Archifau Tag Portuguese Consul forges new cultural links with iconic festival

Conswl Portiwgal yn creu cysylltiadau diwylliannol newydd gyda gŵyl eiconig

Mae arweinydd cymuned Portiwgeaidd yn Wrecsam wedi bod yn cynorthwyo i ailgynnau cysylltiadau diwylliannol rhwng Portiwgal ac Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.

Roedd côr merched o Oporto ymysg y cystadleuwyr yn yr ŵyl gyntaf yn 1947.#

Wedyn, ddwy flynedd yn ôl, roedd côr o Bortiwgal yn un o uchafbwyntiau ffair haf hosbis yng nghanol tref Wrecsam. Cafodd aelodau’r côr eu llongyfarch gan Lywydd yr Eisteddfod, Terry Waite, a ddywedodd y byddai’n falch o weld mwy o gystadleuwyr ac ymwelwyr o’r wlad honno yn yr ŵyl. (rhagor…)