Archifau Tag Uppingham Children’s Choir excel

Côr Plant Uppingham yn rhagori

Fe gafwyd perfformiad rhagorol gan Gôr Plant Uppingham o Rutland wrth gystadlu mewn gŵyl gerddoriaeth ryngwladol nodedig.

Dan arweiniad yr arweinydd Lesley French, cymerodd y côr ran yng nghystadleuaeth y Côr Plant Iau yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.

Ac er na wnaethon nhw i gipio’r brif wobr mi wnaeth y plant yn ardderchog mewn cystadleuaeth anodd iawn gan gystadlu yn erbyn corau o bob cwr o Gymru a Lloegr.

(rhagor…)