DATGANIAD ODDIWRTH CADEIRYDD EISTEDDFOR RYNGWLADOL GERDDOROL LLANGOLLEN

Y mae Eisteddfod Ryngwladol Gerddorol Llangollen wedi cymeryd y penderfyniad anodd o diswyddo Camilla King. Y mae Camilla yn gadael gyda diolch holl Aelodau Bwrdd a Chadeiryddion y Pwyllgorau. Bu’n Gynhyrchydd Gweithredol ers Medi 2021, a llywiodd yr ŵyl ers pandemig Covid-19.

 

Dywedodd Cadeirydd Eisteddfod Ryngwladol Gerddorol Llangollen, Sarah Ecob, “Mae canlyniad difrifol o’r pandemig Covid wedi effeithio Eisteddfod Ryngwladol Gerddorol Langollen yn arw ynghyd ag argyfwng costiau byw presennol.  Fel llawer mudiad diwylliannol, mae’r Eisteddfod yn gwynebu dyfodol heriol tu hwnt oherwydd ein sefyllfa ariannol.   Mae’r Bwrdd a Chadeiryddion y Pwyllgorau wedi cwrdd i drin gweithredoedd argyfyngus i geisio sefydlogi ein mudiad.  Yr ydym wedi cymryd y penderfyniad trist iawn i ddiswyddo ein Cynhyrchydd Gweithredol, ac yn fuan, byddwn yn lansio ymgyrch holl bwysig i godi arian er mwyn sicrhau dyfodol yr Eisteddfod.

 

“Hoffwn roi diolch i Camilla am ei gwaith rhagorol  yn ein gŵyl, a dymynwn yn dda iddi yn y dyfodol.  Hoffwn ddiolch ein cwsmeriaid, gwirfoddolwyr, staff, cystadleuwyr, perfformwyr, cefnogwyr ariannol sy’n gwneud yr Eisteddfod yn achlysur mor arbennig bob blwyddyn.  Gyda’u cymorth hwy medrwn sicrhau fod yr Eisteddfod yn dal i fod yn canolog I fywyd diwylliannol yng Nghymru ac I gadw”