Côr o fri o’r America yn dewis croeso Cymreig go iawn yn Llangollen

Mae côr rhyngwladol o fri o’r America yn edrych ymlaen at gael blas go iawn o letygarwch Cymreig.

Mae Cantorion Siambr Prifysgol Azusa Pacific o Galiffornia yn mynd i Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ym mis Gorffennaf lle byddant yn aros gyda theuluoedd lleol yn hytrach nag archebu llety mewn gwestai. Mae’r côr 37 aelod ymhlith cantorion corawl gorau’r byd ac mae eu hanes yn cynnwys ennill y Gystadleuaeth Corau Rhyngwladol yn Awstria yn 2013, yn ogystal â chanu mewn llu o leoliadau eiconig, gan gynnwys Tŷ Opera Sydney a’r Fatican. (rhagor…)

Ali Campbell o UB40 yn addo bod hyd yn oed yn well na Status Quo

Datgelwyd y bydd y cerddor o fri a ffurfiodd un o fandiau reggae gorau’r byd yn darparu penllanw bywiog iawn i ŵyl fawr.

UB40 with sunglasses

Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen wedi llwyddo i gael Ali Campbell, llais UB40 a werthodd 70 miliwn o recordiau, i ganu yn eu cyngerdd i gloi’r ŵyl ar nos Sul, 12 Gorffennaf.
Bydd dau aelod arall a sefydlodd UB40 yn ailymuno ag ef ar lwyfan yr eisteddfod – sef yr offerynnwr taro, chwaraewr trwmped a’r canwr, Astro a’r chwaraewr bysellfwrdd, Mickey.
Noddir y cyngerdd gan y cwmni arobryn Village Bakery, sef y cynhyrchwr sy’n tyfu gyflymaf yng Nghymru. (rhagor…)

Burt Bacharach i berfformio yng ngogledd Cymru am y tro cyntaf erioed

Burt Bacharach

Mae trefnwyr gŵyl flaenllaw yn dathlu ar ôl llwyddo i gael y cawr cerddorol Burt Bacharach i berfformio yn nigwyddiad eleni.

Bydd Burt Bacharach, a ddisgrifiwyd gan lawer fel cyfansoddwr caneuon mwyaf yr 20fed ganrif, yn agor Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, gyda chyngerdd ychwanegol ar ddydd Llun, 6 Gorffennaf.
Roedd yr ŵyl yn wreiddiol i fod i ddechrau ar y diwrnod canlynol, ond nos Lun oedd yr unig amser yr oedd Burt Bacharach ar gael yn ystod wythnos yr Eisteddfod.

Mewn gyrfa sydd wedi ymestyn dros 60 mlynedd mae 73 o ganeuon Bacharach wedi cyrraedd siart 40 uchaf yr Unol Daleithiau a llwyddodd 52 o’i ganeuon i gyrraedd 40 uchaf y DU. A does dim arwydd ei fod yn arafu chwaith wrth iddo ddweud ei fod yn edrych ymlaen at ei ymweliad cyntaf erioed â gogledd Cymru. (rhagor…)

Y tenor Alfie Boe yn addo noson o gerddoroiaeth hudol

Cerddoriaeth o’r llwyfan a’r sgrîn fawr yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen
Mae’r tenor nodedig Alfie Boe yn dychwelyd i ogledd Cymru.
Bydd y canwr clasurol, sydd â’r ddawn i doddi calonnau, ac sydd wedi gwerthu miliwn a hanner o ddisgiau, cyrraedd rhif un yn y siartiau clasurol nifer o weithiau a pherfformio ar Broadway, yn camu unwaith eto ar lwyfan Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen eleni.
Bydd Alfie, sydd wedi’i alw yn Hoff Tenor Prydain, yn perfformio caneuon o sioeau cerdd a ffilmiau cerddorol mewn cyngerdd disglair ar nos Iau, 9 Gorffennaf.
Yn ymuno ag ef bydd y gantores Gymreig, Sophie Evans, a aeth ymlaen i serennu fel Dorothy yng nghynhyrchiad y West End o The Wizard of Oz ar ôl dod yn ail yn sioe dalent Over the Rainbow ar y teledu. Yn rhannu’r llwyfan hefyd bydd y sacsoffonydd clasurol Amy Dickson, ynghyd â Jonathan Antoine, y tenor clasurol a ddaeth i enwogrwydd ar Britain’s Got Talent. (rhagor…)

Luciano Pavarotti

Mae perfformiad cyntaf y canwr opera enwog, Luciano Pavarotti, yn Llangollen yn fyw yng nghof un o hoelion wyth yr Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol.

Roedd y nyrs wedi ymddeol, Hafwen Ryder, yn dal i fod yn ei harddegau yn Ysgol Ramadeg Llangollen ac yn dywysydd gwirfoddol yn y babell fawr lle perfformiodd y Chorus Rossini o Modena yn yr Eidal i ennill cystadleuaeth y Corau Meibion ym 1955. Dywedodd Hafwen, 75 oed, sydd bellach yn byw yn y Waun: “Rwy’n cofio’r côr yn perfformio a’u bod nhw’n dda iawn ond wrth gwrs, doedd neb yn gwybod pwy oedd Pavarotti bryd hynny.

“Mae gen i argraffiad cyfyngedig o lun Pavarotti pan ddaeth yn ôl i’r Eisteddfod ym 1995 ac rwy’n hapus i roi benthyg hwnnw i arddangosfa Pavarotti fydd yn cael ei lwyfannu yn y digwyddiad ym mis Gorffennaf eleni.” (rhagor…)

Volunteering at Llangollen helps illuminate lighting designer Mark’s career

HELPING out behind the scenes at Llangollen International Musical Eisteddfod since he was just 11 years old has helped Mark Jones shed light on a host of big entertainment occasions including this year’s Glastonbury Festival.

Because the knowledge and experience 31-year-old Mark gained by working as a backstage volunteer at the festival has been invaluable when it came to carving out a career as a professional lighting designer. (rhagor…)

Visas harder to get for choirs as security is stepped up

IT CAN often be easier for soldiers of terror to travel around the world than it is for competitors at Llangollen International Musical Eisteddfod to obtain visas to get into the UK.

That was the strong message from the Denbighshire clergyman who delivered the traditional reflection of the day from the Eisteddfod stage. (rhagor…)

Noah brings the house down

Colores-5

American tenor Noah Stewart brought the house down and won a 10-minute standing ovation as he again sang in Welsh on stage at the Llangollen International Musical Eisteddfod. (rhagor…)