Gemma yn chwythu nodau swynol

Mae myfyriwr o Heswall wedi cipio un o’r prif wobrau yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.
Llwyddodd Gillian Blair, 24 oed, sy’n astudio cerddoriaeth yn y Royal Northern College of Music Cerdd ym Manceinion, i ddod i’r brig mewn cystadleuaeth safonol a chipio teitl y Cerddor Ifanc Rhyngwladol am y tro cyntaf erioed, ynghyd â gwobr ariannol o £1,500 a’r fedal ryngwladol.
(rhagor…)

Cystadleuwyr Eisteddfod yn cael blas ar deisennau cri’r Village Bakery a wnaed gan ddwylo brenhinol

Mae cystadleuwyr llwglyd yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen wedi cael cyfle i flasu teisennau cri Cymreig a wnaed gan ddwylo brenhinol.
Ar ddydd Mawrth ymwelodd y Tywysog Charles a Duges Cernyw â phencadlys y Village Bakery ar Stad Ddiwydiannol Wrecsam, ac yn ystod taith o amgylch yr ardal gynhyrchu gwisgodd y pâr brenhinol gotiau a hetiau gwyn er mwyn rhoi help llaw i goginio’r bwyd blasus traddodiadol Cymreig ar radell boeth.
Y diwrnod wedyn dosbarthwyd 200 o bacedi am ddim o’r teisennau bach blasus gan dîm o’r becws arobryn a’u rhoi yn rhodd i adran lletygarwch yr Eisteddfod – gan gynnwys y teisennau cri y bu’r pâr brenhinol yn helpu i’w paratoi. (rhagor…)

After falling in love with Eisteddfod as a visitor Bill returns as a volunteer

ANYONE visiting from China or Hong Kong will find an especially warm welcome at this week’s Llangollen International Musical Eisteddfod.
Because on hand to greet them with a big smile and in their own language will be a man who fell in love with the annual festival after first attending as a visitor himself and now returning as a volunteer.
(rhagor…)

Gorilas lliwgar anferth yn ymweld ag Eisteddfod Llangollen

Bydd gorilas anferth o bob lliw yn cadw llygad ar Eisteddfod Ryngwladol Llangollen eleni.
Bydd y 10 gorila haearn – sydd yn 6 troedfedd o uchder ac yn pwyso yn agos i 16 stôn – yn ymddangos am y tro cyntaf wrth i’r ŵyl enwog hon o gerddoriaeth a dawns gychwyn ddydd Mawrth, Gorffennaf 7.
Cafodd y creaduriaid unigryw hyn – bob un yn cydio mewn clwstwr mawr o fananas – eu llunio yn y Ganolfan Gwaith Haearn Brydeinig ger Croesoswallt.
Wedi Gŵyl Llangollen, bydd y gorilas yn mynd ar daith o gwmpas digwyddiadau eraill ledled Prydain.
Y tu ôl i’r syniad mae Clive Knowles, 53 oed, cadeirydd y Ganolfan Gwaith Haearn Brydeinig, sydd yn un o noddwyr yr Eisteddfod eleni. (rhagor…)

Eisteddfod Llangollen yn fflam o obaith

Mae’r cyfansoddwr Brenhinol Paul Mealor wedi disgrifio Gŵyl Gerddorol Ryngwladol Llangollen fel fflam o obaith a ffydd mewn byd llawn helynt.

Dywed yr Athro Mealor, sy’n enedigol o Lanelwy, bod yr ŵyl yn dod â phobl o bedwar ban byd at ei gilydd trwy gyfrwng iaith fydeang cerddoriaeth. Daeth yn enwog dros nos wedi iddo gyfansoddi Ubi Caritas et Amor ar gyfer priodas y Tywysog William a Catherine Middleton yn 2011 a chyfansoddi Wherever You Are, a gyrhaeddodd rhif un yn siartiau Nadolig i’r Military Wives dan arweiniad Gareth Malone.

Eleni, bydd yr Athro Mealor yn bresennol yn Eisteddfod Llangollen am yr eildro fel beirniad ac am y tro cyntaf fel is-lywydd yr ŵyl hanesyddol hon sydd yn cychwyn ddydd Mawrth, 7 Gorffennaf. (rhagor…)

Britain’s Got Talent singing sensation Jonathan is heading for Llangollen

Britain’s Got Talent singing sensation Jonathan Antoine is looking forward to following in the footsteps of another larger than life tenor when he takes to the stage at this summer’s Llangollen International Musical Eisteddfod.

The down-to-earth 20-year-old, who split from singing partner Charlotte Jaconelli last year, can’t wait to step out onto the stage where the great Luciano Pavarotti performed. He said: “Performing at Llangollen is going to be so exciting. It’s a breeding ground for creativity and to be on the same stage that someone like Pavarotti performed on is just a wonderful thought. I’m really, really looking forward to it.” (rhagor…)

Miloedd o bobl ifanc yn heidio i fwynhau cyngerdd Diwrnod y Plant

Bydd tua 4,000 o blant ysgol yn ymuno mewn diwrnod o gerddoriaeth a hwyl i godi’r llen ar Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.

Byddant yn teithio i’r Pafiliwn Rhyngwladol i gymryd rhan mewn cyngerdd o’r enw Bongos, Brass a Digonedd o Ddawns sy’n ganolbwynt i Ddiwrnod y Plant, y rhagarweiniad traddodiadol i’r ŵyl ddiwylliannol flynyddol sy’n cael ei llwyfannu rhwng 6 a 12 Gorffennaf. Bydd y swae gerddorol 40 munud o hyd yn cael ei llwyfannu ddwywaith, unwaith am 10.30yb ac eto am hanner dydd ar y diwrnod agoriadol, dydd Mawrth 7 Gorffennaf.
Bydd y dorf o ymwelwyr ifanc wedyn yn mynd allan ar faes yr Eisteddfod i fwynhau rhaglen lawn o theatr stryd yn cynnwys clown, cerddwyr ar stiltiau a dawnsio Bollywood. (rhagor…)

Gŵyl Llangollen yn cyfrannu £1.5m i’r Economi Leol

Bydd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn cyfrannu £1.5 miliwn tuag at yr economi leol.

Dyna mae’r digwyddiad hanesyddol a blynyddol hwn yn ei olygu i ardal De Sir Ddinbych ac i dref Llangollen sydd wedi bod yn gartref i’r ŵyl ers 1947 ac a fydd yn estyn croeso i’r byd unwaith eto ym mis Gorffennaf.
Disgwylir bron 40,000 o ymwelwyr eleni eto i’r ŵyl enwog hon – lle y cychwynnodd gyrfa gerddorol rhai o sêr blaenllaw y byd opera fel Luciano Pavarotti. Mae denu cymaint o bobl o bedwar ban byd yn golygu chwistrelliad o arian fydd yn dderbyniol iawn gan fusnesau mewn cylch o 20 milltir i Langollen.

Y llynedd daeth 36,000 o bobl i’r Eisteddfod gan wario ar gyfartaledd £42 yr un bob dydd – roedd hyn yn golygu hwb rhyfeddol o £1.5 miliwn i’r economi leol. (rhagor…)

Ymwelydd ag Eisteddfod Llangollen i hedfan 6,000 er mwyn dychwelyd fel gwirfoddolwr

Arbenigwr gwin Tseinïaidd yn dychwelyd i feddwi ar hud yr ŵyl

Bydd arbenigwr gwin o Hong Kong a syrthiodd mewn cariad ag Eisteddfod Ryngwladol Llangollen yn hedfan 6,000 o filltiroedd i weithio fel gwirfoddolwr yn yr ŵyl. Cafodd Bill Kong, 54 oed, ei swyno gan hud yr eisteddfod ar ei ymweliad cyntaf fel aelod o’r gynulleidfa ddwy flynedd yn ôl pan gyflawnodd uchelgais oes i brofi’r ŵyl drosto ei hun.

Roedd wrth ei fodd gymaint ag awyrgylch hudolus yr ŵyl bryd hynny ac yn 2014, nes ei fod yn bwriadu teithio nôl i Langollen ym mis Gorffennaf i ymuno â’r criw bychan o wirfoddolwyr ymroddedig sy’n gwneud y digwyddiad diwylliannol eiconig hwn yn gymaint o lwyddiant bob blwyddyn.

Mae cysylltiadau Bill â Phrydain yn mynd yn ôl dros 40 o flynyddoedd pan fynychodd ysgol baratoi wrth ymyl Bewdley yn Swydd Gaerwrangon, ysgol gyhoeddus ger Uttoxeter yn Swydd Stafford. (rhagor…)