Archifau Tag Gregory Porter

PARÊD CENHEDLOEDD YR EISTEDDFOD AR 3 GORFFENNAF

Dancers in Parade

Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen wedi cyhoeddi y bydd ‘Parêd y Cenhedloedd’ enwog yn cael ei chynnal yn y dref ddydd Mercher, 3 Gorffennaf am 4.30yp. Gall ymwelwyr ddisgwyl sioe liwgar gan y bydd grwpiau o gyn belled i ffwrdd â Burundi, Canada, Tsieina, Ghana, India, Japan, Malaysia, Moroco, Singapôr, De Affrica, Tansania, Gwlad Thai, Trinidad a Tobago, UDA a Simbabwe yn cymryd rhan – ochr yn ochr â dwsinau o grwpiau o’r DU. 

Daw’r parêd, un o rannau canolog Eisteddfod graidd Llangollen lai na 24 awr ar ôl i Syr Tom Jones wneud ei ymddangosiad cyntaf hir-ddisgwyliedig yn yr ŵyl. Bydd yn cael ei ddilyn gan barti enfawr ar faes yr Eisteddfod, lle gall ymwelwyr fynd ar y maes am bunt! Yna bydd sêr gwerin Cymru, Calan, yn arwain cyngerdd ‘Cymru’n Croesawu’r Byd’ yn y Pafiliwn, gyda Chorws Bechgyn Johns’ Boys, a gyrhaeddodd rownd gynderfynol Britain’s Got Talent a’r Delynores Frenhinol Alis Huws, ochr yn ochr â Cherddorfa Ryngwladol Llangollen.

Dywedodd John Gambles, Is-Gadeirydd yr ŵyl, “Eleni, ein parêd fydd y mwyaf ers blynyddoedd. Mae gennym ni gystadleuwyr rhyngwladol anhygoel o bob rhan o’r byd yn dod i’n tref ym mis Gorffennaf. Mae Parêd y Cenhedloedd yn un o’n digwyddiadau mwyaf poblogaidd ac fe’i dilynir gan ddathliad enfawr ar ein maes wrth i ni wir groesawu’r Byd i Gymru.”

Arweinir y Parêd gan Seindorf Arian Llangollen a Chrïwr Tref Llangollen, Austin “Chem” Cheminais. Yn 2023, aeth miloedd o drigolion i’r strydoedd, ac eleni bydd hyd yn oed mwy o gyfranogwyr a lliwiau. Yn 2024 mae wythnos graidd yr Eisteddfod yn cael ei chynnal rhwng 2-7 Gorffennaf, gyda chyngherddau cyn ac ar ôl yn cynnwys artistiaid mor amrywiol â Jess Glynne, Manic Street Preachers, Madness, a Paloma Faith.

Dave Danford, Cyfarwyddwr Artistig yr ŵyl, fydd yn goruchwylio’r digwyddiad. Meddai, “Eleni, mae proffil ein gŵyl wedi mynd drwy’r to. Mae ein partneriaeth gyda Cuffe & Taylor yn golygu ein bod yr haf hwn yn dod ag artistiaid gwirioneddol ryngwladol i Langollen, megis Bryan Adams, a Nile Rodgers & Chic. Mae wythnos graidd yr Eisteddfod yn parhau i fod yn rhan ganolog o bopeth yr ydym yn ei wneud, a dyna pam ein bod yn dod â’n parêd ymlaen, i’w gynnal ar y diwrnod y byddwn yn croesawu’r Byd i Gymru.”

“Ysbryd hylifol… dyna beth yw hyn”

Y canwr byd enwog Gregory Porter yn canmol Eisteddfod Ryngwladol yn ystod noson o ganu jazz a soul.

Bu’r canwr jazz, blues a soul Gregrory Poter yn canu clodydd Eisteddfod Ryngwladol Llangollen yn ystod ei berfformiad gwefreiddiol yno ar ddydd Gwener 7fed Gorffennaf. Fe ddiolchodd i’r Eisteddfod am ei hymroddiad i ddod a phobl at ei gilydd yn ysbryd cariad a heddwch ac am gynorthwyo parhad cerddoriaeth werin.

Wrth siarad o lwyfan y Pafiliwn Brenhinol Rhyngwladol, fe wnaeth Porter hefyd gysylltu negeseuon dwy o’i ganeuon enwocaf gydag ethos yr ŵyl flynyddol. “Mae ‘na deimlad da yma”, meddai.

(rhagor…)

Gig Llangollen Gregory Porter fydd ei unig un yng Ngogledd Cymru a’r Gogledd Orllewin eleni

Annog cefnogwyr i brynu eu ticedi mewn da bryd, yn dilyn gwerthiant uchel ar docynnau i berfformiad y canwr jazz a gospel enwog yn Eisteddfod Llangollen yr haf hwn. 

Mae cefnogwyr y canwr jazz, soul a gospel byd enwog Gregory Porter yn cael eu hannog i archebu ticedi ar gyfer ei gig yn Eisteddfod Llangollen, wedi iddo gadarnhau mae dyma fydd ei unig berfformiad yng Ngogledd Cymru a’r Gogledd Orllewin eleni.

Dyma fydd ymddangosiad cyntaf yr enillydd Grammy yng Ngogledd Cymru, ac mae gwerthiant y ticedi wedi bod yn uchel iawn ers y cychwyn. Ond mae’r newydd mai hwn fydd ei unig berfformiad yng ngogledd orllewin Prydain yn 2017 wedi achosi hwb ychwanegol yn y gwerthiant.

(rhagor…)

Syr Bryn Terfel a Gregory Porter i serennu mewn cyfres o gyngherddau i ddathlu pen-blwydd Eisteddfod Ryngwladol yn 70

Fe fydd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn dathlu ei phen-blwydd yn 70 gyda chyfres o gyngherddau arbennig sy’n cynnwys perfformiadau gan y bas-bariton Syr Bryn Terfel, y canwr Jazz, Soul a Gospel eiconig Gregory Porter, grŵp harmoni lleisiol The Overtones ac Academi Only Boys Aloud – ynghyd â gwledd o dalent gerddorol a dawnswyr rhyngwladol.

(rhagor…)