Archifau Tag Wales still has international outlook despite Brexit says Economy Secretary at Eisteddfod

Mae Cymru’n dal i feddwl yn rhyngwladol er gwaethaf Brexit, meddai Ysgrifennydd yr Economi yn yr Eisteddfod

Er bod Prydain wedi pleidleisio i adael Ewrop, mae Cymru’n parhau i fod yn wlad groesawus a chydwladol.

Dyna’r neges oddi wrth Ken Skates AC, sydd wedi ei benodi’n ddiweddar gan Lywodraeth Cymru fel Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith. Roedd ar ymweliad ag Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ddoe (dydd Iau). (rhagor…)