Datganiad ar y sefyllfa yn y Dwyrain Canol

Ers 1947, ethos Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen fu hyrwyddo heddwch a dealltwriaeth trwy gerddoriaeth a dawns, yn ei hwythnos flynyddol ym mis Gorffennaf a thrwy gyflwyno prosiectau allgymorth cynhwysol trwy gydol y flwyddyn i gymunedau lleol yng Nghymru a ledled y byd.

Nid yw amcanion Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, sef hybu heddwch yn ein byd, byth yn bwysicach nag ar adegau o wrthdaro.

Mae’r gwrthdaro cynyddol ofnadwy rhwng Israel a Thiriogaethau Palestina yn peri gofid mawr ac rydym yn condemnio’r diystyrwch sy’n cael ei ddangos i hawliau dynol sylfaenol sifiliaid.

Rydym wedi croesawu cystadleuwyr o’r rhanbarth i Langollen mewn blynyddoedd blaenorol, mae ein meddyliau gyda’r bobl ddiniwed yn Gaza ac Israel ac ymunwn â’r gymuned ryngwladol i alw am ddad-ddwysáu’r trais ar unwaith.