Archifau Tag Diwrnod Rhyngwladol Cyfeillgarwch

Gall gwir gyfeillgarwch deithio’r byd

Eisteddfod Ryngwladol yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol Cyfeillgarwch

Eleni ar Ddiwrnod Rhyngwladol Cyfeillgarwch, mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn anrhydeddu perthnasau sydd wedi eu creu dros 70 mlynedd ers sefydlu’r ŵyl – gan bwysleisio pwysigrwydd cyfeillgarwch yr 800 o wirfoddolwyr sy’n cefnogi’r wythnos o weithgareddau. Bob blwyddyn, mae tref wledig Llangollen yn byrlymu gyda cherddoriaeth, chwedloniaeth a dawns, gan groesawu hyd at 50,000 o ymwelwyr a 4,000 o berfformwyr o bedwar ban byd.

Bwriad Diwrnod Rhyngwladol Cyfeillgarwch (30ain Gorffennaf), a sefydlwyd gan y Cenhedloedd Unedig, yw annog mwy o bobl i greu a dathlu cyfeillgarwch. Yn y pen draw, y gobaith yw lleihau’r siawns o anghyfiawnder, rhyfel, tlodi a llawer mwy.

(rhagor…)