Crys rygbi Status Quo yn mynd am £350 mewn ocsiwn Eisteddfod

Mae crys rygbi Cymru wedi ei lofnodi gan yr hen rocars Status Quo wedi mynd am £350 mewn arwerthiant er budd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.

Roedd yr ocsiwn yn rhan o noson gerddorol yn Neuadd y Dref Llangollen yng nghwmni’r côr lleol Stage 2 Stage ac roedd y gynulleidfa gref ar eu traed mewn cymeradwyaeth erbyn y diwedd, cyn rhoi eu dwylo yn eu pocedi a chodi dros £1,700 i’r ŵyl eiconig.

Cafwyd cynigion brwd am y crys Quo ac am gartŵn wedi ei lofnodi gan y canwr-gyfansoddwr nodedig Burt Bacharach o’i gân enwog Raindrops Keep Falling On My Head a werthwyd am £210.

Roedd y cyngerdd, dan arweiniad un o hoelion wyth yr Eisteddfod Christine Dukes a dan gyfarwyddyd cerddorol Elen Mair Roberts, yn cynnwys rhaglen dwy set gan y côr lleol Stage 2 Stage a fu’n perfformio detholiad o ganeuon ffilmiau a sioeau cerdd, megis Guys & Dolls, Chicago, Evita a Breakfast at Tiffany’s.

Llangollen International Music Eisteddfod fundraising auction cartoons. Louisa Jones with auctioneer Ian Lebbon

Llangollen International Music Eisteddfod fundraising auction cartoons. Louisa Jones with auctioneer Ian Lebbon

Ar ddiwedd y perfformiad cododd y gynulleidfa ar eu traed er mwyn rhoi cymeradwyaeth wresog iddynt.

Yn yr arwerthiant ar ol y cyngerdd a oedd dan ofal Ian Lebbon, Cadeirydd Pwyllgor Marchnata’r Eisteddfod, roedd 19 eitem yn mynd o dan y morthwyl, gan gynnwys darnau o gelf oedd yn gysylltiedig â’r ŵyl ac eitemau a lofnodwyd gan berfformwyr sydd wedi serennu yn yr ŵyl yn ddiweddar fel Rufus Wainwright a Jonathan Antoine.

Mae Eisteddfod eleni, a fydd yn cychwyn ar ddydd Mawrth, 5 Gorffennaf, yn cael ei hagor gan y soprano ddawnus Katherine Jenkins, a fydd yn rhoi cychwyn gwych i’r cyngherddau nos trwy ganu Carmen gan Bizet.

Mae’r uchafbwyntiau eraill yn cynnwys y digymar Bryn Terfel yn serennu yng Nghyngerdd Gala y 70ain Eisteddfod ar y nos Iau tra bydd dydd Sadwrn yn cael ei neilltuo i’r prif gorau a bydd yn cloi gyda chystadleuaeth Côr y Byd am Dlws Pavarotti, cyn i’r Eisteddfod ymlacio’n llwyr yn y Llanfest ar y dydd Sul cyn y cyngerdd terfynol cofiadwy.