Archifau Tag Triumph

Cyn-aelod o’r Snowflakes yn ailymweld â lleoliad ei buddugoliaeth yn 1947

Mae aelod o gôrplant o Gaerdydd a enillodd yn yr Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen gyntaf erioed wedi bod yn ymwelydd brwdfrydig â’r 70ain ŵyl.

Mae’r nain Janette Snaith bellach yn byw yn Colchester gyda’i gŵr, Bryan, clerigwr sydd wedi ymddeol, ond yn ôl yn 1947 roedd y ferch 14 oed o Barc Fictoria, Caerdydd, yn aelod o’r côr enwog, Snowflakes. (rhagor…)