Rolando Villazón yn Cyfareddu Cynulleidfa Eisteddfod Ryngwladol Llangollen

Bu i Rolando Villazón adael y gynulleidfa mewn edmygedd llwyr yn dilyn ei berfformiad cyntaf yng ngwledydd Prydain eleni. Fe wnaeth y tenor byd enwog berfformio am y tro cyntaf yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen mewn gala glasurol gyfareddol nos Fawrth.

Mewn wythnos sy’n addo cyfres o berfformiadau cyffrous, roedd Villazón yn dilyn noson agoriadol wefreiddiol gyda Jools Holland nos Lun.

Mae perfformiadau grymus ac unigryw Villazón mewn tai opera ledled y byd wedi ei sefydlu fel un o denoriaid fwyaf blaenllaw a nodedig y byd clasurol.

Agorwyd y gyngerdd gyda chyflwyniad cerddorfaol trawiadol, wnaeth adeiladu’r cyffro ynghylch ymddangosiad cyntad Villazon yn yr Eisteddfod. Yna, fe gychwynodd ei berfformiad gyda deholngiad cofiadwy o L’esule gan Giuseppe Verdi (tr. Berio) i gyfeiliant Sinfonietta Prydain a dan arweinyddiaeth y meistro ifanc, James Hendry. Gan ddilyn yn olion traed mawrion eraill o’r byd operatig sydd eisoes wedi perfformio yn yr ŵyl – gan gynnwys Luciano Pavarotti and Bryn Terfel – roedd perfformiad angerddol Villazón yn un wnaeth gyfareddu’r gynulleidfa o’r dechrau i’r diwedd. Roedd ei arddull celfydd a’i ddehongliad emosiynol yn cynnig noson gofiadwy i bob un o’r gwylwyr oedd yn mynychu’r ail noson yn rhaglen wythnos o hyd yr Eisteddfod.

Yn ymuno â Villazón oedd y soprano delynegol ddisglair, Rhian Lois, sy’n gyn-aelod o gwmni Opera Cenedlaethol Lloegr. Roedd y ddau berfformiwr yn edrych yn gwbl gyffyrddus ar y llwyfan, wrth i’w lleisiau asio mewn sawl deuawd gofiadwy. Bu i’r par gloi eu perfformiad gyda chyflwyniad chwareus o Papageno-Papagena o ‘The Magic Flute’ gan Mozart.

Y soprano ifanc addawol, Charlotte Hoather, wnaeth agor y gyngerdd ac fe wnaeth hi ymuno â’r tenor o Fecsico mewn casgliad o ganeuon clasurol.

Dywedodd Cyfarwyddwr Cerdd yr Eisteddfod Ryngwladol, Edward-Rhys Harry: “Waw, dydw i erioed o’r blaen wedi teimlo cymaint o egni yn dod o’r llwyfan! Roedd partneriaeth Villazón â Hendry yn ysbrydoledig. Roedd y llwyfan ar dân gyda pherfformiadau gwefreiddiol gan bob un o’r perfformwyr, ac roedd hi’n fraint i bawb sydd yma heno gael gweld hyn.”

Un Sylw

Gareth Jones

I went to see Rolando at the Faenol Opera festival back in 2006 alongside Bryn Terfel and Angela Gheorghiu. He impressed me very much that evening and it is great that he was back in Wales at the Eisteddfod this week

Sylwadau ar gau