Archifau Tag Llangollen International Music Eisteddfod

#EichLlangollen: Digwyddiad codi arian

Mae Eisteddfod Llangollen yn gwahodd pobl i ddathlu lansiad ei hymgyrch codi arian #EichLlangollen fel rhan o Wythnos Genedlaethol Codi Arian (20fed – 24ain  o Fai) gyda digwyddiad am ddim yn Sgwâr Canmlwyddiant y dref ar ddydd Sadwrn 25ain o Fai rhwng 11yb-4yp.

Nod #EichLlangollen yw codi ymwybyddiaeth o statws elusennol yr Eisteddfod Ryngwladol a pha mor hanfodol yw rhoddion i gynnal yr ŵyl unigryw hon ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

(rhagor…)

Treuliwch benwythnos gŵyl gerddoriaeth mewn steil wrth i Glampio ddod i Lanfest

O’r 6ed i’r 8fed o Orffennaf, gall ymwelwyr brofi penwythnos yr ŵyl mewn steil wrth i Glampio ddod i Llanfest am y tro cyntaf. Mewn partneriaeth â’r Red Sky Tent Company, mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn cynnig gwersylla moethus dros benwythnos yr ŵyl ar gyfer Llanfest – ei gŵyl gerddoriaeth undydd sy’n cael ei chynnal ar ddydd Sul y 7fed o Orffennaf. Bydd Pentref Gwersylla Boutique newydd sbon Llanfest yn cynnig glampio moethus dafliad carreg o’r holl gyffro ar safle Pafiliwn yr ŵyl yng nghanol Llangollen, Gogledd Cymru.

(rhagor…)

‘Cavern Club’ Lerpwl yn dychwelyd i Langollen

Mae gŵyl haf wythnos o hyd gogledd Cymru, Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, wedi cyhoeddi y bydd clwb cerddoriaeth enwocaf y byd, sef ‘Cavern Club’ Lerpwl, yn dychwelyd i’r ŵyl eto eleni.

Ar ôl trefnu ei lwyfan dros dro cyntaf erioed yn  Eisteddfod Ryngwladol y llynedd, mae’r clwb o Lerpwl yn dychwelyd i ddiddanu cynulleidfaoedd ym mharti olaf yr ŵyl, Llanfest, ar ddydd Sul y 7ed o Orffennaf.

(rhagor…)

Arian Teleheal a Sara Rowbotham yw enillwyr Gwobr Heddwch y Rotary

Arian Teleheal sy’n ennill y wobr ryngwladol tra bod y wobr genedlaethol yn cael ei chyflwyno i Sara Rowbotham am ei gwaith arbennig gyda Thîm Argyfwng Rochdale a’r GIG

Elusen sy’n gweithio gyda meddygon gwirfoddol o Brydain a’r UDA i gynghori cyd-weithwyr mewn ardaloedd rhyfelgar a gwledydd tlawd, gan ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, sydd wedi ennill Gwobr Heddwch Ryngwladol y Rotary.

Cafodd y wobr, sy’n cael ei noddi gan Typhoo Tea, ei chyflwyno i Dr Waheed Arian ac elusen Arian Teleheal yn ystod cyngerdd mawreddog y Dathliad Rhyngwladol yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ar 5ed Gorffennaf.

(rhagor…)

Eisteddfod ryngwladol yn blaguro ar ôl derbyn 8,000 o flodau gan gwmni o Lerpwl

Siop flodau yn Lerpwl fu’n brysur yn paratoi blodau ar gyfer yr arddangosfa enwog llwyfan Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen

Mae siop flodau ar Edge Lane, Lerpwl wedi darparu Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen gyda 8,000 o flodau ar gyfer creu’r arddangosfa lwyfan i gyngherddau’r ŵyl, sydd eleni’n dathlu 70ain mlynedd ers sefydlu.

Rhoddodd F & H Flowers, sydd wedi’i leoli ym Marchnad Flodau Lerpwl ar Edge Lane, y planhigion i bwyllgor blodau’r Eisteddfod ar ddydd Sadwrn 1af Gorffennaf. Ar ôl cael eu casglu, cafodd y blodau eu gosod gan dîm o wirfoddolwyr a fu’n gweithio drwy’r penwythnos i osod pob coesyn yn ei le.

(rhagor…)

Cymru’n Croesawu’r Byd mewn Dathliad Rhyngwladol

Fe roddwyd croeso cynnes Cymreig i gystadleuwyr rhyngwladol neithiwr (nos Iau 6ed Gorffennaf) yn ystod Dathliad Rhyngwladol Eisteddfod Llangollen yn 70ain.

Fe gafodd gorymdaith liwgar o gynrychiolwyr o 29 gwlad wahanol eu diddanu gan berfformiad pwerus o un o hoff emynau’r Cymry, Calon Lân, gafodd ei chanu gan Only Boys Aloud.

Ar ôl yr orymdaith, perfformwyd y Neges Heddwch blynyddol gan Ysgol Gwernant a cafwyd datganiad o waith newydd Anthem Heddwch gan Only Boys Aloud Gogledd. Enw’r gwaith oedd Gobaith yn Ein Cân ac fe’i cyfansoddwyd gan Nia Wyn Jones, gyda’r geiriau’n cael eu sgwennu gan ei phartner, Iwan Hughes, yn arbennig ar gyfer Only Boys Aloud Gogledd.

(rhagor…)

Lansio ap ffôn symudol i Eisteddfod Llangollen 2017

Fe fydd ymwelwyr Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn medru derbyn gwybodaeth hanfodol am yr ŵyl trwy ap ffôn symudol newydd o’r enw ‘Llangollen’.

Wedi’i greu gan asiantaeth greadigol o Gaernarfon, Galactig, mae’r ap rhad ac am ddim yn cynnwys gwybodaeth yn Gymraeg a Saesneg ac ar gael i ddyfeisiadau Apple ac Android.

Fe fydd hefyd yn cynnwys fideos o’r holl gystadleuthau a gynhelir ar lwyfan y Pafiliwn Rhyngwladol, amserlen o’r prif weithgareddau ar faes yr Eisteddfod, gwybodaeth am gyngherddau a map rhyngweithiol o’r maes.

(rhagor…)

Darnau o waith gan Gyfarwyddwyr Cerdd Cyntaf a Chyfredol i’w clywed wrth i’r Eisteddfod ddathlu’r 70.

Bydd darnau o gerddoriaeth wedi eu cyfansoddi gan Gyfarwyddwyr Cerdd cyntaf a Chyfarwyddwr Cerdd cyfredol Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn cael eu perfformio fis nesaf,  fel rhan o arlwy yr ŵyl eiconig hon sydd yn dathlu’r 70 eleni.

Yn y cyngerdd mawreddog ar y nos Iau, bydd Ffanffer fyrlymus wedi ei chyfansoddi yn arbennig gan y Cyfarwyddwr Cerdd presennol, Eilir Owen Griffiths yn cael ei ddilyn gan berfformiad o gân o waith  W S Gwynne Williams.

Dywedodd Eilir: “Fel teyrnged i W.S Gwynne Williams bydd Bryn Terfel yn canu Tosturi Duw, ac mi fydd perfformiad cyntaf o’m Ffanffer  i’w chlywed , sydd yn ddathliad o’r achlysur arbennig hwn.” (rhagor…)

Cyn-aelod o’r Snowflakes yn ailymweld â lleoliad ei buddugoliaeth yn 1947

Mae aelod o gôrplant o Gaerdydd a enillodd yn yr Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen gyntaf erioed wedi bod yn ymwelydd brwdfrydig â’r 70ain ŵyl.

Mae’r nain Janette Snaith bellach yn byw yn Colchester gyda’i gŵr, Bryan, clerigwr sydd wedi ymddeol, ond yn ôl yn 1947 roedd y ferch 14 oed o Barc Fictoria, Caerdydd, yn aelod o’r côr enwog, Snowflakes. (rhagor…)