Ymweliad Ysgol

Profiad Amlddiwylliannol Heb Ei Ail Ar Garreg Eich Drws
Mwynhewch liwiau Asia, dawnsio i rythmau De America, neidio i synau Affrica a dathlu treftadaeth ddiwylliannol Ewrop a’r cyfan heb orfod talu drwy’ch trwyn.

Croesawn filoedd o ddisgyblion i’r Eisteddfod bob blwyddyn, sy’n rhoi cyfle addysgol perffaith iddynt brofi amrywiaeth ddiwylliannol a rhyngweithio rhyngwladol.

“Mi wnaethon ni fynd â 50 o blant i’r Eisteddfod fel trip ysgol. Roedd gan y maes ddigon o stondinau ac arddangosiadau i’w difyrru drwy’r dydd, roedd pobl yno mewn gwisgoedd hardd o bob cwr o’r byd yn cerdded ar hyd y maes ac mi wnaethon ni hyd yn oed lwyddo i gael llun gyda’r anhygoel Bryn Terfel!! Y tu mewn i’r babell cawsom weld a chlywed corau a grwpiau dawns anhygoel. Mi wnaethon ni dreulio drwy’r dydd yno, ac fe wnaeth yr amser wibio heibio. Byddwn yn argymell hyn fel profiad cyfoethog bythgofiadwy, gyda lliwiau, synau, ac arogleuon y bwyd a’r bobl amrywiol… lle anhygoel, gwych a chyfeillgar.” (Athrawes, 2017)

Bob blwyddyn mae miloedd o bobl yn heidio trwy byrth Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen. Wrth grwydro o gwmpas y maes, cânt eu swyno drwy weld ymwelwyr rhyngwladol yn eu gwisgoedd cenedlaethol lliwgar, eu diddanu gan grwpiau yn perfformio ar un o’r tri llwyfan allanol (gan ymuno yn y dawnsio a’r canu yn aml), a’u bwydo gan lawer o siopau bwyd rhyngwladol sy’n gosod eu stondin yma am yr wythnos.

Gall y rhai sy’n dymuno, dreulio ychydig o amser yn eistedd yn y pafiliwn yn gwrando ar berfformiadau gan gorau blaenllaw neu unawdwyr lleisiol ac offerynnol rhagorol, neu wylio coreograffi rhyfeddol dawnswyr o bob cwr o’r byd mewn gwisg genedlaethol i gyfeiliant offerynnau anarferol.

Mae’r ŵyl wedi ei chynllunio ar gyfer pob oedran, ac mae’n gwbl gynhwysol, yn llythrennol mae yma ‘rhywbeth i bawb’, felly mae’n bleser mawr gennym wahodd ysgolion i fanteisio ar ein cynnig arbennig i ysgolion a dod â llond bws o blant a phobl ifanc i brofi’r achlysur cwbl unigryw yma. Cynigir hyn i gyd am ddim ond £5 y disgybl i ymweld ar dydd Mawrth, ddydd Mercher, dydd Iau neu ddydd Gwener

Dydd Mawrth wedi’i anelu’n bennaf at ddisgyblion oed cynradd

DyddIau wedi’i anelu’n bennaf at Gwahoddir ysgolion

Efallai eich bod yn chwilio am ffordd o wobrwyo disgyblion sydd wedi cyflawni rhywbeth arbennig yn ystod y flwyddyn, neu’n methu wynebu taith arall i barc thema; efallai bod angen i chi wella eich ymwneud ag ADCDF neu’n dymuno codi ymwybyddiaeth eich disgyblion am bobl o ddiwylliannau eraill. Efallai eich bod eisiau i’ch disgyblion brofi’r ffordd y mae cerddoriaeth a dawns yn cyfoethogi cymaint o fywydau. Beth bynnag yw’r rheswm gallwn warantu diwrnod o hwyl i chi hyd yn oed os yw’n glawio!

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r swyddfa ar 01978 862001. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook (Llangollen International Musical Eisteddfod), Twitter (@llangollen_Eist), Instagram (llangollen_eisteddfod) neu ddod o hyd i ni ar YouTube (Llangollen1947).

Cyfarwyddiadau ar gyfer Partïon Ysgolion: