Dydd Iau 9 Gorffennaf
Yn ystod y Dydd

Peidiwch â cholli’r harmonïau hardd o gystadleuaeth Grŵp A cappella, a perfformiadau yr Arddangos Diwylliannol bywiog.

Yn y Pafiliwn heddiw:

 

  • Ensemble: Ensemble Offerynnol – Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer grwpiau o bob oed. Bydd yr ensemble yn cynnwys cyfuniad o offerynnau a gallant fod yn grwpiau cerddorfaol, bandiau pres, bandiau gwerin, grwpiau cerddoriaeth fodern, bandiau jazz, bandiau chwyth ayb. Byddant yn cyflwyno rhaglen a fydd yn parhau am hyd at 6 munud.

 

  • Unawd: Llais Rhyngwladol Theatr Gerdd Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer cantorion rhwng 19 a 28 oed. Bwriad y wobr nodedig yma yw rhoi hwb i yrfa perfformiwr ifanc ym myd theatr gerdd. Bydd y gystadleuaeth hon yn cael ei chynnal dros ddau ddiwrnod. Byddant yn perfformio rhaglen gyferbyniol yn y ddwy rownd, a bydd rhaid i’r rhaglen gynnwys caneuon o genre theatr gerdd. I ddechrau, bydd rhagbrofion yn cael eu cynnal yn y dref ac yna bydd y tri chystadleuydd gorau yn mynd ymlaen i gystadlu ar brif lwyfan y pafiliwn.

 

  • Côr: Grŵp Acapela – Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer grwpiau canu rhwng 4 ac 20 aelod. Byddant yn canu unrhyw arddull gerddorol am 10 munud.

 

  • Unawd: Unawd Lleisiol oedran 16-19 – Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer cantorion rhwng 16 ag 19 oed. Bydd unawdwyr yn perfformio rhaglen o gerddoriaeth am 6 munud. Bydd y rhagbrawf yn y dref ac yna bydd tri unawdydd yn mynd ymlaen i’r rownd derfynol ar brif lwyfan y pafiliwn.

 

  • Cystadleuaeth: Arddangosfa Ddiwylliannol

 

  • Llais: Unawd Canu Gwerin Agored Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer offerynwyr o bob oed. Bydd unawdwyr yn cyflwyno rhaglen sy’n gynrychioladol o’u traddodiadau lleol neu ranbarthol. Bydd y rhagbrawf yn cael ei gynnal yn y dref a bydd tri unawdydd yn mynd ymlaen i’r rownd derfynol ar brif lwyfan y pafiliwn.

 

Tocynnau Dydd:

Oedolion: £15
Consesiynau: £13
Plant: £5
Tocynnau teulu ar gael

Tâl archebu yn daladwy
Mae’r pris yn cynnwys sedd gadw yn y Pafiliwn