy.

Mi fydd cyngherddau newydd cyffrous y flwyddyn yma  gyda’r addewid am gyflwyniadau addysgiadol a deniadol gyda naws yr Eisteddfod yn parhau.

Mae’r diwrnod yn cynnwys:

  • Cofiwch fynd i’r Pafiliwn Ryngwladol Brehinol i weld gwledd o dalentau o bedwar ban y byd.
  • Amrywaeth o berfformiadau trwy’r dydd ar ein llwyfannau tu allan.
  • Mynediad llawn i’r maes diogel gyda stondinau amrywiol.
  • Gweithdai  gyda sgiliau amrywiol i gynnwys cerdd a dawns.
  • Mannau o dan do rhag ofn tywydd gwlyb.

Hyn oll am £6 y disgybl yn unig (gydag 1 athro am ddim i bob 12 plentyn).

Ffurflen archebu Diwrnod Ieuenctid 2024

Rydym hefyd yn cynnig slotiau 15-20 munud i’ch disgyblion gamu ar un o’n llwyfannau awyr agored a pherfformio. Gall hyn fod yn unrhyw fath o berfformiad, canu, dawnsio, drama, offerynnol, corau, bandiau neu unrhyw dalent arall yr hoffai eich disgyblion ei arddangos! Cysylltwch â ni os hoffech i’ch ysgol gymryd rhan.

Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach, cysylltwch â’r swyddfa ar 01978 862 001.

Bydd croeso mawr rhyngwladol a lliwgar yn eich disgwyl…

Cyfarwyddiadau ar gyfer Partïon Ysgolion:

Dilynwch newyddion yr Eisteddfod ar Facebook neu Twitter ac ar YouTube.

Cronfa Ewch i Weld – Gall ysgolion o Gymru wneud cais am hyd at £1,000 ar unrhyw adeg o’r flwyddyn a byddant yn cael penderfyniad o fewn chwech i wyth wythnos. Gallech dderbyn dyfarniad hyd at 90% o gostau eich taith i Langollen. I wneud cais ewch i https://arts.wales/cy/ariannu/gwneud-cais/dysgu-creadigol/ewch-i-weld