Digwyddiadau Cyngherddau

Nos Fercher Gorffennaf 4
Y Casgliad Clasurol

Nos Fercher 4 Gorffennaf 2018 – 7.30yh
Pris tocynnau: £30 / £22
Bydd y noson hon yn cynnwys cerddoriaeth hudol dau o’n hoff offerynnau – y piano a’r llais dynol, gan gynnwys rownd derfynol Cystadleuaeth Llais Rhyngwladol y Dyfodol Pendine.

More info / tickets

Dydd Gwener 6 Gorffennaf
Noson gyda Van Morrison

Dydd Gwener 6 Gorffennaf 2018 – 8.00yh
Pris tocynnau: £55 / £42
Mae’n fraint ac yn anrhydedd arbennig o gyffrous i ni groesawu Syr Van Morrison, un o’r artistiaid recordio a pherfformwyr byw mwyaf cynhyrchiol yn hanes cerddoriaeth, i Eisteddfod 2018!
Noddwyd gan Linguassist

More info / tickets