Archifau Tag NSPCC

‘Pantosaurus’ a’r NSPCC yn ymweld ag Eisteddfod Llangollen i helpu cadw plant yn ddiogel

Fe gafodd cannoedd o blant ysgol gyfle i weld perfformiad cerddorol unigryw yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen eleni, gan hefyd ddysgu sut i ddiogelu eu hunain.

Camodd masgot yr elusen blant blaenllaw NSPCC, y deinosor ‘Pantosaurus’, ar y prif lwyfan ddydd Mawrth (3ydd Gorffennaf) i hyrwyddo ymgyrch ‘PANTS’ i ddisgyblion o tua 45 o ysgolion.

Ers lansio pedair blynedd yn ôl, mae’r ymgyrch wedi galluogi mwy na 400,000 o rieni ledled Prydain i drafod camdriniaeth rywiol gyda’u plant. Pwrpas PANTS yw dysgu plant bod eu corff yn eiddo iddyn nhw, bod ganddyn nhw’r hawl i ddweud ‘na’ ac i beidio bod ag ofn dweud wrth rywun maen nhw’n ymddiried ynddynt os ydyn nhw’n poeni am rywbeth.

(rhagor…)