Yr ŵyl orau yn y byd

Cafwyd cyngerdd mawreddog i gloi Eisteddfod Gerddorol Llangollen gyda’r arwr boogie-woogie, Jools Holland, a ddisgrifiodd yr ŵyl fel “yr ŵyl orau yn y byd”.

Sêr y cyngerdd i gloi’r ŵyl eleni oedd cyn bianydd ac arweinydd y band Squeeze, yr awdur, y cyflwynydd teledu a radio a’i Gerddorfa Rhythm a Blues.

Hefyd yn perfformio yn y cyngerdd roedd y cantorion Ruby Turner a Louise Marshall a chafodd ei noddi gan un o gefnogwyr sefydledig yr ŵyl, Village Bakery.

Dywedodd y rheolwr gyfarwyddwr Robin Jones: “Roedd yn bleser gennym noddi Eisteddfod Llangollen unwaith eto eleni, yn arbennig oherwydd bod yr ŵyl yn dathlu ei 70ain pen-blwydd.

“Roedd Jools a’i fand yn aruthrol, ac roedd yn noson gwbl wych a fydd yn byw yn y cof am amser maith iawn.

“Roedd yr awyrgylch yn drydanol ac roedd pobl yn dawnsio yn yr eiliau. Roedd yn ddiweddglo perffaith i wythnos wych yn Llangollen.

Dechreuodd Jools, a gafodd ei eni yn Llundain, chwarae yn nhafarndai dociau’r East End fel ‘greaser’ yn ei arddegau cyn arwain ei Gerddorfa Rhythm a Blues ymhen hir a hwyr a gwerthu miliynau o recordiau.

Derbyniodd OBE yn 2003 am ei wasanaethau i ddiwydiant cerddoriaeth Prydain.

Roedd Jools wedi addo y byddai’n dychwelyd i Langollen yn dilyn ei berfformiad cyntaf yn yr ŵyl dair blynedd yn ôl, ac ar ôl derbyn ei benodiad yn ddirprwy lywydd.

Meddai: “Roedd yn bleser ac yn anrhydedd derbyn gwahoddiad i fod yn ddirprwy lywydd yr ŵyl ryfeddol hon. Hon yw’r ŵyl orau yn y byd.

“Cawsom amser gwych y tro diwethaf i ni berfformio yn Llangollen, sy’n dref fach mor hardd. Roeddwn wrth fy modd gyda’r awyrgylch, y blodau, y gynulleidfa werthfawrogol a chawsom gyfle i gwrdd â phobl anhygoel. Roedd yn anrhydedd bod yn rhan o’r ŵyl.

“Cafodd yr ŵyl ei sefydlu i hybu heddwch a harmoni rhwng pob gwlad ar ôl diwedd yr Ail Ryfel Byd, ac rwy’n credu bod hynny’n wych.

Llangollen International Music Eisteddfod. Jools Holland Big Band concert

Llangollen International Music Eisteddfod.
Jools Holland Big Band concert

“Mae safon y cerddorion a’r dawnswyr ifanc sy’n teithio o bob rhan o’r byd i gystadlu yn Llangollen yn brawf o waith caled y trefnwyr a’r gwirfoddolwyr i gynnal yr ŵyl.”

Roedd cyfarwyddwr cerddorol yr ŵyl, Eilir Owen Griffiths, yn falch iawn ei fod wedi sicrhau ail ymddangosiad Jools Holland a’i Gerddorfa Rhythm a Blues yn Llangollen.

Meddai: “Mae Jools Holland nid yn unig yn chwaraewr allweddellau a phiano ac yn ganwr gwych, mae’n berfformiwr anhygoel.

“Roedd ei berfformiad ddwy flynedd yn ôl i gloi’r ŵyl wythnos yn gwbl wych ac roedd cymaint o bobl, cefnogwyr rheolaidd yr Eisteddfod, yn holi pryd y byddem yn eu gwahodd i ddychwelyd. “Roedd hyn yn ddathliad arbennig iawn oherwydd bod yr ŵyl yn dathlu ei phen-blwydd yn 70 oed eleni…

“Roedd y gynulleidfa ar eu traed ar gyfer y caneuon olaf a chafwyd encôr a chymeradwyaeth frwd. Roedd yn noson wych.”