Archifau Tag Peace Prize

Cyhoeddi dau enillydd i Wobr Heddwch Rhyngwladol

Mae corff sy’n rhoi pwyslais ar leddfu dioddefaint a menter arall sy’n annog pobl i ildio’u harfau ill dau wedi ennill Gwobr Heddwch Rotary International.

Cafodd y corff British Ironworks o Groesoswallt a Médecins Sans Frontières eu cyd-wobrwyo yng nghyngerdd agoriadol dathliadau 70ain Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ar ddydd Llun 3ydd Gorffennaf.

(rhagor…)

Cyngor Ffoaduriaid Cymru wedi’i enwebu am Wobr Heddwch Rhyngwladol

Corff yn cael ei enwebu am Wobr Heddwch Rhyngwladol y Rotari, sy’n cydnabod mentrau heddwch Prydeinig a rhyngwladol

Mae corff a sefydlwyd i gefnogi a gwarchod ffoaduriaid yng Nghymru wedi cael ei enwebu am wobr heddwch rhyngwladol.

Yn sgil ei waith i hybu goddefgarwch a pharch tuag at ffoaduriaid, mae Cyngor Ffoaduriaid Cymru wedi ei enwebu am Wobr Heddwch Rhyngwladol y Rotari. Mae’r corff hefyd yn rhoi pwyslais ar rymuso ffoaduriaid a cheiswyr lloches i ail-adeiladu eu bywydau yng Nghymru.

Fe fydd enillydd y wobr yn cael ei gyhoeddi yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen – enillydd y wobr gyntaf un y llynedd – ar ddydd Llun 3ydd Gorffennaf yn ystod Cyngerdd Agoriadol dathliadau 70ain yr ŵyl.

(rhagor…)