Archifau Tag Cardiff

Cyn-aelod o’r Snowflakes yn ailymweld â lleoliad ei buddugoliaeth yn 1947

Mae aelod o gôrplant o Gaerdydd a enillodd yn yr Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen gyntaf erioed wedi bod yn ymwelydd brwdfrydig â’r 70ain ŵyl.

Mae’r nain Janette Snaith bellach yn byw yn Colchester gyda’i gŵr, Bryan, clerigwr sydd wedi ymddeol, ond yn ôl yn 1947 roedd y ferch 14 oed o Barc Fictoria, Caerdydd, yn aelod o’r côr enwog, Snowflakes. (rhagor…)

Snowflakes yn hel atgofion am eu hawr fawr yn Llangollen bron i 70 mlynedd yn ôl

Mae aelodau côr plant o Gaerdydd a enillodd yn yr Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen gyntaf erioed yn dal i fynd yn gryf wrth i’r 70ain Eisteddfod agosáu.

Yn ôl yn 1947, enillodd y Snowflakes o Gaerdydd galonnau cynulleidfa yr ŵyl gyntaf, a chael eu coroni yn bencampwyr côr plant yr ŵyl a mynd ymlaen i wneud sawl record a mynd ar deithiau canu. (rhagor…)