Côr Bangor ar frig y byd yng nghyngerdd olaf un Eisteddfod Ryngwladol Llangollen

Enillwyr Côr y Byd Côr Glanaethwy

Coronwyd Llysgenhadon Diwylliannol Soul Oasis yn Bencampwyr Dawns.

Mae grŵp celfyddydau perfformio dawnus sydd wedi cystadlu yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen am y 32 mlynedd diwethaf yn dathlu ar ôl cipio teitl chwenychedig Côr y Byd 2024 yn ystod cyngerdd Wythnos Graidd diweddglo mawreddog yr ŵyl nos Sadwrn.

Enillwyr Sefydlwyd Côr Glanaethwy gan y cydberchnogion Rhian a Kevin Douglas ym Mangor dros 30 mlynedd yn ôl.
Ar ôl eu buddugoliaeth syfrdanol, dywedodd Rhian oedd yn orfoleddus: “Mae’r grŵp wedi bod yn perfformio ac yn cystadlu yn Llangollen ers 1992 a, gyda gwahanol arlwywyr, wedi cymryd rhan mewn dros 100 o gystadlaethau dros y blynyddoedd.

“Rydyn ni’n gyffrous, wrth ein bodd ac wedi synnu ein bod wedi ennill y teitl. Rydyn ni’n meddwl mai Llangollen yw’r lle gorau oll i gystadlu ac rydyn ni wrth ein bodd yn dod yma.”
Cyrhaeddodd rhaglen orlawn o gystadlaethau’r Eisteddfod eleni, sydd wedi bod yn dathlu heddwch a dealltwriaeth ryngwladol drwy gyfrwng cerddoriaeth a dawns ers 1947, ei huchafbwynt gwefreiddiol yn y cyngerdd olaf a welodd hefyd rownd derfynol cystadleuaeth Llais Rhyngwladol y Dyfodol Pentywyn a’r coroni enillwyr cystadleuaeth y Pencampwyr Dawns.

Ers ei gyflwyno yn 1987 mae Côr y Byd wedi ennill ei blwyf fel pinacl sesiynau cystadleuol yr Eisteddfod, gan ddenu cantorion o bedwar ban byd i gystadlu am Dlws Pavarotti.

Rhoddwyd y tlws i’r Eisteddfod yn 2005 gan yr enwog Pavarotti er cof am ei ddiweddar dad Fernando Pavarotti a ganodd gyntaf yn Llangollen gyda’i gôr o Modena yn yr Eidal yn 1955. Ei fab, a aeth ymlaen i farchogaeth y byd opera, oedd hefyd yn rhan o’r côr hwnnw.

Ynghyd â’r wobr ariannol o £3,000, gan fynd â’r tlws mawreddog yn ôl i Ysgol Glanaethwy ym Mangor lle maent wedi bod yn gweithio ers y 1990au cynnar, roedd côr Glanaethwy, wedi gwisgo allan yn eu gwisgoedd coetir trawiadol, yn canu detholiad arswydus o hardd o bedwar. Caneuon gwerin Cymraeg a gymerwyd o’r Mabinogion, llyfr hynafol chwedloniaeth Geltaidd.
Dewiswyd enillwyr llwyr teitl Côr y Byd o blith enillwyr pum prif gategori corawl yr Eisteddfod, sef Cymysg, Benywaidd, Meibion ​​ac Agored.

Yn dod drwodd o’r categori Agored, brwydrodd CôrGlanaethwy yn erbyn cystadleuaeth aruthrol gan Cantamus Camerata o Brifysgol Talaith Oklahoma yn UDA (Siambr), Tegalaw o’r Bala yng Ngwynedd, gogledd Cymru (Benyw). Corws cyfamser o Lundain (Meibion) ac GC Ensemble o’r Phillippines (Cymysg).

Hefyd yn ystod y cyngerdd dydd Sadwrn dyfarnwyd Gwobr yr Arweinydd Jane Davies i’r Arweinydd Mwyaf Eithriadol, a ddewiswyd o blith y corau yn y rownd derfynol, tlws a roddwyd er cof am Jayne Davies, cyn Is-lywydd yr Eisteddfod, a enillodd dri thlws rhyngwladol gyda’i Merched Hafren ei hun. ‘ Côr yn y 1970au. Fe’i cyflwynwyd gan ei merch, Dr RhianDavies i arweinydd Cantamus Camerata, Dr Christopher Haygood.

Ar y noson, bu cantorion opera ifanc hefyd yn cystadlu yng nghystadleuaeth Llais Rhyngwladol y Dyfodol Pendine, sydd wedi dod yn gam tuag at yrfa broffesiynol i nifer o enillwyr yn y gorffennol.
Rhoddwyd yr arbedwr arian solet ynghyd â siec o £3,000 gan ei noddwr Mario Kreft, perchennog noddwr celf y noson, sefydliad gofal Parc Pendine, trwy Ymddiriedolaeth Celfyddydau a Chymuned Pendine (PACT), a sefydlwyd gan Mario a’i wraig. Gill. Yr ail safle, a dderbyniodd £1,000, oedd y soprano ManonOgwen Parry o’r Barri ym Mro Morgannwg.

Yr enillydd eleni oedd y soprano wych ShimonaRose o Singapôr sydd â gyrfa ddeuol fel cantores opera a therapydd cerdd.

Yn y cyngerdd olaf hefyd, coronwyd Pencampwyr Dawns 2024 , gydag enillwyr gwahanol gategorïau dawnsio gwerin yr ŵyl, yn darparu golygfa ddisglair ar lwyfan y Pafiliwn.
Cipiodd Llysgenhadon Diwylliannol Soul Oasis o Trinidad a Tobago y brif wobr gyda threfn ddisglair, gan gynnwys dilyniant limbo, i gipio Tlws Lucille Armstrong a siec am £1,000 a gefnogwyd gan y Gymdeithas Dawnsio Gwerin Rhyngwladol er cof am Lucille Armstrong. Yn gwneud y cyflwyniad iddynt oedd Dirprwy Gadeirydd yr Eisteddfod, John Gambles.

Agorwyd y gyngerdd gyda pherfformiad gan Prosiect Kaleidoscope  – a adnabyddir yn ffurfiol fel y Prosiect Cynhwysiant – sy’n arddangos y nifer fawr o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol ac anghystadleuol y mae eu haelodau talentog yn cyfrannu’n fawr at eu cymunedau, yn ogystal ag i fyd y perfformio. celfyddydau.

Dywedodd Cyfarwyddwr Artistig yr Eisteddfod, Dave Danford: “Roedd y cyngerdd, a ddaeth yn ddiweddglo perffaith i ŵyl Wythnos Graidd hynod lwyddiannus ar gyfer ein gŵyl, yn arddangos ac yn gwobrwyo’r ystod syfrdanol o dalent, ar draws nifer o ddisgyblaethau, y bu’n fraint i ni ei chynnal yn ystod y Eisteddfod 2024.

“Rydym yn anfon ein llongyfarchiadau gwresog i bawb – nid dim ond yr enillwyr teilwng iawn hyn – sydd wedi teithio, cryn bellter – i gymryd rhan yn ein cystadlaethau a dymuno’r gorau iddynt yn y dyfodol. Rydym hefyd yn gobeithio eu croesawu yn ôl i Langollen yn y dyfodol agos iawn.”

Enillwyr Llais Rhyngwladol y Dyfodol Pentywyn, o’r chwith, y noddwr Mario Kreft, yr enillydd Shimona Rose, ManonOgwen Parry a ddaeth yn ail a’r cyflwynydd cyngerdd olaf Sian Thomas.

Ar y noson, bu cantorion opera ifanc hefyd yn cystadlu yng nghystadleuaeth Llais Rhyngwladol y Dyfodol Pendine, sydd wedi dod yn gam tuag at yrfa broffesiynol i nifer o enillwyr yn y gorffennol.
Rhoddwyd yr arbedwr arian solet ynghyd â siec o £3,000 gan ei noddwr Mario Kreft, perchennog noddwr celf y noson, sefydliad gofal Parc Pendine, trwy Ymddiriedolaeth Celfyddydau a Chymuned Pendine (PACT), a sefydlwyd gan Mario a’i wraig. Gill. Yr ail safle, a dderbyniodd £1,000, oedd y soprano ManonOgwen Parry o’r Barri ym Mro Morgannwg.

Yr enillydd eleni oedd y soprano wych ShimonaRose o Singapôr sydd â gyrfa ddeuol fel cantores opera a therapydd cerdd.

Yn y cyngerdd olaf hefyd, coronwyd Pencampwyr Dawns 2024 , gydag enillwyr gwahanol gategorïau dawnsio gwerin yr ŵyl, yn darparu golygfa ddisglair ar lwyfan y Pafiliwn.
Cipiodd Llysgenhadon Diwylliannol Soul Oasis o Trinidad a Tobago y brif wobr gyda threfn ddisglair, gan gynnwys dilyniant limbo, i gipio Tlws Lucille Armstrong a siec am £1,000 a gefnogwyd gan y Gymdeithas Dawnsio Gwerin Rhyngwladol er cof am Lucille Armstrong. Yn gwneud y cyflwyniad iddynt oedd Dirprwy Gadeirydd yr Eisteddfod, John Gambles.

Agorwyd y gyngerdd gyda pherfformiad gan Prosiect Kaleidoscope  – a adnabyddir yn ffurfiol fel y Prosiect Cynhwysiant – sy’n arddangos y nifer fawr o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol ac anghystadleuol y mae eu haelodau talentog yn cyfrannu’n fawr at eu cymunedau, yn ogystal ag i fyd y perfformio. celfyddydau.

Dywedodd Cyfarwyddwr Artistig yr Eisteddfod, Dave Danford: “Roedd y cyngerdd, a ddaeth yn ddiweddglo perffaith i ŵyl Wythnos Graidd hynod lwyddiannus ar gyfer ein gŵyl, yn arddangos ac yn gwobrwyo’r ystod syfrdanol o dalent, ar draws nifer o ddisgyblaethau, y bu’n fraint i ni ei chynnal yn ystod y Eisteddfod 2024.

“Rydym yn anfon ein llongyfarchiadau gwresog i bawb – nid dim ond yr enillwyr teilwng iawn hyn – sydd wedi teithio, cryn bellter – i gymryd rhan yn ein cystadlaethau a dymuno’r gorau iddynt yn y dyfodol. Rydym hefyd yn gobeithio eu croesawu yn ôl i Langollen yn y dyfodol agos iawn.”

Cynulleidfa’r Eisteddfod yn wefr i gyngerdd ‘Direct from the West End’ yn serennu Kerry Ellis & John Owen Jones

Kerry Ellis and John Owen-Jones with the International Chorus choir

Kerry Ellis & John Owen-Jones

Fe ddoth Eisteddfod Rynglwadol Llangollen y gorau o lwyfan Lludain i galon Gogledd

Cymru wrth ddod a’u cyngerdd ‘Direct from the West End’ nos Iau.

Ddoth mawrion y Theatre Gerdd Kerry Ellis & John Owen Jones, y ddau efo rhestr eang o gyflawniadau yn glod iddynt, ynghýd a chôr Ieuenctid a cherddorfa gwych, eu doniau lleisiol aruthrol mewn rhaglen llawn ffefrynau’r sioeau mawr o Les Miserables i Funny Girl a Cats i Cabaret.

Yn canu’n unigol, roeddent ar dân, f’yntau efo ‘This is the Moment’ o ‘Jeckyll and Hyde’ a ‘Some Enchanted Evening’ o ‘South Pacific,’ ac hithe yn ngân teitl y sioe Cabaret ac ‘Defying Gravity’ allan o’r Wicked.

Fel deuawd roeddent yn disgleirio efo’u deuawd agoriadol ‘Beauty and the Beast’ o’r sioe ac yn hwyrach ymlaen, ‘The Last Night of the World’ allan o ‘Miss Saigon’ lle cafwyd cynulleidfa’r Pafiliwn ar fîn eu seddau.

Cafodd y ddau lawer o hwyl efo dau o’u ffefrynnau. Mae Kerry’n amlwg yn ymhyfrydu pob cyfle i wregysu allan y gan efo’r un teitl allan o Anything Goes yn yr un modd mae John yn gwneud yn ei berfformiad tyner o ‘Bring Him Home’ allan o Les Miserables. Sioe mae o’n gyfarwydd iawn efo gan iddo chwarae rhan Jean Valjean dwy waith ar Broadway.

Pan nad oeddent yn dal y gynulleidfa mewn swyn, ymlaen ddoth y Côr a oedd yn gymysg o gantorion talentog o Ysgol Hammond a Chôr merched Prima Voce o Seattle a oedd wedi dod ynghyd yn arbennig ar gyfer Eisteddfod 2024 o dan fanner Corws Rynglwadol

Llangollen. Nuthon nhw gychwyn efo  ‘You Can’t Stop the Beat’ allan o ‘Hairspray’, wedyn nuthon ddilyn efo digonedd o ganeuon chwaethus.

Nath y Côr ymuno wedyn efo’r ddau seren, ac efo chefnogaeth ‘rymus Cerddorfa Ryngwladol Llangollen, cafwyd perfformiad deimladwy o ‘You’ll Never Walk Alone’ allan o ‘Carousel’ ddoth a chymeradwyaeth a’r cynulleidfa are eu traed.  Cyfarwyddwr  Cerdd y noson oedd yr hynod brofiadol Iestyn Griffiths.

Shea Ferron

Yn gynharach yn y cyngerdd, fe wnaeth Shea Ferron, 21 o’r ardal, ennill cystadleuaeth Llais Theatr Gerddorol. Fe wnaeth Cyfarwyddwr Artistig yr Eisteddfod Dave Danford gyflwyno fo efo gwobr o £2,000 ynhyd a’r tlws. Cafodd y gystadleaeth ei noddi gan Mrs Joan P Astley er cof am Bill ac Evelyn Appleby, cefnogwyr yr Eisteddfod am ambell flwyddyn.

Cynulleidfa’r Eisteddfod yn mwynhau gwledd o gerddoriaeth a dawnsio gyda chyngerdd Cymru’n Croesawu’r Byd

Wales welcomes the world. Llangollen International Eisteddfod.

Daeth Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen â gwledd o’r gerddoriaeth a’r ddawns orau i lwyfan y Pafiliwn nos Fercher.

Roedd yr amrywiaeth o ddiddanwyr gwych a gafodd sylw yng nghyngerdd Wales Welcomes the World yn cynnwys y cyn-delynores Frenhinol Alis Huws, cystadleuwyr rownd derfynol Britain’s Got Talent Johns’ Boys Male Chorus, y band gwerin arobryn Calan a’r arweinydd byd-enwog Anthony Gabriele.

Dechreuodd yr holl garwriaeth ddisglair gyda’r Dathlu Cenhedloedd traddodiadol lle cafodd baneri’r 30 gwlad a oedd yn cystadlu yn yr ŵyl eleni eu gorymdeithio’n falch drwy’r gynulleidfa ac i fyny i’r llwyfan i gael eu cyfarch gan gymeradwyaeth afieithus.

Roedd cyflwyniad hefyd i enillwyr teitl mawreddog Côr Ifanc y Byd a oedd wedi ennill trwodd i’r rownd derfynol yn ystod rowndiau cystadleuaeth yn gynharach yn y dydd.

Cyflwynwyd tlws i Gôr Plant Bae Dwyrain Piedmont o Oakland, California, a gyflwynwyd i’r Eisteddfod gan un o’i chyn-gadeiryddion, Dr Rhys Davies, a’i wraig er mwyn coffio am dan ei fab Owen a fu farw yn 33 oed yn 2016.

Yn ystod ymddangosiad cynhyrfus cyntaf Alis Huws, a berfformiodd i gynulleidfa fyd-eang o filiynau yn ystod coroni’r Brenin Siarl III, darllenwyd neges arbennig a recordiwyd gan gyn-lywydd hoffus yr Eisteddfod, Terry Waites, lle’r oedd yn rhannu ei gred bod harmoni, fel mewn cerddoriaeth, yw’r allwedd i heddwch byd.
Cafodd canlyniadau gwrthdaro sy’n deillio o anghytgord eu darlunio’n deimladwy mewn dilyniant hyfryd gan gystadleuwyr yr ŵyl, dawnswyr Prolisok o’r Wcráin a ail-greodd olygfa fugeiliol o’u mamwlad y mae rhyfel yn tarfu arni’n greulon.

Hyd yn oed yn fwy teimladwy oedd pan gafodd wynebau ffrindiau agos rhai o’r dawnswyr a laddwyd yn yr ymladd eu taflu ar y sgrin yng nghefn y llwyfan, gan ysgogi cymeradwyaeth sefyll.  Darparodd y band gwerin Calan, sy’n cynnwys pedwar o gerddorion penigamp mwyaf dawnus Cymru, arddangosfa fywiog a chyffrous o’u cerddoriaeth draddodiadol Gymreig a swynodd y gynulleidfa fawr. Yn ddiweddarach gwnaethant wefreiddio hyd yn oed ymhellach yn ystod cydweithrediad gwych gyda Cherddorfa Ryngwladol Llangollen, dan arweiniad Anthony Gabriele.

Roedd Corws Meibion ​​John Boys, a gafodd ei enwi’n Gôr y Byd yn Eisteddfod 2019, wrth ei fodd gyda detholiad amrywiol o rifau yn amrywio o’r ffefryn Cymreig Calon Lân i There Ain’t Nothing Like a Dame o’r sioe gerdd South Pacific.

Daethant yn ôl i ymuno â’r diweddglo mawr pan ddaeth holl artistiaid y noson ynghyd ar y llwyfan i gyflwyno darn o gerddoriaeth swynol swynol wedi’i drefnu’n arbennig gan Gyfarwyddwr Artistig yr Eisteddfod Dave Danford a arweiniodd yn ddidrafferth i anthem genedlaethol Cymru, Hen Wlad Fy Nhadau.

Mae cannoedd o bobl ifanc yn y Eisteddfod wedi clywed Neges Heddwch yn cael ei danfon o lwyfan y Pafiliwn

Perfformiodd Grŵp Pathway o Zimbabwe rwtîn ar gyfer y bobl ifanc a oedd wedi pacio i mewn i’r Pafiliwn ar gyfer Diwrnod y Plant.

Perfformiodd Grŵp Pathway o Zimbabwe rwtîn ar gyfer y bobl ifanc a oedd wedi pacio i mewn i’r Pafiliwn ar gyfer Diwrnod y Plant.

Daeth cannoedd o bobl ifanc llawn cyffro o ysgolion ar draws gogledd Cymru i’r Pafiliwn ddydd Mawrth i glywed Neges Heddwch eiconig Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn cael ei chyflwyno o’r prif lwyfan.

Mae’r neges yn cynrychioli gwir ethos yr Eisteddfod, a sefydlwyd ym 1947 i feithrin heddwch a chymod trwy gerddoriaeth yn dilyn yr Ail Ryfel Byd, ac sy’n uchafbwynt Diwrnod y Plant ar ddiwrnod cyntaf yr ŵyl.
Ysgrifennwyd y Neges Heddwch eleni gan wirfoddolwr yr Eisteddfod Elen Mair Roberts, ac fe gyflwynwyd y Neges Heddwch yn feddylgar gan ddisgyblion tair ysgol yr ardal – Ysgol Pentre, Ysgol Gynradd Froncysyllte ac Ysgol Gynradd Garth. Dechreuodd gyda’r geiriau teimladwy: “Mae heddwch fel afon dawel sy’n llifo’n hamddenol trwy ein bywydau, gan ddod â harmoni a hapusrwydd. Mae’n golygu trin ein gilydd â charedigrwydd, parch a dealltwriaeth.”

Ac fe orffennodd gyda theimlad pwerus: “Gall hyd yn oed gweithredoedd bach o garedigrwydd, fel helpu ffrind neu rannu gwên, wneud gwahaniaeth mawr. Dylem groesawu amrywiaeth a dathlu ein gwahaniaethau. Mae pob person yn unigryw, a dyna sy’n gwneud ein byd mor brydferth.”

Daeth y neges i ben gyda’r gân, gan Patsy Ford Simms a drefnwyd ar gyfer yr Eisteddfod gan Elen Mair Roberts ac a drefnwyd gan Gyfarwyddwr Artistig yr Eisteddfod Dave Danford, “Ni yw Dyfodol Yfory”.

Yn gynharach roedd y dorf ifanc wedi derbyn perfformiadau arbennig gan y grŵp crefft ymladd Indiaidd Paallam Arts CIC, y bu’r plant yn canmol yn uchel wrth iddynt fynd trwy drefn ymladd brysur gyda ffyn.

Dilynwyd hyn gan gerddoriaeth a dawns fywiog gan Grŵp Pathway o Zimbabwe a pherfformiad dwyieithog rhyngweithiol gan y storïwr arobryn Tamar ElunedWilliams, ynghyd ag ensemble pedwar darn o gerddorion o Sinfonia Cymru ar y delyn, ffidil, offerynnau taro a gitâr.

Roedd hon yn adrodd stori o ddwfn yn y coed ers talwm ac roedd y plant yn y gynulleidfa yn ymuno’n uchel – yn Gymraeg ac yn Saesneg – pryd bynnag y cawsant eu dyrchafu o’r llwyfan.
Ailadroddwyd yr un perfformiadau a’r Neges Heddwch ar gyfer grŵp yr un mor fawr o blant yn ddiweddarach yn y dydd.

Dywedodd Cyfarwyddwr Artistig Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen Dave Danford: “Mae’r Neges Heddwch flynyddol yn draddodiad bendigedig sy’n mynd yn ôl i gychwyn cyntaf yr ŵyl sy’n ymgorffori gwir ethos yr Eisteddfod, sef heddwch a dealltwriaeth trwy gerddoriaeth a dawns.

“Eleni fe’i cyflwynwyd yn hyfryd ac yn feddylgar gan y bobl ifanc eu hunain i ddwy gynulleidfa fawr iawn a gwerthfawrogol.”

Eisteddfod yn troi amser yn ôl 60 mlynedd i dod a 160 o Blant y Rheilffordd i’r wyl

Plant y Rheilffordd yn rhoi hwyl wrth gyrraedd gorsaf Llangollen o Gorwen.

Plant y Rheilffordd yn rhoi hwyl wrth gyrraedd gorsaf Llangollen o Gorwen.

Ymunodd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen â rheilffordd dreftadaeth y dref i droi yn ôl dros 60 mlynedd i ugeiniau o blant ysgol awyddus.

Ar ddydd Mawrth Gorffennaf 2, sef diwrnod cyntaf yr Eisteddfod eleni, aeth 160 o ddisgyblion o dair ysgol yn Nyffryn Dyfrdwy ar drên i’w cludo mewn steil rhwng gorsafoedd rheilffordd Corwen a Llangollen i fwynhau Diwrnod y Plant a gynhelir yn draddodiadol ar ddiwrnod cyntaf y gŵyl graidd.

Ac mae hynny’n rhywbeth sydd heb ddigwydd ers haf 1963 pan adawodd yr ‘Eisteddfod arbennig’ olaf Gorwen cyn i’r lein gael ei chau fel rhan o doriadau drwg-enwog ar reilffordd Beeching y flwyddyn ganlynol.
Ers hynny mae gwirfoddolwyr rheilffordd ymroddedig wedi ail-agor y rheilffordd 10 milltir o hyd yn raddol, gyda’r cyswllt olaf yn cael ei gwblhau yr haf diwethaf pan agorwyd gorsaf newydd Corwen, gwerth £1.25 miliwn, yn swyddogol gan yr Arglwydd Hendy, cadeirydd Network Rail.

Galluogodd hyn i barti o bobl ifanc a’u hathrawon deithio i orsaf Llangollen ar ddydd Mawrth Gorffennaf yr ail i fwynhau diwrnod llawn hwyl yn yr Eisteddfod ynghyd â’u cymheiriaid o ysgolion ar draws gogledd Cymru. Y tair ysgol lwcus yn Nyffryn Dyfrdwy fu’n rhan o’r profiad teithio newidiol oedd Ysgol Bro Dyfyrdwy yng Nghynwyd, Ysgol Caer Drewyn yng Nghorwen ac Ysgol Carrog.

Cawsant eu croesawu ar orsaf Llangollen gan grïwr y dref Austin “Chem” Cheminais. Dywedodd Ian Lebbon, cadeirydd pwyllgor marchnata’r Eisteddfod a drefnodd y wibdaith arbennig: “Cytunodd Rheilffordd Llangollen a Chorwen i gynnal y gwasanaeth arbennig i ddisgyblion fynychu diwrnod ein plant yn lle teithio ar fws. Roedd hyn nid yn unig yn dda i’n hamgylchedd ond yn ychwanegu at gyffro’r plant.

“Y plant olaf i ddefnyddio’r union lwybr hwn fyddai disgyblion o Ysgol Dinas Bran yn Llangollen yn teithio o Gorwen yn 1963, sy’n golygu ei bod wedi cymryd dros 60 mlynedd i ddychwelyd gwasanaeth o’r fath.
“Fe wnaethon ni ein gorau i ail-greu rhag-bandemig arbennig yr Eisteddfod yn 2019 ond roedd hynny cyn i Gorwen agor a bu’n rhaid i ni fyrddio’r plant yng Ngharrog, yr orsaf ymhellach ar hyd y lein. “Roedd y trên cyntaf yn syth o Gorwen i Langollen yn llwyddiant mawr ac roedd gennym ni bum cerbyd yn llawn o blant hapus iawn a oedd yn methu aros i gael eu cludo i faes yr Eisteddfod. “Hoffwn ddiolch i bawb a wnaeth y digwyddiad arbennig hwn mor llwyddiannus.”

Unwaith ar faes yr Eisteddfod cafodd y teithwyr trên hapus berfformiad arbennig yn y Pafiliwn yn cynnwys perfformiad dwyieithog rhyngweithiol gan gerddorfa a storïwr ynghyd ag uchafbwynt y Neges Heddwch flynyddol a ysgrifennwyd gan Elen Mair Robert ac a gyflwynir gan ddisgyblion o ysgolion y Garth, Pentre a Froncysyllte.

Un o Blant y Rheilffordd oedd Tomos, 10 oed o Ysgol Bro Dyfyrdwy yng Nghynwyd. Dywedodd: “Fe wnes i fwynhau’r daith trên yn fawr ac rwy’n edrych ymlaen at weld yr Eisteddfod lle dwi erioed wedi bod o’r blaen. Rydw i eisiau gweld yr holl bethau ar y maes a chlywed y Neges Heddwch.”

Ac meddai Jayla, 11 oed o Ysgol Caer Drewyn yng Nghorwen: “Dyma fy nhro cyntaf i ymweld â’r Eisteddfod ac roedd hi’n wych dod i mewn ar y trên. Rwy’n edrych ymlaen at weld popeth a byddaf yn dod yn ôl ar Orffennaf 12 i weld cyngerdd Jess Glynne yn y Pafiliwn.”

Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen wedi ymuno â hyrwyddwyr Live Nation, Cuffe a Taylor ar gyfer yr ŵyl eleni. Dim ond rhai o’r enwau sydd eisoes wedi perfformio ar lwyfan eiconig Pafiliwn Llangollen yw Bryan Adams, Simple Minds a Paloma Faith.

Dywedodd llefarydd ar ran Rheilffordd Llangollen a Chorwen: “Mae’r rheilffordd yn falch iawn o fod wedi bod yn rhan o’r Eisteddfod Ryngwladol eto ar ôl absenoldeb hir o redeg trenau i ddod â phlant ysgol a gwesteion eraill i’r digwyddiad hanesyddol a mawreddog hwn.  “Mae ein gorsaf hardd yn Llangollen wedi croesawu llawer o ymwelwyr i’r dref ers iddi agor am y tro cyntaf, rhyw 162 o flynyddoedd yn ôl.  Gobeithio bod pawb sy’n teithio gyda ni dros yr wythnosau nesaf yn mwynhau eu hamser yn yr Eisteddfod yn fawr ac yn mynd ag atgofion arbennig iawn i ffwrdd. Teithio i’r digwyddiad ar y trên.”

Dechreuodd yr Eisteddfod Graidd ar nos Fawrth, Gorffennaf 2 – wrth i filoedd fwynhau Cyngerdd Diwrnod y Plant yn y Pafiliwn ac amrywiaeth o berfformiadau trwy gydol y dydd, ar lwyfannau bywiog tu allan.

Gwnaeth Tom Jones ei ymddangosiad cyntaf yn Llangollen nos Fawrth wrth i’r Eisteddfod gychwyn ar ei gŵyl fwyaf a mwyaf uchelgeisiol eto.

Cyn Archesgob Caergaint yn traddodi Heddwch blynyddol Neges yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen

Mae Dr Rowan Williams yn cwrdd ag aelodau o’r grŵp dawns o Grŵp Ysgolion Mother Touch yn Zimbabwe y tu allan i’r Pafiliwn lle buont yn perfformio.

Traddododd cyn Archesgob Caergaint Dr Rowan Williams y Ddarlith Heddwch ar ail ddiwrnod Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.

Dr Williams, sydd hefyd yn gyn Archesgob Cymru ac yn Esgob Mynwy, yw cadeirydd Academi Heddwch Cymru, sefydliad heddwch cenedlaethol Cymru.

Gyda themâu heddwch a chymod yn greiddiol iddynt, mae Eisteddfod Llangollen yn gweithio gydag AcademiHeddwch Cymru i draddodi ei Darlith Heddwch a seremoni Gwobrau’r Rhai Ifanc Heddwch, pan fydd pobl ifanc o bob rhan o Gymru yn cael eu dathlu am eu cyfraniadau i heddwch.

Yn ei ddarlith, a draddodwyd o brif lwyfan byd-enwog y Pafiliwn a oedd wedi cynnal cyngerdd hynod lwyddiannus y noson gynt gan Syr Tom Jones, tynnodd Dr Williams, sy’n llysgennad cryf dros heddwch a chymod, gyffelybiaeth â’r byd cythryblus sydd ohoni heddiw. sefyllfa ryngwladol adeg Deiseb Heddwch Merched Cymru 1923.

Ym 1923, arswyd y Rhyfel Byd Cyntaf ar ôl ysgogi cenhedlaeth yn erbyn gwrthdaro, trefnodd menywod Cymru ymgyrch ddigynsail dros heddwch byd-eang.

Arwyddodd cyfanswm o 390,296 o fenywod ddeiseb goffa trwy Undeb Cynghrair y Cenhedloedd Cymru yn galw ar America i ymuno ac arwain Cynghrair y Cenhedloedd newydd ac roedd 2023 yn nodi canmlwyddiant yr ymgyrch y mae Academi Heddwch wedi cydlynu prosiect dathlu mawr ar ei gyfer.  Yn ei ddarlith canmolodd Dr Williams y ddeiseb fel gweledigaeth a rennir yn wyneb problem gyffredin, rhywbeth y byddai’r byd modern yn elwa ohono, pwysleisiodd.

Dywedodd Cadeirydd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, yr Athro Chris Adams: “Roedd hi’n ddyletswydd balch i mi gyflwyno Dr Williams wrth iddo draddodi Darlith Heddwch Academi HeddiwchCymru, y mae’n gadeirydd arni, i ni.

“Mae’r Eisteddfod wedi’i hanrhydeddu’n fawr yn newis yr Academi o’n gŵyl fel lleoliad ei Darlith Heddwch a hefyd ei Gwobrau Tangnefeddwyr Ifanc.

“Nid yw Dr Williams yn ddieithr i’r dasg o fynd i’r afael â rhai o heriau mawr ein hoes ac roeddwn i’n edrych ymlaen yn fawr at glywed yr hyn oedd ganddo i’w ddweud wrth gymuned yr Eisteddfod ar y testun heddwch, sydd mor agos at yr Eisteddfod. calon ein gŵyl.”

Cyn traddodi’r Ddarlith Heddwch, aethpwyd â Dr Williams, a fu’n Archesgob Caergaint am ddegawd, ar daith dywys o amgylch maes yr Eisteddfod gan yr Athro Adams lle cyfarfu â nifer o berfformwyr rhyngwladol a gwirfoddolwyr yr ŵyl.

Mae miloedd yn troi allan i wylio Parêd of Nations

Cynhaliwyd Gorymdaith y Cenhedloedd enwog Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn y dref brynhawn Mercher.Bu miloedd o wylwyr yn gwylio’r sêm gafals lliwgar yn cychwyn o’r Eisteddfod ac yn mynd drwy ganol y dref.

Roeddent wrth eu bodd yn gweld cystadleuwyr a pherfformwyr o gyn belled i ffwrdd â Burundi, Canada, Tsieina, Ghana, India, Japan, Malaysia, Moroco, Singapôr, De Affrica, Tanzania, Gwlad Thai, Trinidad a Tobago, UDA a Zimbabwe ochr yn ochr â dwsinau o grwpiau o y Deyrnas Unedig.

Roedd yr orymdaith i gael ei dilyn gan barti enfawr ar faes yr Eisteddfod, lle bydd ymwelwyr yn gael mynd ar y “tir am bunt”.

 

Kerry Ellis, Brenhines y West End, yn dychwelyd i Eisteddfod Llangollen gyda’i hesgidiau rhedeg!

Mae perfformiwr sy’n adnabyddus am ei chyfnodau disglair yn y West End ac ar Broadway yn gobeithio rhoi cynnig ar redeg trwy brydferthwch Dyffryn Dyfrdwy pan fydd yn serennu yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yr haf hwn.

Bydd Kerry Ellis – sy’n cael ei hadnabod fel Brenhines y West End ar ôl chwarae rhan flaenllaw mewn sioeau o My Fair Lady i We Will Rock You ac o Les Miserables i Wicked – yn cymryd i’r llwyfan yn un o gyngherddau mawr Wythnos Graidd yr Eisteddfod ddydd Iau 4 Gorffennaf.

Bydd hi’n perfformio ochr yn ochr â seren theatr gerdd arall, John Owen-Jones, yn Direct from the West End ac mae’n dweud ei bod hi’n methu aros i gyrraedd Llangollen ac, fel rhedwr brwd, efallai dod o hyd i amser i redeg trwy gefn gwlad yr ardal leol.

“Fe wnes i fy hanner marathon cyntaf llynedd a bydda’ i’n cyrraedd yr ardal y diwrnod cyn y cyngerdd, felly gobeithio bydda i’n cael y cyfle i redeg ychydig ar y  bryniau ger y dref,” meddai.

Wedi’i henwi fel Prif Fonesig sioeau cerdd y West End, daeth Kerry i enwogrwydd yn 2002 pan enillodd rôl Meat yng nghast gwreiddiol We Will Rock You yn Llundain, rôl y cafodd ei dewis yn arbennig gan Syr Brian May ei hun.

Gan gymryd rhai o rolau mwyaf theatr gerdd, mae hi wedi ennill nifer o wobrau ar hyd y ffordd.

Mae hi hefyd wedi recordio pedwar albwm stiwdio, ac wedi teithio’r byd fel artist unigol a gyda’i ffrind da Syr Brian.

Meddai: “Rwyf wedi bod i Eisteddfod Llangollen o’r blaen yn 2016 pan ymddangosais mewn cyngerdd nos theatr gerdd gyda’r grŵp canu Calabro, a mwynheais yn fawr.

“Rwy’n edrych ymlaen gymaint i ddod yn ôl eto a pherfformio gyda John Owen-Jones, sy’n hen ffrind i mi, a cherddorfa o berfformwyr o’r radd flaenaf o’r West End. Dylai fod yn noson wych.

“Fe fyddwn ni’n perfformio cyfuniad o ganeuon o’r sioeau rydyn ni’n dau wedi bod ynddynt, fel Les Miserables a Wicked, a heb os bydd John yn gwneud rhywbeth o Phantom of the Opera a ffefrynnau adnabyddus eraill.”

Yn yr Eisteddfod, bydd Kerry yn camu ar yr un llwyfan ag un arall o’i hen bartneriaid deuawd a ffefryn Llangollen, Alfie Boe. Bu’n gweithio gydag ef ar ei albwm stiwdio gyntaf un ac mae’n ei gofio’n annwyl fel “dyn gwych”.

Mae hi hefyd wedi gweithio o’r blaen gyda Chyfarwyddwr Artistig yr Eisteddfod, Dave Danford, a dywed ei bod wrth ei bodd y bydd yn oruchwyliwr cerddorol ar Direct from the West End.

Yn fuan ar ôl ei hymddangosiad yn Llangollen bydd Kerry yn mynd ar daith 40 dyddiad ledled y DU. Yn y cyfamser, mae’n dweud ei bod yn edrych ymlaen yn fawr at ddod i Langollen sydd, yn ei geiriau hi, wrth galon Gwlad y Gân.

Mae Direct from the West End, o dan y cyfarwyddwr cerdd Iestyn Griffiths, hefyd yn cynnwys rownd derfynol cystadleuaeth Llais y Theatr Gerdd, a fydd wedi bod yn rhedeg drwy wythnos yr Eisteddfod.

Lansio Yn Ystod y Dydd yn y Pafiliwn yn Eisteddfod Llangollen!

Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen heddiw wedi lansio ei rhaglen bafiliwn yn ystod y dydd ar gyfer gŵyl graidd eleni. Mae tocynnau ar gael nawr i weld dros 3,000 o gyfranogwyr o gorau, grwpiau dawns, ensembles ac unawdwyr o 34 o wledydd gan gynnwys Awstralia, Burundi, Canada, Tsieina, Japan, Tanzania, Trinidad a Tobago, a Zimbabwe. Byddant i gyd yn dod i Ogledd Ddwyrain Cymru ar gyfer Wythnos Graidd yr Eisteddfod, a gynhelir o ddydd Mawrth, 2 Gorffennaf i ddydd Sul, 7 Gorffennaf. Mae’r cystadlaethau eleni’n cynnwys Llais Rhyngwladol y Dyfodol Pendine, a Chôr y Byd, pan fydd corau gorau’r byd yn cystadlu am dlws Pavarotti.

Mae gan yr ŵyl, sydd wedi bodoli ers 1947 i hyrwyddo heddwch a chymodi trwy gerddoriaeth a dawns, hanes o hyrwyddo rhagoriaeth yn y celfyddydau. Yn 2024, mae ei gystadlaethau tra chwenychedig ym Mhafiliwn Llangollen wedi denu mwy o wledydd a chystadleuwyr nag ers blynyddoedd lawer.

Dywedodd Cyfarwyddwr Artistig Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen Dave Danford, “Dyma’r arlwy dydd mwyaf cyffrous i ni ei gael yn ein Pafiliwn ers blynyddoedd lawer. Edrychwn ymlaen at groesawu’r Byd i Gymru eto ym mis Gorffennaf. Byddwn hefyd yn dod â rowndiau terfynol rhai o’n cystadlaethau yn ystod y dydd i mewn i’n cyngherddau nos eleni, megis Llais y Theatr Gerdd ar nos Iau. Mae hyn yn golygu y bydd yr enillwyr yn rhannu’r llwyfan gyda sêr gwerin fel Calan, y Delynores Frenhinol Alis Huws, John’s Boys Male Chorus a gyrhaeddodd y rownd gynderfynol ar Britain’s Got Talent, a sêr y West End Kerry Ellis a John Owen-Jones. Mae’r ffaith y bydd 34 o genhedloedd yn cael eu cynrychioli yn golygu mai Llangollen fydd prifddinas ddiwylliannol y byd yr haf hwn.

Gydag artistiaid rhyngwladol fel Bryan Adams, Simple Minds, Paloma Faith a Nile Rodgers & Chic ar fin ymddangos cyn ac ar ôl Wythnos Graidd yr Eisteddfod, mae’r trefnwyr yn awyddus i nodi eu bod yn parhau i fod yn driw i’w hethos o hyrwyddo heddwch trwy ragoriaeth gerddorol. Gellir prynu tocynnau ar gyfer Yn Ystod y Dydd yn y Pafiliwn o www.llangollen.net. Bydd perfformiadau llwyfan allanol hefyd, a llu o weithgareddau wedi’u cynllunio ar gyfer yr hyn y mae’r trefnwyr yn ei ddweud fydd yr ‘Eisteddfod Llangollen’ fwyaf ers cenhedlaeth.

Dywedodd Cadeirydd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, yr Athro Chris Adams, “Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein cystadlaethau cyffrous Yn Ystod y Dydd ym Mhafiliwn Llangollen a rhagor o ddigwyddiadau ar gyfer yr ŵyl eleni. Bydd popeth yn cael ei adeiladu o amgylch rhagoriaeth gerddorol ac mae gennym rai cyhoeddiadau anhygoel o hyd. Eleni, rydym wedi partneru â Cuffe a Taylor i ddod â rhai o artistiaid mwyaf y Byd i Langollen, ond yn aros yn driw i ethos ein sylfaenwyr, a dyna pam yr haf hwn, yn ogystal â chroesawu pobl fel Tom Jones, Gregory Porter a Katherine Jenkins i Langollen, – byddwn yn gweld mwy o wledydd, mwy o gystadleuwyr a diwylliant mwy amrywiol yn Eisteddfod Llangollen na welwyd ers cenhedlaeth.”

Tocynnau ar gyfer Yn Ystod y Dydd yn y Pafiliwn – CLICIWCH YMA

Tocynnau Aur+ Ar Gael Ar Gyfer Chwe Chyngerdd Craidd Eisteddfod Llangollen

Mae cyfle ‘euraid’ wedi codi i bobl sy’n mwynhau cerddoriaeth fwynhau Chwe Chyngerdd Craidd Eisteddfod Llangollen mewn steil yr haf hwn.

Bydd Wythnos Graidd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn agor eleni ar Ddydd Mawrth Gorffennaf yr 2il gyda phrif set gan yr arwr cerddorol Tom Jones, sy’n cychwyn y chwe diwrnod o gyngherddau gyda’r nos, a bydd y mezzo-soprano Katherine Jenkins yn cloi’r wythnos ar Ddydd Sul Gorffennaf y 7fed.

Rhwng y dyddiadau hyn, gall cynulleidfaoedd fwynhau amrywiaeth enfawr o ddigwyddiadau gyda’r nos, yn cynnwys y band gwerin arobryn Calan, y delynores frenhinol Alis Huws, ffefrynnau Britain’s Got Talent Côr Dynion John’s Boys, sêr y West End a Broadway Kerry Ellis a John-Owen Jones, a’r seren jazz arobryn sydd wedi ennill GRAMMY ddwywaith, Gregory Porter. (rhagor…)