Archifau Tag Refugee’s labour of love is a record of iconic festival’s history

Llafur cariad ffoadur yn gofnod o hanes gŵyl eiconig

Bydd tapestri a grëwyd gan ffoadur o Tsiecoslofacia’r 1950au a ddaeth yn wirfoddolwr gydag Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn cael ei arddangos yn yr ŵyl y flwyddyn nesaf.

Mae’r lliain bwrdd sydd wedi ei fframio wedi ei haddurno â channoedd o lofnodion gan gyn ymwelwyr a chystadleuwyr i’r Eisteddfod. Mae’r lliain yn Swyddfa’r Wasg yr Ŵyl ar hyn o bryd ond mae Darina Gaffin o Froncysyllte, a oedd yn athrawes iaith cyn iddi ymddeol ac sydd wedi gwirfoddoli ei hun fel un o Dîm Blodau’r Eisteddfod, eisiau gweld gwaith ei mam yn cael ei arddangos yn gyhoeddus.

(rhagor…)