Archifau Tag Kindness Capital

Plymouth yw “Prifddinas Caredigrwydd” y DU

Y ddinas porthladd yn cael ei henwi fel lle mwyaf caredig y wlad, ond mae ymchwil yn dangos bod pobl Prydain yn credu nad yw pobl mor garedig ag oeddent ddegawd yn ôl.

Mae pobl o Plymouth yn cyflawni gweithredoedd da yn amlach nag unrhyw le arall yn y DU, ond mae pobl ar draws Prydain yn credu ein bod ni’n llai caredig fel gwlad nag yr oeddem 10 mlynedd yn ôl.

Dangosodd yr arolwg, a gomisiynwyd gan ŵyl heddwch rhyngwladol Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen i nodi Diwrnod Caredigrwydd y Byd [dydd Llun 13eg o Dachwedd] bod 83% o bobl ar draws y wlad hefyd yn credu bod cyflawni gweithred dda yn effeithio’n gadarnhaol ar eu hiechyd meddwl. Roedd dros hanner y merched a holwyd yn cytuno bod gwneud rhywbeth caredig yn hwb i hapusrwydd, dim ond traean o ddynion oedd yn credu hynny. (rhagor…)