Archifau Tag Inclusion Project

Grosvenor Insurance yn helpu grwpiau lleol i gamu ar y llwyfan rhyngwladol

Mae Grosvenor Insurance Services sydd wedi’u lleoli yng Nghaer a yn Wrecsam wedi rhoi rhodd o £5,000 i sicrhau y gellir perfformio menter cynhwysiant cymunedol lleol yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yr haf hwn.

Mae Prosiect Cynhwysiant yr Ŵyl wedi bod yn rhedeg am ddeng mlynedd, gan helpu i hyrwyddo undod ac amrywiaeth ledled Gogledd Cymru, Swydd Amwythig a Sir Gaer. Bydd cymysgedd amrywiol o grwpiau cymunedol ac anabledd lleol na fyddai eu haelodau sydd ar y cyrion fel arfer yn cael y cyfle i berfformio mewn digwyddiadau rhyngwladol, yn ymarfer gyda’i gilydd dros y misoedd nesaf gan arwain at berfformiad unigryw ar brif lwyfan yr Ŵyl ym mis Gorffennaf.

(rhagor…)

Eisteddfod Llangollen yn Anfon Neges Heddwch i Bawb

Mae Eisteddfod Llangollen yn dathlu deng mlynedd o’i Brosiect Cynhwysiad drwy gomisiynu darn perfformio newydd sbon, SEND A Message, ar ddydd Mercher 4ydd Gorffennaf.

Mae’r prosiect cwbl gynhwysol, sy’n hyrwyddo harmoni a hygyrchedd i bawb yn y celfyddydau perfformio, yn dathlu ei ddegfed blwyddyn gyda darn perfformio a ysgrifenwyd gan y bardd Aled Lewis Evans a’r cyfansoddwr Owain Llwyd.

Yn cael ei berfformio gan blant o Ysgol St Christopher yn Wrecsam, Ysgol Tir Morfa yn Rhyl, Ysgol Plas Brondyffryn yn Sir Ddinbych, unigolion o Goleg Derwen yng Nghroesoswallt a Chôr Rhanbarthol Theatretrain yn y Wyddgrug, mae SEND A Message yn hyrwyddo’r syniad o ledaenu cariad a heddwch drwy gerddoriaeth, cân a dawns ac yn arddangos amrywiaeth eang o dalent o ledled Cymru.

(rhagor…)

Prosiect Cynhwysiad yn dychwelyd er mwyn ‘Creu Tonnau’ ar gyfer 2017

Mae Eisteddfod Llangollen yn dathlu naw blynedd o’i Phrosiect Cynhwysiad drwy gomisiynu darn newydd i’w berfformio ac enwebiad am Wobr fawreddog Celfyddydau a Busnes Cymru.

Bydd y prosiect, sy’n hyrwyddo undod, amrywiaeth a hygyrchedd i bawb, yn dychwelyd i brif lwyfan yr ŵyl ddydd Mercher 5ed o Orffennaf gyda darn newydd, wedi’i gomisiynu’n arbennig o’r enw Creu Tonnau.

Yn cael ei berfformio gan The KIM Choir o Dreffynnon, SCOPE Flamenco Group o Gaer, WISP Dance Club o’r Wyddgrug ac Amigos y Gymuned o Wrecsam, mae Creu Tonnau yn canolbwyntio ar emosiwn rhydd y môr a sut y gallai gysylltu pobl o wahanol gefndiroedd o lan i lan. Fe’i hysgrifennwyd gan y bardd Aled Lewis Evans gyda mewnbwn gan aelodau o’r pedwar grŵp.

(rhagor…)