Yn y Pafiliwn
Dydd Iau 6 Gorffennaf

Yn y pafiliwn byddwn yn Iansio ein cystadleuaeth newydd sbon Grwp Acapella Rhyngwladol, ac yn cyhoeddi enillwyr Cor Plant y Byd.

Cystadlaethau heddiw:

Ensemble: Ensemble Offerynnol
Côr: Côr Plant Hŷn
Lleisiol: Grwp Rhyngwladol Acapella
Unawd: Unawd Offerynnol Gwerin Agored

Cyhoeddiad Enillydd Côr Plant y Byd

Fel ffordd o ddathlu’r gwaith gwych sy’n cael ei wneud gyda phlant a phobl ifanc, mae’r Eisteddfod wedi cyflwyno tlws arbennig ar gyfer corau plant. Byddwch yn siwr o aros tan ddiwedd y dydd i weld pwy fydd yn cael ei choroni Côr Plant y Byd!

Tocynnau:

Tocyn Dydd Pafiliwn gyda sedd gadw: £ 15
Mae’r pris yn cynnwys sedd gadw mewn blociau A-H