Digwyddiadau Cyngherddau

Dydd Gwener 6 Gorffennaf
Noson gyda Van Morrison

Dydd Gwener 6 Gorffennaf 2018 – 8.00yh
Pris tocynnau: £55 / £42
Mae’n fraint ac yn anrhydedd arbennig o gyffrous i ni groesawu Syr Van Morrison, un o’r artistiaid recordio a pherfformwyr byw mwyaf cynhyrchiol yn hanes cerddoriaeth, i Eisteddfod 2018!
Noddwyd gan Linguassist

More info / tickets