Archifau Tag App

Lansio ap ffôn symudol i Eisteddfod Llangollen 2017

Fe fydd ymwelwyr Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn medru derbyn gwybodaeth hanfodol am yr ŵyl trwy ap ffôn symudol newydd o’r enw ‘Llangollen’.

Wedi’i greu gan asiantaeth greadigol o Gaernarfon, Galactig, mae’r ap rhad ac am ddim yn cynnwys gwybodaeth yn Gymraeg a Saesneg ac ar gael i ddyfeisiadau Apple ac Android.

Fe fydd hefyd yn cynnwys fideos o’r holl gystadleuthau a gynhelir ar lwyfan y Pafiliwn Rhyngwladol, amserlen o’r prif weithgareddau ar faes yr Eisteddfod, gwybodaeth am gyngherddau a map rhyngweithiol o’r maes.

(rhagor…)