Archifau Tag Jazz

“Ysbryd hylifol… dyna beth yw hyn”

Y canwr byd enwog Gregory Porter yn canmol Eisteddfod Ryngwladol yn ystod noson o ganu jazz a soul.

Bu’r canwr jazz, blues a soul Gregrory Poter yn canu clodydd Eisteddfod Ryngwladol Llangollen yn ystod ei berfformiad gwefreiddiol yno ar ddydd Gwener 7fed Gorffennaf. Fe ddiolchodd i’r Eisteddfod am ei hymroddiad i ddod a phobl at ei gilydd yn ysbryd cariad a heddwch ac am gynorthwyo parhad cerddoriaeth werin.

Wrth siarad o lwyfan y Pafiliwn Brenhinol Rhyngwladol, fe wnaeth Porter hefyd gysylltu negeseuon dwy o’i ganeuon enwocaf gydag ethos yr ŵyl flynyddol. “Mae ‘na deimlad da yma”, meddai.

(rhagor…)

Y chwedlonol bwgi wwgi Jools Holland yn dychwelyd i ddathlu braint yr ŵyl

Bydd y chwedlonol bwgi wwgi Jools Holland yn dod yn ôl i Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen i ddathlu dod yn is-lywydd yr ŵyl eiconig.

Yn gyn bianydd Squeeze, arweinydd band, awdur, cyflwynydd teledu a radio, mae wrth ei fodd cael cynnig y swydd er anrhydedd yn ‘y digwyddiad gwbl ddisglair’.

Bydd Jools a’i Gerddorfa Rhythm & Blues yn cau’r llen ar yr Eisteddfod 70 oed yr haf nesaf gyda pharti codi’r to ddydd Sul, 10 Gorffennaf.

(rhagor…)