Gŵyl yn taro’r nodyn iawn ar gyfer llwyddiant ariannol

Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen wedi bod yn llwyddiant mawr iawn eleni ac yn ymddangos ei bod am dalu ei ffordd yn ariannol.

Llwyddodd tri o’r cyngherddau gyda’r nos i werthu bron bob un tocyn ar eu cyfer, sydd wedi rhoi hwb sylweddol i bethau dros y flwyddyn ddiwethaf, a daeth mwy o ymwelwyr nag yn 2015, gan ychwanegu at y rhagolygon ariannol iach.

Mae Dr Rhys Davies newydd gwblhau ei flwyddyn lwyddiannus gyntaf fel Cadeirydd yr Eisteddfod. Dyma ddywedodd ef: “Yn wahanol i’r blynyddoedd diwethaf, lle nad oedd pethau’n edrych yn rhy dda yn ariannol, rydym yn gwybod ein bod ni ar y llwybr iawn i dalu ein ffordd y tro yma.

“Beth wnaeth gynorthwyo fwyaf oedd y tri chyngerdd, oedd wedi gwerthu bron bob un tocyn – Carmen nos Fawrth gyda’r sêr opera Kate Aldrich a Noah Stewart, nos Iau efo Bryn Terfel a Joseph Calleja, a sioe nos Sul gyda Jools Holland.

“Mae pawb yn y tîm hefyd yn dweud bod nifer yr ymwelwyr i fyny o’i gymharu â’r flwyddyn ddiwethaf, sydd wedi cynorthwyo i’n rhoi ni mewn sefyllfa ariannol iach iawn.”

Rhoddodd Dr. Davies hanes rhai o’r uchafbwyntiau yn ystod yr wythnos yr ŵyl: “Roedd y cyngerdd Carmen min nos yn wirioneddol ardderchog ac roedd Kate yn ymgorffori’r brif ran yn llwyr, a hithau wedi dod i mewn bron iawn ar y funud olaf wedi i Kathleen Jenkins orfod tynnu nôl oherwydd firws. Roedd Kate yn rhywiol, yn llawn bywyd ac yn canu’n odidog.

“Roedden ni’n hynod o ffodus i gael y fath gantores opera o safon byd-eang, ac roedd y gynulleidfa wedi gwirioni efo hi, fel oedd i’w weld wrth i bobl godi ar eu traed i gymeradwyo ar y diwedd.

“Ac ar nos Iau roedd perfformiadau Bryn Terfel a Joseph Calleja hefyd yn wirioneddol gofiadwy ac roedd yn bleser gweld un o fy ffefrynnau personol, Jools Holland, yn dychwelyd i lwyfan yr Eisteddfod am gyngerdd gwych nos Sul.

“Unwaith eto eleni, roedd safon y cystadleuwyr yn hynod o uchel ac roedd yn dda gweld bod nifer y bobl o dramor yn cymryd rhan yn parhau i gynyddu – o 22 o wahanol wledydd eleni.”

Ac ychwanegodd: “Rwy’n teimlo bod ein penderfyniad ni i symud gorymdaith draddodiadol yr Eisteddfod o ddydd Mawrth i ddydd Gwener er mwyn caniatáu i fwy o gystadleuwyr tramor gymryd rhan wedi bod yn gywir. Roedd y ffaith bod dros 1,000 yn cymryd rhan ynddo’n profi hynny, a thyrfa anferth yn gwylio, oedd mae’n debyg yn un o’r tyrfaoedd mwyaf ers blynyddoedd.

“Eleni roedd yr ŵyl yn gyffredinol yn llawer mwy o faint a mwy lliwgar nag erioed, ac efo gwell ysbryd iddi.

“Ond allwn ni ddim fforddio gorffwys a gadael i bethau aros fel y maen nhw, rhaid parhau i adeiladu ar ein hanes o lwyddiant.”

Roedd Cyfarwyddwr Cerdd yr Eisteddfod, Eilir Owen Griffiths, hefyd yn hynod falch efo’r ffordd roedd pethau wedi mynd yn yr ŵyl.

Dywedodd Eilir: “Mae wedi bod yn flwyddyn ddiddorol efo rhai newidiadau mawr yn strwythur yr ŵyl.

“Roedd cael yr orymdaith ar y dydd Gwener yn llwyddiant anferth. Roedd y torfeydd yn niferus iawn a dros 1,000 o gystadleuwyr yn cymryd rhan.

“Heblaw am rywfaint o law ar y penwythnos, roedd y tywydd hefyd yn dda i ni.

“Roedd Diwrnod y Plant yn wirioneddol ryfeddol, a hefyd y prosiect cynhwysiad wedi’i noddi gan Sefydliad ScottishPower.

“Cafodd y cyngherddau gyda’r nos ddechreuad rhyfeddol, gyda Carmen a Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru yn wirioneddol gampus.

“O feddwl mai dim ond tri diwrnod o ymarfer oedd y sêr a’r tîm cynhyrchu wedi’i gael, mae hwn yn ddigwyddiad i mi ei gofio am amser hir.

“Gwnaeth Kerry Ellis waith rhyfeddol gyda chyngerdd nos Fercher, ac roedd yn hudolus cael dau o westeion sy’n fawrion y byd opera, Bryn Terfel a Joseph Calleja, ar nos Iau.

“Roedd yn ffantastig o beth i mi gael y gerddorfa’n perfformio’r anthem, Ffanffer i Heddwch, roeddwn wedi’i gyfansoddi’n arbennig ar gyfer y 70fed Eisteddfod eleni, yn y Cyngerdd Gala.

Ychwanegodd: “Mae ein cystadlaethau wedi bod yn wych, gyda grwpiau dawns ysblennydd a rhai perfformiadau rhyfeddol gan y corau.

“Mae’r digwyddiad yn golygu llawer iawn o waith caled ond rydw i’n ystyried fy hun yn ddyn ffodus iawn i gael y cyfle i weithio mor agos efo cymaint o bobl arbennig iawn, yn wirfoddolwyr, staff, cystadleuwyr a’r sêr ddaeth yma’n westeion.