Llawer o hwyl mewn gornest operatig

Llwyfannodd dau o fawrion y byd opera ornest hynod ddiddan ym Mhafiliwn Rhyngwladol Brenhinol Llangollen ac roedd y tŷ bron dan ei sang wrth eu bodd o’r dechrau i’r diwedd.

Llangollen International Musical Eisteddfod 2016. Thursday evening concert. Bryn Terfel celebrates the 70th Llangollen International Musical Festival with good friend Maltese Joseph Calleja and joined on stage by the Eisteddfod’s 2014 Voice of the Future competition winner, mezzo soprano Eirlys Myfanwy Davies alongside the Sinfonia Cymru Orchestra conducted by Gareth Jones.Cafodd prif seren canu Cymru, Bryn Terfel, ei gyplysu gyda’r tenor o Malta, Joseph Calleja a chreodd y cyfuniad o’r ddau ar y cyd â grym nerthol cerddorfa’r sinffonia Gymreig noson i’w chofio.

Rhoesant wledd i’r gynulleidfa gydag ambell i ddarn operatig poblogaidd ar ffurf O Sole Mio gyda llais tenor uchel Calleja yn gwneud cyfiawnder llawn â’r clasur a wnaed yn enwog gan Luciano Pavarotti, seren arall oedd â chysylltiadau â Llangollen.

Llangollen International Musical Eisteddfod 2016. Thursday evening concert. Bryn Terfel celebrates the 70th Llangollen International Musical Festival with good friend Maltese Joseph Calleja and joined on stage by the Eisteddfod’s 2014 Voice of the Future competition winner, mezzo soprano Eirlys Myfanwy Davies alongside the Sinfonia Cymru Orchestra conducted by Gareth Jones.Yn ogystal, cadwodd yr Eisteddfod Ryngwladol ei haddewid i gantores ifanc arall ar ffurf y soprano o Drimsaran, Eirlys Myfanwy Davies, enillydd Llais y Dyfodol yn 2014, a ddangosodd ei dawn gynyddol trwy ddwy gân hyfryd.

Rhagorodd Bryn a Joseph yn unigol ac ar y cyd ac maen nhw’n amlwg yn mwynhau cyfeillgarwch agos ond nid aeth hynny byth yn y ffordd o’u perfformiadau mawreddog.

Llangollen International Musical Eisteddfod 2016. Thursday evening concert. Bryn Terfel celebrates the 70th Llangollen International Musical Festival with good friend Maltese Joseph Calleja and joined on stage by the Eisteddfod’s 2014 Voice of the Future competition winner, mezzo soprano Eirlys Myfanwy Davies alongside the Sinfonia Cymru Orchestra conducted by Gareth Jones.Erbyn y diwedd, gwelwyd Bryn ar ei fwyaf direidus yn If I Were A Rich Man o Fiddler On The Roof  a daeth y ddau at ei gilydd yn hynod effeithiol i ganu Anything You Can Do, o Annie Get Your Gun.

Anogodd hynny’r Calleja llond ei got i honni’n gyfiawn ei fod bron yn sicr mai ef oedd yr ‘Annie’ mwyaf i ymddangos ar lwyfan erioed.

Creodd y cyfan sioe wych, a ddygwyd i lwyfan y Pafiliwn gan y noddwyr Pendine Park, ac a ddangosodd allu parhaus yr Eisteddfod i ddod â rhai o artistiaid gorau’r byd i dref fach yng Ngogledd Cymru.

Llangollen International Musical Eisteddfod 2016. Thursday evening concert. Bryn Terfel celebrates the 70th Llangollen International Musical Festival with good friend Maltese Joseph Calleja and joined on stage by the Eisteddfod’s 2014 Voice of the Future competition winner, mezzo soprano Eirlys Myfanwy Davies alongside the Sinfonia Cymru Orchestra conducted by Gareth Jones.