Archifau Tag Calling All Nations

Eisteddfod Llangollen yn ddigwyddiad teuluol i drigolion o Wrecsam

Mam a merch o Wrecsam yn dathlu 70 mlynedd o fod yn rhan o Eisteddfod Ryngwladol gyda pherfformiad arbennig

Fe fydd mam a merch o Wrecsam, Helen Hayward a Betty Jones, yn nodi ymrwymiad oes i Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen eleni trwy berfformio ar lwyfan gyda’i gilydd am y tro cyntaf.

Fel rhan o berfformiad o Calling All Nations gan y cyfansoddwr enwog a’r enillydd Grammy Christopher Tin, bydd y ddwy yn canu gyda’r Corws Dathlu ar ddydd Mercher 5ed Gorffennaf.

(rhagor…)

Enillydd Grammy yn ymweld â Llangollen

Yr Eisteddfod Ryngwladol yn croesawu’r cyfansoddwr byd enwog, Christopher Tin, i Langollen

Fe ddaeth y cyfansoddwr Americanaidd a’r enillydd Grammy, Christopher Tin, i ymweld â Llangollen am y tro cyntaf ddydd Llun Ebrill 10fed – cyn ei berfformiad hir ddisgwyliedig yn nathliadau pen-blwydd 70ain yr Eisteddfod Ryngwladol yr haf hwn.

Cafodd Christopher Tin, a enillodd y wobr Grammy gyntaf am gyfansoddi i gêm gyfrifiadurol gyda’r thema i ‘Civilisation IV Baba Yetu’, ei gyfarch yn Llangollen gan aelodau o dîm yr Eisteddfod â Chorws Dathlu Llangollen. Cafodd hefyd ei dywys o amgylch y Pafiliwn Rhyngwladol Brenhinol, lle bydd yn perfformio ar 5ed Gorffennaf.  (rhagor…)