Digwyddiadau Cyngherddau

Dydd Mawrth 2 Gorffennaf
Gala Clasurol gyda Rolando Villazón a’i westeion

Dydd Mawrth 2 Gorffennaf 2019 – 7.30yh
Pris tocynnau: £47 / £40 / £33
Mae’r tenor rhyngwladol enwog, Rolando Villazón, yn dod â’i lais cyfareddol i Langollen am y tro cyntaf, gyda Cerddorfa Sinfonietta Prydain, y soprano Cymreig swynol, Rhian Lois, a’r seren lleisiol newydd, Charlotte Hoather.
Noddwyd gan Pendine Park

Mwy

Dydd Mercher 3 Gorffennaf
Seintiau a Chantorion: Cerddoriaeth Cymru

Dydd Mercher 3 Gorffennaf 2019 – 7.30pm
Tickets: £27 / £20
Mae gan Gymru enw da ledled y byd am ei cherddoriaeth gorawl, a bydd y noson hon yn arddangos Gwlad y Gân ar ei gorau, gyda Shân Cothi (soprano) a Rhodri Prys Jones (tenor), ynghyd â Cherddorfa Sinfonietta Prydain.

Mwy

Dydd Iau 4 Gorffennaf
Dathliad Rhyngwladol gyda MABON Jamie Smith

Dydd Iau 4 Gorffennaf 2019 – 7.30yh
Pris tocynnau: £27 / £20
Bydd ein perfformwyr rhyngwladol yn dod ynghyd mewn carnifal bywiog o ddiwylliannau i arddangos y gorau o bob cwr o’r byd. Bydd ein gwesteion arbennig am y noson, MABON, yn cyflwyno eu cyfuniad hudolus o gerddoriaeth byd a gwerin Celtaidd, gyda hiwmor, egni, llawenydd ac angerdd.
Noddwyd gan Sir Ddinbych Cyngor a Westminster Stone

Mwy

Dydd Gwener 5 Gorffennaf
Gipsy Kings gyda Andre Reyes

Dydd Gwener 5 July 2019 – 7.30yh
Tocynnau: £42 / £35
Grŵp salsa, pop a fflamenco o dde Ffrainc yw’r Gipsy Kings, ac maent yn adnabyddus am eu perfformiadau egnïol sy’n cynnwys rhythmau Lladinaidd byrlymus, lleisio cyffrous a pherfformiadau gitâr rhyfeddol. Mae eu sioeau byw yn ddelfrydol ar gyfer pobl sy’n hoff o gerddoriaeth Ladin, cerddoriaeth y byd a phop cyfoes – ac unrhyw un sy’n hoffi dawnsio!
Noddwyd gan Linguassist

Mwy

Dydd Sadwrn 6 Gorffennaf
Côr y Byd gyda Catrin Finch

Dydd Sadwrn 6 Gorffennaf 2019 – 7.30yh
Pris tocynnau: £30 / £23
Mewn cyngerdd teledu byw, bydd cystadlaethau’r Eisteddfod yn cyrraedd eu huchafbwynt wrth i’r goreuon o blith corau o bedwar ban byd gystadlu am wobr nodedig Côr y Byd a thlws Pavarotti. Yn serennu y delynores fyd-enwog, Catrin Finch.
Noddwyd gan Aldi

Mwy