Yn y Pafiliwn
Dydd Iau 5 Gorffennaf

Peidiwch â cholli’r harmonïau hardd o gystadleuaeth Grŵp Acapella Rhyngwladol, a chystadlaethau offerynnol cyntaf yr wythnos.

Cystadlaethau heddiw:

Ensemble: Ensemble Offerynnol
Côr: Côr Plant Hŷn
Offerynnol: Cerddor Ifanc Rhyngwladol
Lleisiol: Grwp Rhyngwladol Acapella
Unawd: Unawd Offerynnol Gwerin Agored
Unawd: Unawd Lleisiol oedran 16-19

Cyhoeddiad Enillydd Côr Plant y Byd

I ddathlu’r safon wych o ganu corawl a gyflawnwyd gan blant a phobl ifanc yn yr Eisteddfod, rydym wedi cyflwyno tlws arbennig ar gyfer corau plant. Byddwch yn siwr o aros tan ddiwedd y dydd i weld pwy fydd yn cael ei choroni Côr Plant y Byd! Bydd yr enillwyr yn derbyn Tlws Rhyngwladol a £ 500; bydd yr arweinydd mwyaf ysbrydoledig yn derbyn £ 250. Gwobr arian a thlws fel rhodd gan Dr & Mrs Rhys Davies er cof am eu mab Owen Davies.

Tocynnau:

Tocyn Dydd Pafiliwn gyda sedd gadw: £17
Mae’r pris yn cynnwys sedd gadw mewn blociau A-H

___________________________________________________________________

Cystadlaethau Dydd Iau

Bore:

Cystadleuaeth B5: Unawd Offerynnol Gwerin Agored

Rhagbrofion yn Dinas Bran:

15 O Unawdwyr:

 • Hong Kong
 • Tsieina
 • India
 • Lloegr

Cystadlaethau D1: Ensemble Offerynnol

Cystadlaethau B3: Cerddor Rhyngwladol Ifanc

Rhagbrofion yn Neuadd y Dref

11 O Unawdwyr:

 • Hong Kong
 • Canada
 • Lloegr
 • Cymru

Cystadlaethau B7: Unawd Lleisiol 16-19

Rhagbrofion yn yr Eglwys Fethodistaidd

8 O Unawdwyr:

 • Cymru
 • Lloegr
 • Hong Kong
 • India
 • Estonia
 • Unol Daliaethau America

Cystadlaethau A7: Côr Plant Hŷn

 

 

Prynhawn:

Cystadlaethau A10: Grwp Rhyngwladol Acapella

Cystadlaethau A7: Côr Plant Hŷn

Llywydd Dydd 

Cystadlaethau B7: Unawd Lleisiol 16-19

 • Cystadleuydd Rownd Derfynol 1
 • Cystadleuydd Rownd Derfynol 2
 • Cystadleuydd Rownd Derfynol 3

Cystadlaethau B5: Unawd Offerynnol Gwerin Agored

 • Cystadleuydd Rownd Derfynol 1
 • Cystadleuydd Rownd Derfynol 2
 • Cystadleuydd Rownd Derfynol 3

Cystadlaethau B3: Cerddor Rhyngwladol Ifanc

 • Cystadleuydd Rownd Derfynol 1
 • Cystadleuydd Rownd Derfynol 2
 • Cystadleuydd Rownd Derfynol 3

Beirniadaeth D1: Ensemble Offerynnol

Beirniadaeth A7: Côr Plant Hŷn

Beirniadaeth A10: Grwp Rhyngwladol Acapella

Beirniadaeth A7: Côr Plant Hŷn