Jodi Bird yw Llais Sioe Gerdd Ryngwladol 2019

Perfformiwr Cymraeg sydd wedi cipio teitl Llais Sioe Gerdd Ryngwladol yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen 2019.

Fe wnaeth Jodi Bird, 21, syfrdanu’r gynulleidfa a’r beirniaid gyda’i dehongliad o Woman, a berfformiwyd yn wreiddiol gan Stephanie J Block, Tell me on a Sunday gan Marti Webb a 14g, gan Janine Tesori ond a waned yn enwog gan Kristin Chenoweth, ar lwyfan y Pafiliwn Brenhinol yn y rownd derfynol ar ddydd Iau Gorffennaf 4ydd.

Fel enillydd y gystadleuaeth, fe fydd hi’n derbyn medal ryngwladol ynghyd â £1,500 a chyfle i berfformio yn Eisteddfod yr Arfordir Aur yn Awstralia ym mis Hydref 2019. Bydd y daith yn cael ei chyllido yn llwyr gan Eisteddfod yr Arfordir Aur.

Bu i Jodi serennu ymysg cystadleuaeth gref yn y rowndiau cynderfynol, gafodd eu cynnal yn Eglwys Fethodistiaid Llangollen ar ddydd Mercher Gorffennaf 3ydd, cyn cyrraedd y ffeinal ynghyd â Sadie-Beth Holder o’r Deyrnas Unedig a Sophie Clarke o’r Deyrnas Unedig.

Sadie-Beth Holder dderbyniodd yr ail safle gan y beirniaid Sarah Wigley a Ken Burton am ei dehongliad o Your Daddy’s Son gan Stephen Flaherty, gyda Sophie Clarke yn y trydydd safle yn dilyn ei pherfformiad hyfryd.

Dywedodd Sarah Wigley: “Fe gafwyd perfformiad cwbl gyfareddol gan Jodi, wnaeth arddangos ei gallu i gyfathrebu gyda’r gynulleidfa, ei hoffter o fod ar y llwyfan a’i ystod lleisiol eang.”

Yn dilyn ei buddugoliaeth, dywedodd Jodi Bird: “Braint yw derbyn y wobr fawreddog hon, faswn i ddim yn medru bod dim hapusach. Roedd hi’n brofiad bythgofiadwy perfformio yn y Pafiliwn Brenhinol ac rwy’n edrych ymlaen at gynrychioli Cymru yn Eisteddfod yr Arfordir Aur.”

Mae Eisteddfod yr Arfordir Aur yn estyn croeso i dros 70,000 o gantorion a dawnswyr, 330 o fandiau a cherddorfeydd, bron i 1,500 o grwpiau dawns a dros 3,000 o ddawnswyr unigol.

Dywedodd Rheolwr Cyffredinol Eisteddfod yr Arfordir Aur, Judith Ferber: “Rydym yn falch iawn o fedru helpu dathlu’r gorau o dalent gerddorol ryngwladol ynghyd âg Eisteddfod Llangollen. Llongyfarchiadau mawr i Jodi am ei pherfformiad gwych yn Llangollen. Allwn ni ddim aros i’w chroesawu ac yn edrych ymlaen at ei pherfformiad yn y Musicale.”

Ychwanegodd Cyfarwyddwr Cerdd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, Edward-Rhys Harry: “Fe roddodd Jodi Bird berfformiad bendigedig a chryf i’r gynulleidfa a’r beirniaid yn y gystadleuaeth hon. Hoffwn ei llongyfarch ar gael ei henwi yn Llais Sioe Gerdd Ryngwladol 2109.

“Mae derbyn y wobr a chael y cyfle i berfformio yn Eisteddfod yr Arfordir Aur yn galluogi, ysbrydoli ac yn lansio gyrfaoedd cerddorol. Rydym yn falch iawn o fedru arddangos talent mor arbennig.”