Lansio ap ffôn symudol i Eisteddfod Llangollen 2017

Fe fydd ymwelwyr Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn medru derbyn gwybodaeth hanfodol am yr ŵyl trwy ap ffôn symudol newydd o’r enw ‘Llangollen’.

Wedi’i greu gan asiantaeth greadigol o Gaernarfon, Galactig, mae’r ap rhad ac am ddim yn cynnwys gwybodaeth yn Gymraeg a Saesneg ac ar gael i ddyfeisiadau Apple ac Android.

Fe fydd hefyd yn cynnwys fideos o’r holl gystadleuthau a gynhelir ar lwyfan y Pafiliwn Rhyngwladol, amserlen o’r prif weithgareddau ar faes yr Eisteddfod, gwybodaeth am gyngherddau a map rhyngweithiol o’r maes.

Dywedodd Sian Eagar, Prif Swyddog Gweithrediadau Eisteddfod Ryngwladol: “Fe fydd wi-fi ar y maes eleni ac fe fydd yr ap newydd yn galluogi i ymwelwyr dderbyn gwybodaeth am gystadlaethau a chyngherddau’r wythnos yn gyflym a hawdd.”

“Rydym yn siŵr y bydd cystadleuwyr ac ymwelwyr yn gweld budd mawr o gael y wybodaeth yma ar flaenau eu bysedd.”

Ychwanegodd Derick Murdoch, Cyfarwyddwr Creadigol gyda Galatig – sy’n rhan o Grŵp Rondo Media: “Mae wedi bod yn fraint cael creu’r ap yma ar gyfer dathliadau 70ain Eisteddfod Llangollen ac rydym yn gobeithio y bydd yn dod yn rhan annatod o’r Eisteddfod eleni ac yn y dyfodol.”.

I lawrlwytho’r ap, chwiliwch am ‘Llangollen’ yn y Play Store ar ffonau Apple neu Android.

Am dicedi a gwybodaeth am Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, cliciwch yma.