Digwyddiadau Cyngherddau

Dydd Mawrth 7 Gorffennaf
Yn ôl mewn Harmoni: Aled Jones a Russell Watson

Dydd Mawrth 7 Gorffennaf 2020 – 7.30yh
Pris tocynnau: £42 / £37
Yn dilyn eu taith In Harmony, a werthodd allan yn 2019, mae dau o leisiau clasurol mwyaf y byd yn lansio rhaglen gyngerdd Llangollen 2020 gan berfformio caneuon o’u halbwm newydd, Back In Harmony. Fel dau o leisiau mwyaf pwerus y byd clasurol, gyda gwobrau nodedig di-ri, gwerthiant wrth y miloedd a llwyddiant ysgubol ar frig y siartiau, bydd y cyfuniad lleisiol perffaith yma’n swyno cefnogwyr selog a chynulleidfa’r Eisteddfod fel ei gilydd.
Noddwyd gan Kronospan

Mwy

Dydd Mercher 8 Gorffennaf
Asio: Uno Diwylliannau Trwy Gerddoriaeth

Dydd Mercher 8 Gorffennaf 2020 – 7.30yh
Pris tocynnau: £25
Mae Asio yn gweld elfennau cerddorol eclectig o wahanol ddiwylliannau yn eistedd ochr yn ochr â’i gilydd, o gerddoriaeth glasurol y Gorllewin i werin Affrica a rhythmau De America. Bydd rhan gyntaf y noson yn cyflwyno’r perfformiad cyntaf yn y DU o Magnificat, sef gwaith y cyfansoddwr Bobbi Fischer a pherfformiad gan y soprano Elin Manahan Thomas. Bydd ail ran y noson yn cynnwys y Manchester Collective fydd yn perfformio rhan arbennig o’u sioe nodedig, Sirocco.
Gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru

Mwy

Dydd Iau 9 Gorffennaf
Cyngerdd Heddwch

Dydd Iau 9 Gorffennaf 2020 – 7.30yh
Pris tocynnau: £27 / £20
Bydd y cyngerdd ysbrydoledig a bywiog hwn yn cynnwys perfformiad ‘Yn Arbennig i Langollen’ gan Only Men Aloud, Gorymdaith y Cenhedloedd a gyflwynir gan Lywydd yr Eisteddfod Ryngwladol, Terry Waite CBE, enillydd Offerynnwr Ifanc 2019 George Todica (pianydd), y Neges Heddwch flynyddol a gaiff ei pherfformio gan blant ysgol lleol, a Gwobr Heddwch y Rotari.
Noddwyd gan Westminster Stone

Mwy

Dydd Gwener 10 Gorffennaf
BK25: Beverley Knight

Dydd Gwener 10 Gorffennaf 2020 – 7.30yh
Pris tocynnau: £40 / £35
Mae Brenhines canu Soul Prydain, Beverley Knight yn gwneud ei ymddangosiad cyntaf yn Llangollen gyda sioe i godi’r to yn ein cyngerdd nos Wener. Mae Beverley, sydd wedi ennill gwobr MOBO dair gwaith a gwobr Cyflawniad Oes yr Urban Music Awards, fwyaf adnabyddus am ei senglau poblogaidd Greatest Day, Shoulda Woulda Coulda a Come As You Are. Mae BK25 yn albwm newydd arbennig sy’n dathlu 25 mlynedd y berfformwraig anhygoel hon yn y busnes canu ‘soul’.
Noddwyd gan Linguassist

Mwy

Dydd Sadwrn 11 Gorffennaf
Côr y Byd

Dydd Sadwrn 11 Gorffennaf 2020 – 7.30yh
Pris tocynnau: £30/ £25
Bydd y goreuon o blith y corau yn perfformio i gystadlu am Dlws Pavarotti a chael eu coroni yn Gôr y Byd. Yn ychwanegol at hyn, bydd Tlws Lucille Armstrong hefyd yn cael ei ddyfarnu i’r Pencampwyr Dawns, sydd eleni yn cynnwys dawns gyfoes am y tro cyntaf. Gallwch ddisgwyl noson i’w chofio gyda cherddoriaeth, dawns a’r lleisiau corawl gorau o bedwar ban byd, gan gynnwys rownd derfynol Llais Rhyngwladol y Dyfodol Pendine.

Mwy

Dydd Sul 12 Gorffennaf
Llanfest gyda James Morrison a Will Young

Dydd Sul 12 Gorffennaf 2020 – 2.00yp
Pris tocynnau: £49.50
Fel diweddglo i Llangollen 2020, bydd James Morrison a Will Young, dau artist sydd wedi ennill Gwobr BRIT, yn rhannu llwyfan Llanfest gan gyflwyno setiau unigol sy’n cynnwys hen ffefrynnau a chaneuon newydd o’u halbymau diweddaraf. Mae Llanfest wedi dod yn ffefryn mawr ymysg gŵyliau’r haf gyda llwyfannau awyr agored yn cynnwys cerddoriaeth fyw trwy gydol y dydd ac awyrgylch ymlaciol yng nghanol lleoliad ysblennydd Dyffryn Dyfrdwy.

Mwy