Cartŵn wedi ei lofnodi gan gawr cerddorol i’w werthu mewn ocsiwn Eisteddfod

Mae cartŵn o’r gân enwog Raindrops Keep Falling On My Head wedi ei lofnodi gan y canwr-gyfansoddwr gwreiddiol Burt Bacharach, i’w werthu mewn ocsiwn ar gyfer Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.

Tynnwyd y cartŵn gan y seren Americanaidd byd enwog 87 oed ar gerdyn post gwag ar gyfer yr ŵyl eiconig, gan ddarlunio rhai diferion glaw a bar cyntaf y gerddoriaeth ar un ochr a’i lofnod ar yr ochr arall.

Llangollen International Music Eisteddfod fundraising auction cartoons.

Raindrops Keep Falling On My Head gan y chwedl cerddorol Burt Bacharach.

Ysgrifennwyd y gân wreiddiol, a lwyddodd i gipio Oscar am y gân orau, gan Bacharach a Hal David ar gyfer y ffilm  Butch Cassidy and the Sundance Kid yn 1969 a gwerthodd fersiwn y canwr B J Thomas o’r gân dros ddwy filiwn o gopïau.

Ar lwyfan Llangollen y llynedd cafwyd perfformiad ohoni gan Bacharach. Daeth y gân yn enwog a phoblogaidd iawn dros y blynyddoedd, gydag amryw o artistiaid gwahanol yn recordio eu fersiwn nhw o’r gân, gan gynnwys Johnny Mathis, Sacha Distel a’r Manic Street Preachers.

Mae cartŵn Burt Bacharach yn un o nifer o lotiau fydd yn cael eu gwerthu mewn ocsiwn yn Neuadd y Dref Llangollen ar ddydd Sadwrn, 21 Mai am 7.30pm mewn digwyddiad Caws, Gwin a Chracers Cerddorol er mwyn codi arian i’r Eisteddfod, mewn cydweithrediad â’r côr sioe lleol, Stage 2 Stage.

Hefyd yn mynd o dan forthwyl yr arwerthwr fydd paentiad dyfrlliw o’r llwyfan yn Eisteddfod y llynedd gan yr artist lleol adnabyddus Ian Wildgoose, yn ogystal â mwy o gartwnau gan amryw o’r artistiaid a fu’n perfformio ar lwyfan yr ŵyl y llynedd, gan gynnwys Rufus Wainwright a’i chwaer Lucy, y cyfansoddwr Brenhinol Paul Mealor, y delynores Catrin Finch, seren y West End Sophie Evans, y côr-feistr poblogaidd, Gareth Malone ac eraill.

Un o’r darluniau yw cartŵn o Gio Compario, seren hysbysebion teledu Go Compare, gan y dyn sy’n ei chwarae, sef y tenor Cymreig Wynne Evans, ac ymhlith yr eitemau a lofnodwyd y mae crysau rygbi Cymru wedi eu llofnodi gan yr hen rocars Prydeinig Status Quo a seren Britain’s Got Talent Jonathan Antoine, a gitâr wedi ei llofnodi gan UB40, y meistri reggae.

Mae’r rhestr lawn o’r eitemau i’w gwerthu yn yr ocsiwn i’w gweld ar-lein yn https://international-eisteddfod.co.uk/wp-content/uploads/2016/04/Auction-Catalogue.pdf ynghyd â gwybodaeth am sut i gynnig am eitem.

Dau o aelodau pwyllgor yr Eisteddfod, Gareth Edwards a Adrian Farrell, gafodd y syniad gwreiddiol o gynnal arwerthiant gan fynd ati i gasglu’r rhan fwyaf o’r eitemau, er mai awgrym y gwirfoddolwr Louise Morris oedd y cartwnau a gafodd eu casglu gan Sue McEvoy, Cydlynydd Digwyddiadau’r Eisteddfod. Meddai Sue: “Roedd ganddon ni bentwr o gardiau post gwag ac roedd gofyn i’r artistiaid dynnu llun rhywbeth arnynt yn syniad da dros ben.

Llangollen International Music Eisteddfod fundraising auction cartoons.

Draig Goch Rufus Wainwright.

“Roedden nhw’n barod iawn i wneud hynny ac mae rhai o’r cartwnau yn ardderchog. Mae Rufus Wainwright wedi tynnu llun draig ac mae ei chwaer, Lucy, wedi gwneud dau gartŵn, gan gynnwys un llun o gwch ar y gamlas.

“Mi wnaeth Burt ddarlunio’r bar cyntaf o gerddoriaeth ar gyfer Raindrops Keep Falling On My Head gan gynnwys diferion glaw, tynnodd Wynne Evans lun Gio Compario gyda’i wallt a’i fwstash crychlyd a rhai nodau cerddorol tra tynnodd Catrin Finch lun o aderyn llinos, sef finch yn Saesneg, yn eistedd ar gleff y trebl.”

Mae trefnwyr y digwyddiad yn rhagweld llawer o ddiddordeb a gellir cofrestru cynigion cyn y digwyddiad trwy ffonio 01978 862001.

Mae yna isafswm pris o £1,000 ar gyfer paentiad Ian Wildgoose, tra bod y cardiau post yn cael eu gwerthu mewn grwpiau gydag isafswm pris o £30 yn unig, gydag isafswm o £200 ar y crys rygbi wedi ei lofnodi gan Status Quo.

Yr arwerthwr fydd Ian Lebbon, Cadeirydd Pwyllgor Marchnata’r Eisteddfod, a’r trefnydd yw aelod o Dîm Gwirfoddolwyr yr Eisteddfod sef Louisa Jones, aelod o’r côr sioe lleol Stage 2 Stage.

Bydd y côr yn perfformio rhaglen dwy set o ganeuon poblogaidd o theatr gerdd a ffilmiau cerddorol, gyda band pum offeryn yn cyfeilio, ac ymysg yr arlwy bydd caneuon o Les Misérables, Evita a West Side Story a chadwyn o ganeuon o Chicago a Guys and Dolls.

Dywedodd Colin Roberts, ysgrifennydd Pwyllgor Tiroedd yr Eisteddfod ac aelod o’r grŵp canu: “Un o brif amcanion Stage 2 Stage yw cefnogi mudiadau lleol yn eu gweithgareddau codi arian drwy ddarparu adloniant fforddiadwy o ansawdd uchel.

“Mae gan nifer ohonom gysylltiadau agos ag Eisteddfod Llangollen, felly roedd ond yn naturiol i ni gefnogi digwyddiad a fydd gobeithio yn hel swm reit dda o bres ar gyfer coffrau’r Eisteddfod.”

Pris tocynnau ar gyfer Caws, Gwin a Chracers Cerddorol yw £12 ac mae’n cynnwys gwydraid o win wrth gyrraedd a chaws a bisgedi yn ystod yr egwyl.

Llangollen International Music Eisteddfod fundraising auction cartoons. Louisa Jones with auctioneer Ian Lebbon and Gareth Edwards, left.

Louisa Jones yn modelu crys rygbi wedi ei lofnodi gan Status Quo gyda Gareth Edwards ac Ian Lebbon o Eisteddfod Ryngwladol Llangollen a fydd yn gwerthu’r crys ac eitemau eraill yn yr ocsiwn a gynhelir yn nes ymlaen y mis hwn.

Gellir prynu tocynnau yn uniongyrchol o Swyddfa’r Eisteddfod, dros y ffôn ar 01978 862001 neu o Ganolfan Groeso Llangollen.

Gellir cyflwyno cynigion am y lotiau dros y ffôn drwy ffonio Swyddfa’r Eisteddfod ar 01978 862001, trwy e-bost info@international-eisteddfod.co.uk, neu drwy’r post i Swyddfa’r Eisteddfod: I Sylw: Mikala Bennion, Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, Pafiliwn Rhyngwladol Brenhinol, Ffordd yr Abaty, Llangollen, Sir Ddinbych LL20 8SW.

Mae’n rhaid i gynigwyr roi Enw, Cyfeiriad, Rhif Ffôn a/neu gyfeiriad E-bost, yn ogystal â rhif y Lot, gan gynnwys disgrifiad byr, gyda chynnig cychwynnol a chynnig uchaf mewn Punnoedd Sterling. Bydd yr holl gynigion a dderbynnir dros y ffôn, mewn e-bost neu drwy’r post yn cael eu trin yn gwbl gyfrinachol.

Rhaid i’r holl gynigion ddod i law erbyn 5pm ar ddydd Mercher, Mai 18.